Cesta do pekel je často dlážděna dobrými úmysly. Ale nejen jimi…

Velmi zajímavý článek na téma konfliktu „vědy a techniky“ vychází v aktuálním čísle American Journal of Emergency Medicine. Článek se týká toho, že v ILCOR doporučeních se už od roku 2000 objevuje požadavek na instalaci AED v nemocnicích, ačkoliv dostupná data příznivý vliv AED (ve srovnání s použitím manuálních nebo kombinovaných defibrilátorů) u fibrilujících pacientů neprokázala a u nefibrilujících jsou dokonce výsledky prokazatelně horší (nejspíše z důvodů opoždění zahájení masáže z důvodu delší aktivace AED).

AED v nemocnicích jsou nicméně jen jeden případ situace, kdy je nová technika zaváděna nejen bez ohledu na chybějící důkaz účinku, ale dokonce i bez ohledu na chybějící důkaz „systémové neškodlivosti“ (pacienta nepoškozuje AED jako takové, ale systém, který spoluvytváří). Nové (a někdy i velmi nákladné) technologie jsou často zaváděny na základě široce prezentovaných „slibných výsledků before-after“ studií – a kdo by chtěl bránit pokroku? Jenže tyto pilotní studie mají zásadní metodický nedostatek v tom, že je provádějí pro věc zapálení autoři a jejich aktéři-průkopníci mohou být velmi silně ovlivněni Hawthornským efektem. Významný vliv mohou mít i finanční zájmy při zavádění nových technologií.

V současné emočně velmi citlivé společnosti je následně krajně obtížné dodatečně prokazovat účinek metody randomizovanými studiemi na velkých populacích. Když je pak jednou technika nakoupena a zavedena do rutinního provozu, jeví se eticky nepřijatelné, pokud by – byť v rámci studie – někomu následně nebyla poskytnuta. Takových kontroverzí je přitom (nejen) v našem oboru více – týkají se například resuscitace za použití mimotělního oběhu a našli bychom jistě i řadu dalších (pozn of: v našich podmínkách se to může týkat namátkou např. mechanické resuscitace nebo v současnosti probíhající expanze přednemocniční sonografie, vzpomeňme také nedávné nadšení pro aktivní chlazení pacientů po NZO).

Nejde přitom o situaci, která by byla nějak extrémně nová – k podobným závěrům došel i Russel a spol. roce 1979: „In the emotionally charged atmosphere of medical care, the momentum of a new technology too often puts the burden of proofon on those who qestion the evidence for it, rather than on those who purpose it. The result is that the technology quickly becomes the accepted thing to do. Further attempts to test it are subject to charge of being unethical.“ Kéž bychom toto měli na paměti vždy při vymýšlení nových aktivit…

Zdroj: Stewart JA Automated external defibrillators in the hospital: A case of medical reversal. Am.J.Em.Med. 36(2018): 871-874