Pomohou dvě zbytečná úmrtí rychlejší implementaci AML v Evropě?

V rozmezí ani ne dvou týdnů uprostřed prázdnin došlo v Evropě ke dvěma tragédiím, kterým by bylo bývalo možné předejít, pokud by fungovala spolehlivá lokalizace mobilního telefonu při tísňových voláních. Při první z nich se v Rumunsku nepodařilo koncem července lokalizovat dívku, volající linku 112 při napadení (fiasko tísňových služeb stále není dořešeno a momentálně probíhají hádky právě na téma, zda je možné AML implementovat i bez nutnosti změny legislativy). Jen o pár dní později došlo k technicky obdobné situaci v Itálii, kde se sedmadvacetiletý turista zřítil z pobřežního útesu poblíž jihoitalského Salerna a při pádu utrpěl zlomeniny obou nohou. Muž o situaci informoval tísňovou linku 112, která jej ale nebyla schopna lokalizovat a následně byl nalezen až o deset dní později – mrtvý. O celou událost se zajímá i Evropská komise a lze očekávat, že tlak na implementaci AML se dále zesílí.

Pokročilý systém lokalizace mobilních tísňových volání AML je v současnosti (říjen 2019) v Evropě implementovaný v Rakousku, Belgii, Dánsku, Estonsku, Finsku, na Islandu, v Irsku, Litvě, Moldavsku, Německu (částečně), v Nizozemí, Norsku, Slovinsku a Velké Británii.

V ČR to ještě na jaře vypadalo, že AML je „na spadnutí“ – velmi rychle bylo nalezeno v podstatě ihned použitelné a „bezbolestné“ technické řešení a optimisté očekávali spuštění systému v řádu týdnů, pesimisté měsíců.

Nakonec ale zvítězila „GDPR opatrnost“ a zprovoznění AML bylo odloženo do přijetí novely zákona Zákona 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích. Jenže stopa potřebné změny se ztrácí 12.7.2019, kdy byla příslušná úprava zákona předmětem pozměňovacího návrhu při druhém čtení novely zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu, který se posléze vrátil tvůrcům k vypořádání připomínek. Takže aktuálně to vypadá na běh na dlouhou trať…

Přestože Česká republika má velkou výhodu v existenci aplikace Záchranka, mělo by být AML i u nás implementované co nejdříve, třeba i s použitím trochy té „legislativní odvahy“. Byla by opravdu škoda, aby k nějaké podobně tragické události došlo i u nás…

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz