CCSV – že by konečně rozumný ventilační režim pro resuscitaci?

Asi jste si všimli, že tady úplně často nenajdete informace o technických supernovinkách, opsané z PR materiálů firem – po kterých za pár měsíců neštěkne pes. Spíš se snažím prezentovat věci, ke kterým už jsou i nějaká rozumná klinická data. Tento článek tedy budiž výjimkou, co potvrzuje pravidlo, protože… se mi to fakt líbí a je to vlastně zhmotnění něčeho, co jsem postrádal u ventilátorů už dávno. Oč jde? Jmenuje se to CCSV (Chest Compression Synchronized Ventilation), je to speciální ventilační režim pro resuscitaci a na letošním kongresu EMS v Madridu vystavovala první sériový ventilátor, který „umí“ CCSV, firma Weinmann. A měl by umět nejen odstranit tlakové špičky, když se sejde komprese s nádechem ventilátoru (a ze kterých mi občas vstávají zbytky vlasů hrůzou), ale hlavně naopak během výdechové fáze dýchacího cyklu „dofukováním“ hrudníku synchronně s kompresemi významně zvětšit srdeční výdej.

Oč jde? Celý „vtip“ spočívá v tom, že  ventilátor přesně monitoruje tlakové změny související s prováděnou resuscitací (kompresemi hrudníku), online je vyhodnocuje, porovnává s fází ventilačního cyklu a následně optimalizuje tlakové poměry v dýchacím systému. Tím na jedné straně eliminuje nežádoucí špičky (pokud se sejde komprese a nádech), ale na druhé straně naopak uměle vytváří mžikový „protitlak“ v době kompresí při výdechu. V době kompresí tak vlastně funguje jako „pneumatická dlaha“, zajištující, že komprese hrudníku je skutečně využita k efektivnímu „vytlačení“ krve do oběhu místo vyfouknutí vzduchu z plic. Tím by mělo dojít k podstatnému zvýšení efektivity kompresí, ale snad ne na úkor žilního návratu a jiných patálií, spojených s řízenou ventilací přerušovaným přetlakem. Jako bonus samozřejmě tento režim zajišťuje i potřebnou ventilaci. Výsledky jsou zatím pouze experimentální (viz třeba ZDE nebo ZDE), ale velmi nadějně – posuďte sami (zdroj obrázků ZDE):

Za povšimnutí stojí nejen (celkem očekávaný) vzestup krevního tlaku během masáže, ale i významně lepší ventilační parametry. Významný je i vzestup centrálního žilního tlaku, který vytváří lepší předpoklad pro pre-load, i když tady je samozřejmě potřeba situaci hodnotit opatrně.   

Pochopitelně můžete – a zcela po právu – namítnout, že takových vynálezů už tu bylo (z této oblasti vzpomeňme třeba teoreticky tak nadějné ITD, tryskovou ventilaci, pasivní flow…), a nakonec to stejně vždycky vyhrává ambuvak… Je to tak, vůbec to není o tom, že bychom, měli teď hned okamžitě a na věčné časy nakupovat už jen ventilátory s CCSV a nikdy jinak. Ale vymyšlenost je to přinejmenším zajímavá – to musíte uznat. Teď tak ještě sehnat nějaká „real life“ data – a za pár let třeba udivíme…

Prohlášení: autor nemá žádný z obecně sledovaných konfliktů zájmů s výrobcem či distributorem zařízení. Prostě se mu to jen líbí :-).

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz