„COVID-19“ doporučení Evropské rady pro resuscitaci

Po doporučeních ILCOR vydala poměrně rozsáhlý materiál na téma „resuscitace a COVID“ i Evropská rada pro resuscitaci. Materiál je podrobnější a má i širší záběr – například na rozdíl od WHO například jednoznačně doporučuje použití respirátorů třídy FFP3 během resuscitace.

Součástí je i kapitola o etice rozhodování o nezahájení / ukončení resuscitace – stávající etická pravidla zůstávají v zásadě platnosti, rozhodnutí by ale měla být provedená co nejdříve – zejména v souvislosti s infekcí COVID-19, kde dochází k NZO z hypoxických důvodů a pravděpodobnost úspěchu je velmi nízká. Fulltext doporučení je k dispozici ZDE.

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz