Akutní primární péče: na obzoru svítá?

Jako malý vánoční dárek celé české primární péči podepsalo MZd společné memorandum se všemi zdravotními pojišťovnami o vzniku sítě urgentních příjmů. Po letech různého hledání „třetích cest“ má tak Česko šanci na vznik moderního a osvědčeně funkčního modelu „akutní primární péče“ pro celé spektrum pacientů s nejrůznějšími akutními zdravotními potížemi, ale i pro snazší spolupráci záchranné služby navazující nemocniční péče.

Pomiňme zatím ten „detail“, že nejde o hotovou věc (jak to z mediální prezentace vypadá), ale „představu do budoucna“, přičemž nikdo tak úplně netuší, jak vzdálené ono „budoucno“ je. Nicméně slibem nezarmoutíš a – přes všechna „ale“ – jde aspoň o pohled rozumným směrem. A navíc poprvé v historii i se souhlasem toho nejdůležitějšího elementu, kterým jsou zdravotní pojišťovny. A to je proti minulosti významná změna.

Z memoranda pro zajímavost pár drobností (text odstavců redakčně upraven):

  • Urgentní příjem je zřizován jako samostatné specializované pracoviště s nepřetržitým provozem 24 /7. Zajišťuje příjem a poskytování péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví, pacientům v přímém ohrožení života a také pacientům s náhlou změnou zdravotního stavu.
  • Je určen pro pacienty transportované výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné služby a pro pacienty kteří přicházejí sami bez doporučení lékaře.
  • UP zajišťuje vyšetření a stabilizaci životních funkcí, jeho primární ošetření, a rozhoduje o jeho přijetí/nepřijetí pacienta na akutní lůžko poskytovatele.
  • Péče na UP je vždy garantována okamžitou dostupností lékaře.

Očekává se vznik

  • 13 UP typu Ia (v místech traumacenter)
  • 4 UP typu Ib (ostatní krajské nemocnice)
  • 64 UP typu IIa (v zásadě v okresních nemocnicích)
  • 15 UP typu IIb (ostatní nemocnice nutné pro vytvoření sítě)
Mapka se znázorněním odsouhlasené sítě UP

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz