I. Infekční a parazitární nemoci
Zpět na seznam diagnoz
Pro hledání použij Ctrl + F
A000 Cholera, původce: Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae
A001 Cholera, původce: Vibrio cholerae 01, biotyp eltor
A009 Cholera, NS
A010 Brisní tyfus - typhus abdominalis
A011 Paratyfus A
A012 Paratyfus B
A013 Paratyfus C
A014 Paratyfus, NS - infekce zpusobené Salmonellou paratyphi NS
A020 Salmonellosis - salmonelová enteritida
A021 Salmonelová septikémie
A022 Lokalizované infekce salmonelami
A028 Jiné urcené infekce salmonelami
A029 Infekce salmonelami, NS
A030 Shigellosis, původce: Shigella dysenteriae
A031 Shigellosis, původce: Shigella flexneri
A032 Shigellosis, původce: Shigella boydii
A033 Shigellosis, původce: Shigella sonnei
A038 Shigellosis jiná
A039 Shigellosis, NS
A040 Enteropatogenní infekce, původce: Escherichia coli
A041 Enterotoxikogenní infekce, původce: Escherichia coli
A042 Enteroinvazivní infekce, původce: Escherichia coli
A043 Enterohemoragické infekce, původce: Escherichia coli
A044 Jiné strevní infekce, původce: Escherchia coli
A045 Enteritis, původce: Campylobacter
A046 Enteritis, původce: Yersinia enterocolitica
A047 Enterokolitis, původce: Clostridium difficile
A048 Jiná urcená bakteriální strevní infekce
A049 Bakteriální strevní infekce, NS
A050 Stafylokoková intoxikace prenesená potravinami
A051 Botulismus
A052 Intoxikace prenesená potravinami, původce: Clostridium perfingens [Clostridium welchii]
A053 Intoxikace prenesená potravinami, původce: Vibrio paraheamolyticus
A054 Intoxikace prenesená potravinami, původce: Bacillus cereus
A058 Jiné specifikované bakteriální intoxikace prenesené potravinami
A059 Bakteriální intoxikace prenesená potravinami, NS
A060 Akutní amébová dysenterie - úplavice
A061 Chronická strevní amébóza
A062 Amébová nedysenterická kolitida
A063 Amoebom (strevní)
A064 Amébovy jaterní absces
A065 Amébovy plicní absces (J99.8*)
A066 Amébovy mozkovy absces (G07*)
A067 Kozní amébóza
A068 Amébová infekce jinych lokalizací
A069 Amébóza, NS
A070 Balantidióza
A071 Giardiósa (lamblióza)
A072 Kryptosporidióza
A073 Izosporóza
A078 Jiné urcené protozoární strevní nemoci
A079 Protozoární strevní nemoci, NS
A080 Rotavirová enteritida
A081 Akutní gastroenteropatie, původce: agens Norwalk
A082 Adenovirová enteritida
A083 Jiná virová enteritida
A084 Virové strevní infekce, NS
A085 Jiné urcené strevní infekce
A09 Prujem-diarrhoea a gastroenteritida predpokládaného infekcního puvodu
A150 Tuberkulóza plic, overená ze sputa mikroskopicky s nebo bez kultivace
A151 Tuberkulóza plic, overená pouze kultivací
A152 Tuberkulóza plic, overená histologicky
A153 Tuberkulóza plic, overená NS zpusoby
A154 Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin, bakteriologicky a histologicky overená
A155 Tuberkulóza hrtanu, prudusnice a bronchu, bakteriologicky a histologicky overená
A156 Tuberkulózní zánet pohrudnice, bakteriologicky a histologicky overeny
A157 Primární tuberkulóza dychacího ústrojí bakteriologicky a histologicky overená
A158 Jiná tuberkulóza dychacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky overená
A159 Tuberkulóza dychacího ústrojí NS, bakteriologicky a histologicky overená
A160 Tuberkulóza plic, bakteriologicky a histologicky negativní
A161 Tuberkulóza plic, bakteriologické a histologické vysetrení nebylo provádeno
A162 Tuberkulóza plic, bez uvedení bakteriologického nebo histologického overení
A163 Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin,bez uvedení bakteriol.nebo histol.overení
A164 Tuberkulóza hrtanu,prudusnice a bronchu,bez uvedení bakteriol.nebo histol.overení
A165 Tuberkulózní zánet pohrudnice, bez uvedení bakteriologického nebo histologického overení
A167 Primární tuberkulóza dychacího ústrojí bez uvedení bakteriol.nebo histol.overení
A168 Jiná tuberkulóza dychacího ústrojí,bez uvedení bakteriol.nebo histol.overení
A169 Tuberkulóza dychacího ústrojí NS,bez uvedení bakteriol.nebo histol.overení
A170 Tuberkulózní meningitida - meningitis tuberculosa (G01*)
A171 Meningeální tuberkulom (G07*)
A178 Jiná tuberkulóza nervové soustavy
A179 Tuberkulóza nervové soustavy, NS (G99.8*)
A180 Tuberkulóza kostí a kloubu
A181 Tuberkulóza mocové a pohlavní soustavy
A182 Tuberkulózní periferní lymfadenopatie
A183 Tuberkulóza strev, pobrisnice a mezenterickych uzlin
A184 Tuberkulóza kuzee a podkozního vaziva
A185 Tuberkulóza oka
A186 Tuberkulóza ucha
A187 Tuberkulóza nadledvin (E35.1*)
A188 Tuberkulóza jinych urcenych orgánu
A190 Akutní miliární tuberkulóza jediného urceného místa
A191 Akutní miliární tuberkulóza více lokalizací
A192 Akutní miliární tuberkulóza, NS
A198 Jiná miliární tuberkulóza
A199 Miliární tuberkulóza, NS
A200 Bubonicky - dymejovy mor
A201 Celulokutanní mor
A202 Plicní mor
A203 Morová meningitida
A207 Septikémicky mor
A208 Jiné formy moru
A209 Mor, NS
A210 Ulceroglandulární tularémie
A211 Okuloglandulární tularémie
A212 Plicní tularémie
A213 Gastrointestinální tularémie
A217 Generalizovaná tularémie
A218 Jiné formy tularémie
A219 Tularémie, NS
A220 Kozní antrax
A221 Plicní antrax
A222 Gastrointestinální antrax
A227 Antraxová septikémie
A228 Jiné formy antraxu
A229 Anthrax, NS
A230 Brucelóza, původce: Brucella melitensis
A231 Brucelóza, původce: Brucella abortus
A232 Brucelóza, původce: Brucella suis
A233 Brucelóza, původce: Brucella canis
A238 Jiná brucelóza
A239 Brucellosis, NS
A240 Malleus - vozhrivka
A241 Akutní prudká melioidóza
A242 Subakutní nebo chronická melioidóza
A243 Jiná melioidóza
A244 Melioidosis, NS
A250 Spirillosis
A251 Streptobacillosis
A259 Horecka z krysího kousnutí, NS
A260 Kozní erysipeloid
A267 Erysipelothrixová septikémie
A268 Ostatní formy erysipeloidu
A269 Erysipeloid, NS
A270 Leptospirosis icterohaemorrhagica
A278 Ostatní formy leptospirózy
A279 Leptospiróza, NS
A280 Pasteurellosis
A281 Nemoc kocicího skrábnutí
A282 Extraintestinální yersinióza
A288 Jiné urcené zoonotické bakteriální nemoci nezaraditelné jinam
A289 Zoonotická bakteriální nemoc, NS
A300 Lepra indeterminovaná
A301 Lepra tuberkuloidní
A302 Lepra hranicní tuberkuloidní
A303 Lepra hranicní
A304 Lepra hranicní lepromatózní
A305 Lepra lepromatózní
A308 Jiné formy lepry
A309 Lepra, NS
A310 Plicní mykobakteriální infekce
A311 Kozní mykobakteriální infekce
A318 Jiné mykobakteriální infekce
A319 Mykobakteriální infekce, NS
A320 Listerióza kozní
A321 Listeriová meningitida a meningoencefalitida
A327 Listeriová septikémie
A328 Jiné formy listeriózy
A329 Listerióza, NS
A33 Tetanus novorozencu
A34 Tetanus porodnicky
A35 Tetanus jiny
A360 Záskrt hltanu
A361 Nosohltanovy záskrt
A362 Hrtanovy záskrt
A363 Kozní záskrt
A368 Jiny záskrt
A369 Záskrt, NS
A370 Dávivy kasel, původce: Bordetella pertussis
A371 Dávivy kasel, původce: Bordetella parapertussis
A378 Dávivy kasel, původce: jiny urceny druh Bordetelly
A379 Dávivy kasel, NS
A38 Spála - scarlatina
A390 Meningokoková meningitida - meningitis meningococcica (G01*)
A391 Waterhauseuv-Friderichsenuv syndrom (E35.1*)
A392 Akutní meningokokcémie
A393 Chronická meningokokcémie
A394 Meningokokcémie, NS
A395 Meningokoková onemocnení srdce
A398 Jiné meningokokové infekce
A399 Meningokoková infekce, NS
A400 Septikémie, zpusobená Streptokoky skupiny A
A401 Septikémie, zpusobená Streptokoky, skupiny B
A402 Septikémie zpusobená Streptokoky, skupiny D
A403 Septikémie, původce: Streptococcus pneumoniae
A408 Jiná streptokoková septikémie
A409 Streptokoková septikémie, NS
A410 Septikémie, původce: Staphylococcus aureus
A411 Septikémie, zpusobená jinymi urcenymi stafylokoky
A412 Septikémie, zpusobená neurcenym stafylokokem
A413 Septikémie, původce: Haemophilus influenzae
A414 Septikémie, zpusobená anaeroby
A415 Septikémie zpusobená jinymi gramnegativními organismy
A418 Jiné urcené septikémie
A419 Septikémie, NS
A420 Plicní aktinomykóza
A421 Brisní aktinomykóza
A422 Cervikofaciální aktinomykóza
A427 Aktinomykotická septikémie
A428 Jiné formy aktinomykózy
A429 Aktinomykóza, NS
A430 Plicní nokardióza
A431 Kozní nokardióza
A438 Jiné formy nocardiózy
A439 Nokardióza, NS
A440 Bartonelóza systémová
A441 Bartonelóza kozní a mukokutánní
A448 Jiné formy bartonelózy
A449 Bartonelóza, NS
A46 Růže - erysipelas
A480 Plynatá sneť (gangrena emphysematosa)
A481 Legionárská nemoc
A482 Nepneumonická legionárská nemoc [pontiacká horecka ]
A483 Syndrom toxického soku
A484 Brazilská purpurová horecka
A488 Jiné urcené bakteriální nemoci
A490 Stafylokoková infekce, NS
A491 Streptokoková infekce, NS
A492 Infekce, původce: Haemophilus influenzae, NS
A493 Mykoplasmová infekce, NS
A498 Jiné bakteriální infekce neurcené lokalizace
A499 Bakteriální infekce, NS
A500 Casná vrozená syfilis, s príznaky
A501 Casná vrozená syfilis, latentní
A502 Casná vrozená syfilis, NS
A503 Pozdní vrozená syfilitická okulopatie
A504 Pozdní vrozená neurosyfilis [juvenilní neurosyfilis]
A505 Jiná pozdní vrozená syfilis, s príznaky
A506 Pozdní vrozená syfilis, latentní
A507 Pozdní vrozená syfilis, NS
A509 Vrozená syfilis, NS
A510 Primární genitální syfilis
A511 Primární ritní syfilis
A512 Primární syfilis, jinych lokalizací
A513 Sekundární syfilis kuze a sliznic
A514 Jiná sekundární syfilis
A515 Casná syfilis, latentní
A519 Casná syfilis, NS
A520 Kardiovaskulární syfilis
A521 Neurosyfilis s príznaky
A522 Asymptomatická neurosyfilis
A523 Neurosyfilis, NS
A527 Jiná pozdní syfilis, s príznaky
A528 Pozdní syfilis, latentní
A529 Pozdní syfilis, NS
A530 Latentní syfilis neurcená jako casná nebo pozdní
A539 Syfilis, NS
A540 Gonokoková infekce dol.pohlav.a moc.ústrojí bez abscesu periuretrálních a prídatných zláz
A541 Gonokoková infekce dol.pohlav.a moc.ústrojí s abscesem periuretrálních a prídatných žláz
A542 Gonokoková pelviperitonitida a jiné gonokokové infekce pohlavního a mocového ústrojí
A543 Gonokoková infekce oka
A544 Gonokoková infekce svalové a kosterní soustavy
A545 Gonokoková faryngitida
A546 Gonokoková infekce riti a rekta
A548 Jiné gonokokové infekce
A549 Gonokoková infekce, NS
A55 Lymphogranuloma venereum (chlamydiovy)
A560 Chlamydiová infekce dolního pohlavního a mocového ústrojí
A561 Chlamydiová infekce pelviperitonea a jinych pohlavních a mocovych orgánu
A562 Chlamydiová infekce pohlavního a mocového ústrojí, NS
A563 Chlamydiová infekce riti a konecníku
A564 Chlamydiová infekce hltanu
A568 Sexuálne prenesená chlamydiová infekce jinych lokalizací
A57 Chancroid - ulcus molle - mekky vred
A58 Granuloma inguinale
A590 Trichomoniáza urogenitální
A598 Trichomoniáza jinych lokalizací
A599 Trichomoniáza, NS
A600 Infekce mocového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex
A601 Infekce perianální kuze a konecníku, původce: Herpes simplex
A609 Anogenitální herpetická infekce, NS
A630 Anogenitální (venerické) bradavice
A638 Jiné urcené nemoci prenásené prevázne sexuálne
A64 Neurcené nemoci prenásené sexuálne
A65 Nevenerická syfilis
A660 Pocátecní frambéziové poskození
A661 Mnohocetná frambéziová papilomata
A662 Jiná cerstvá frambéziová poskození kuze
A663 Frambéziová hyperkeratóza
A664 Frambéziová gumata a vredy
A665 Gangóza
A666 Frambéziová poškození kostí a kloubu
A667 Jiné projevy frambézie
A668 Latentní frambézie
A669 Frambézie, NS
A670 Primární poškození při pintě
A671 Přechodná poškození při pintě
A672 Pozdní poškození při pintě
A673 Smíšená poškození při pintě
A679 Pinta, NS
A680 Návratná horecka, prenásená vesmi
A681 Návratná horecka, prenásená klístaty
A689 Návratná horecka, NS
A690 Nekrotizující ulcerativní stomatitida
A691 Jiné Vincentovy infekce
A692 Lymeská nemoc
A698 Jiné urcené spirochétové infekce
A699 Spirochétové infekce, NS
A70 Infekce původce: Chlamydia psittaci
A710 Pocátecní stadium trachomu
A711 Aktivní stadium trachomu
A719 Trachom, NS
A740 Chlamydiová konjunktivitida (H13.1*)
A748 Jiná chlamydiová onemocnění
A749 Chlamydiová infekce, NS
A750 Epidemická skvrnivka přenášená vešmi, původce: Rickettsia prowazekii
A751 Recidiva skvrnivky (Brillova - Zinsserova nemoc)
A752 Skvrnivka, původce: Rickettsia typhi
A753 Skvrnivka, původce: Rickettsia tsutsugamushi
A759 Skvrnivka, NS
A770 Purpurová horecka, původce: Rickettsia rickettsii
A771 Purpurová horecka, původce: Rickettsia conorii
A772 Purpurová horecka, původce: Rickettsia siberica
A773 Purpurová horecka, původce: Rickettsia australis
A778 Jiná purpurová horecka
A779 Purpurová horecka, NS
A78 Horecka Q
A790 Volynská (zákopová) horecka
A791 Rickettsiální neštovice, původce: Rickettsia akari
A798 Jiné urcené rickettsiózy
A799 Rickettsióza, NS
A800 Akutní paralytická poliomyelitida, spojená s vakcinací (s ockovací látkou)
A801 Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus importovaný
A802 Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus tuzemský
A803 Akutní paralytická poliomyelitida, jiná a NS
A804 Akutní neparalytická poliomyelitida
A809 Akutní poliomyelitida, NS
A810 Creutzfeldtova-Jacobova nemoc
A811 Subakutní sklerotizující panencefalitida
A812 Progresivní multifokální leukoencefalopatie
A818 Jiné pomalé virové infekce centrální nervové soustavy
A819 Pomalé virové infekce CNS, NS
A820 Vzteklina - lesní
A821 Vzteklina - městská
A829 Vzteklina, NS
A830 Japonská encefalitida
A831 Západní koňská encefalitida
A832 Východní koňská encefalitida
A833 St. Louiská encefalitida
A834 Australská encefalitida
A835 Kalifornská encefalitida
A836 Rocio virová nemoc
A838 Jiná virová encefalitida přenášená komáry
A839 Virová encefalitida přenášená komáry, NS
A840 Encefalitis dálného východu přenášená klíšťaty [Ruská jarně-letní encefalitida]
A841 Středoevropská encefalitida přenášená klíšťaty
A848 Jiná virová encefalitida přenášená klíšťaty
A849 Virová encefalitida přenášená klíšťaty, NS
A850 Enterovirová encefalitida (G05.1*)
A851 Adenovirová encefalitida (G05.1*)
A852 Virová encefalitida prenásená clenovci, NS
A858 Jiná urcená virová encefalitida
A86 Neurcená virová encefalitida
A870 Enterovirová meningitida (G02.0*)
A871 Adenovirová meningitida (G02.0*)
A872 Lymfocytární choriomeningitida
A878 Jiné virové meningitidy
A879 Virová meningitida, NS
A880 Enterovirová exantémová horecka [Bostonská vyrázka]
A881 Epidemické vertigo
A888 Jiné urcené virové infekce centrální nervové soustavy
A89 Neurcená virová infekce centrální nervové soustavy
A90 Dengue [klasická dengue]
A91 Hemoragická horecka dengue
A920 Virová nemoc Chikungunya
A921 Horecka o'nyong-nyong
A922 Venezuelská koňská horečka
A923 Západonilská horečka [West Nile]
A924 Horečka Rift Valley
A928 Jiná určená virová horečka přenášená komáry
A929 Virová horečka přenášená komáry, NS
A930 Virová nemoc Oropouche
A931 Horečka (přenášená písečnými mouchami) [Sandfly fever]
A932 Colorádská klíšťová horečka
A938 Jiná určená virová horečka přenášená členovci
A94 Neurčená virová horečka přenášená členovci
A950 Lesní žlutá zimnice
A951 Městská žlutá zimnice
A959 Žlutá zimnice, NS
A960 Hemoragická horečka Junin
A961 Hemoragická horečka Machupo
A962 Horečka Lassa
A968 Jiná arenavirová hemoragická horečka
A969 Arenavirová hemoragická horečka, NS
A980 Krymská a Konžská hemoragická horečka
A981 Omská hemoragická horečka
A982 Kyasanurská pralesní nemoc
A983 Marburgská nemoc
A984 Horečka ebola
A985 Hemoragická horečka s renálním syndromem
A988 Jiná určená virová hemoragická horečka
A99 Neurčená virová hemoragická horečka
B000 Herpetický ekzém - eczema herpeticum
B001 Vesikulární dermatitida, původce: Herpes simplex
B002 Herpetická gingivostomatitida a faryngotonsilitida, původce: Herpes simplex
B003 Herpetická meningitida (G02.0*), původce: Herpes simplex
B004 Herpetická encefalitida (G05.1*), původce: Herpes simplex
B005 Herpetická oční onemocnění, původce: Herpes simplex
B007 Diseminované herpetické onemocnění, původce: Herpes simplex
B008 Jiné formy herpetické infekce, původce: Herpes simplex
B009 Herpetická infekce, NS
B010 Varicelová meningitida (G02.0*)
B011 Varicelová encefalitida (G05.1*)
B012 Varicelová pneumonie (J17.1*)
B018 Varicella s jinými komplikacemi
B019 Varicella bez komplikace
B020 Herpeszosterová encefalitida (G05.1*)
B021 Herpeszosterová meningitida (G02.0*)
B022 Herpes zoster s jinými komplikacemi nervové soustavy
B023 Herpeszosterové oční onemocnění
B027 Generalizovaný (diseminovaný) herpes zoster
B028 Herpes zoster s jinými komplikacemi
B029 Herpes zoster bez komplikace
B03 Variola - pravé neštovice [černé neštovice]
B04 Opičí neštovice
B050 Spalničky komplikované encefalitidou (G05.1*)
B051 Spalničky komplikované meningitidou (G02.0*)
B052 Spalničky komplikované pneumonií (J17.1*)
B053 Spalničky komplikované zánětem středního ucha (H67.1*)
B054 Spalničky se střevními komplikacemi
B058 Spalničky s jinými komplikacemi
B059 Spalničky bez komplikací
B060 Zarděnky s neurologickými komplikacemi
B068 Zarděnky s jinými komplikacemi
B069 Zarděnky bez komplikací
B07 Virové bradavice
B080 Jiné infekce orthopoxviry
B081 Molluscum contagiosum
B082 Exanthema subitum [šestá nemoc]
B083 Erythema infectiosum [pátá nemoc]
B084 Enterovirová vesikulární stomatitida s exantemem
B085 Enterovirová vesikulární faryngitida
B088 Jiné určené infekce charakterizované kožními a slizničními lézemi
B09 Neurčené virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznic
B150 Hepatitis A s hepatálním komatem
B159 Hepatitis A bez hepatálního komatu
B160 Akutní hepatitida B s Delta agens (koinfekce) a hepatálním komatem
B161 Akutní hepatitida B s Delta agens (koinfekce) bez hepatálního komatu
B162 Akutní hepatitida B bez Delta agens s hepatálním komatem
B169 Akutní hepatitida B bez Delta agens a bez hepatálního komatu
B170 Akutní Delta-(super) infekce nosiče hepatitis B
B171 Akutní hepatitida C
B172 Akutní hepatitida E
B178 Jiná určená akutní virová hepatitida
B180 Chronická virová hepatitida B s Delta agens
B181 Chronická virová hepatitida B bez Delta agens
B182 Chronická virová hepatitida C
B188 Jiná chronická virová hepatitida
B189 Chronická virová hepatitida, NS
B190 Neurčená virová hepatitida s komatem
B199 Neurčená virová hepatitida bez komatu
B200 Onemocnění HIV projevující se mykobakteriálními infekcemi
B201 Onemocnění HIV s projevy jiných bakteriálních infekcí
B202 Onemocnění HIV s projevy cytomegalovirové nemoci
B203 Onemocnění HIV s projevy jiných virových infekcí
B204 Onemocnění HIV s projevy kandidózy
B205 Onemocnění HIV s projevy jiných mykóz
B206 Onemocnění HIV s pneumonií způsobenou Pneumocystis carinii
B207 Onemocnění HIV s mnohočetnými infekcemi
B208 Onemocnění HIV s jinými určenými infekčními a parazitárními onemocněními
B209 Onemocnění HIV s projevy neurčené infekční nebo parazitární nemoci
B210 Onemocnění HIV s projevy Kaposiho sarkomu
B211 Onemocnění HIV s projevy Burkittova lymfomu
B212 Onemocnění HIV s projevy jiných typů ne-Hodgkinova lymfomu
B213 Onemocnění HIV s projevy jiných zhoubných novotvarů lymfatické,krvetvorné a příbuzné tkáně
B217 Onemocnění HIV s projevy mnohočetných zhoubných novotvarů
B218 Onemocnění HIV s projevy jiných zhoubných novotvarů
B219 Onemocnění HIV s projevy neurčených zhoubných novotvarů
B220 Onemocnění HIV projevující se encefalopatií
B221 Onemocnění HIV s projevy lymfoidní intersticiální pneumonie
B222 Onemocnění HIV projevující se syndromem chátrání (wasting syndrome)
B227 Onemocnění HIV projevující se mnohočetnými onemocněními zařazenými jinde
B230 Syndrom akutní infekce HIV
B231 Onemocnění HIV s (přetrvávající) generalizovanou lymfadenopatií
B232 Onemocnění HIV s hematologickými a imunologickými abnormalitami nezařazenými jinde
B238 Onemocnění HIV s jinými určenými stavy
B24 Neurčené onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
B250 Cytomegalovirová pneumonie (J17.1*)
B251 Cytomegalovirová hepatitida (K77.0*)
B252 Cytomegalovirová pankreatitida (K87.1*)
B258 Jiná cytomegalovirová nemoc
B259 Cytomegalovirová nemoc, NS
B260 Orchitis parotitica (N51.1*)
B261 Meningitis parotitica (G02.0*)
B262 Encephalitis parotitica (G05.1*)
B263 Pancreatitis parotitica (K87.1*)
B268 Parotitis epidemica s jinými komplikacemi
B269 Parotitis epidemica bez komplikací
B270 Mononukleóza způsobená herpetickým gamma virem
B271 Mononukleóza cytomegalovirová
B278 Jiná infekční mononukleóza
B279 Infekční mononukleóza, NS
B300 Keratokonjunktivitida způsobená adenovirem (H19.2*)
B301 Konjunktivitis způsobená adenovirem (H13.1*)
B302 Virová faryngokonjunktivitida
B303 Akutní epidemická (enterovirová) hemoragická konjunktivitida (H13.1*)
B308 Jiný virový zánět oční spojivky (H13.1*)
B309 Virový zánět oční spojivky, NS
B330 Epidemická myalgie
B331 Nemoc Ross River
B332 Virová karditida
B333 Retrovirová infekce nezařazená jinde
B338 Jiné určené virové nemoci
B340 Adenovirová infekce, NS
B341 Enterovirová infekce, NS
B342 Coronavirová infekce, NS
B343 Parvovirová infekce, NS
B344 Papovavirová infekce, NS
B348 Jiná virová infekce neurčené lokalizace
B349 Virová infekce, NS
B350 Tinea vousu a hlavy
B351 Tinea nehtů
B352 Tinea ruky
B353 Tinea nohy
B354 Tinea trupu
B355 Tinea imbricata
B356 Tinea bérce
B358 Jiné dermatofytózy
B359 Dermatofytóza, NS
B360 Pityriasis versicolor
B361 Tinea nigra
B362 Bílá piedra
B363 Černá piedra
B368 Jiné určené povrchové mykózy
B369 Povrchová mykóza, NS
B370 Kandidová stomatitida
B371 Plicní kandidóza
B372 Kandidóza kůže a nehtů
B373 Kandidóza vulvy a pochvy (N77.1*)
B374 Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací
B375 Kandidová meningitida (G02.1*)
B376 Kandidová endokarditida (I39.8*)
B377 Kandidová septikémie
B378 Kandidóza jiných lokalizací
B379 Kandidóza, NS
B380 Akutní plicní kokcidioidomykóza
B381 Chronická plicní kokcidioidomykóza
B382 Plicní kokcidioidomykóza, NS
B383 Kožní kokcidioidomykóza
B384 Kokcidioidomykotická meningitida (G02.1*)
B387 Diseminovaná kokcidioidomykóza
B388 Kokcidioidomykóza jiných lokalizací
B389 Kokcidioidomykóza, NS
B390 Akutní plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
B391 Chronická plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
B392 Plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum, NS
B393 Diseminovaná histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
B394 Histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum, NS
B395 Histoplazmóza, původce: Histoplasma duboisii
B399 Histoplazmóza, NS
B400 Akutní plicní blastomykóza
B401 Chronická plicní blastomykóza
B402 Plicní blastomykóza, NS
B403 Kožní blastomykóza
B407 Diseminovaná blastomykóza
B408 Blastomykóza jiných forem
B409 Blastomykóza, NS
B410 Plicní parakokcidioidomykóza
B417 Diseminovaná parakokcidioidomykóza
B418 Parakokcidioidomykóza jiných forem
B419 Parakokcidioidomykóza, NS
B420 Plicní sporotrichóza  (J99.8*)
B421 Lymfokutánní sporotrichóza
B427 Diseminovaná sporotrichóza
B428 Sporotrichóza jiných forem
B429 Sporotrichóza, NS
B430 Kožní chromomykóza
B431 Feomykotický absces mozku
B432 Podkožní feomykotický absces a cysta
B438 Chromomykóza jiných forem
B439 Chromomykóza, NS
B440 Invazivní plicní aspergilóza
B441 Jiná plicní aspergilóza
B442 Tonzilární aspergilóza
B447 Diseminovaná aspergilóza
B448 Aspergilóza jiných forem
B449 Aspergilóza, NS
B450 Plicní kryptokokóza
B451 Mozková kryptokokóza
B452 Kožní kryptokokóza
B453 Kostní kryptokokóza
B457 Diseminovaná kryptokokóza
B458 Kryptokokóza jiných forem
B459 Kryptokokóza, NS
B460 Plicní mukormykóza
B461 Rinocerebrální mukormykóza
B462 Gastrointestinální mukormykóza
B463 Kožní mukormykóza
B464 Diseminovaná mukormykóza
B465 Mukormykóza, NS
B468 Jiná zygomykóza
B469 Zygomykóza, NS
B470 Eumycetom
B471 Aktinomycetom
B479 Mycetom, NS
B480 Lobomycosis
B481 Rinosporidiósis
B482 Allescheriasis
B483 Geotrichosis
B484 Penicillosis
B487 Oportunní mykózy
B488 Jiné určené mykózy
B49 Neurčená mykóza
B500 Malárie s mozkovými komplikacemi, původce: Plasmodium falciparum
B508 Jiná těžká nebo komplikovaná malárie, původce: Plasmodium falciparum
B509 Malárie, původce: Plasmodium falciparum, NS
B510 Malárie s rupturou sleziny, původce: Plasmodium vivax
B518 Malárie s jinými komplikacemi, původce: Plasmodium vivax
B519 Malárie bez komplikací, původce: Plasmodium vivax
B520 Malárie s nefropatií, původce: Plasmodium malariae
B528 Malárie s jinými komplikacemi, původce: Plasmodium malariae
B529 Malárie bez komplikací, původce: Plasmodium malariae
B530 Malárie, původce: Plasmodium ovale
B531 Malárie způsobená opičími plasmodii
B538 Jiná parazitologicky ověřená malárie, jinde nezařazená
B54 Malárie nespecifikovaná
B550 Viscerální leishmanióza
B551 Kožní leishmanióza
B552 Slizničně kožní leishmanióza
B559 Leishmanióza, NS
B560 Gambijská trypanosomóza
B561 Rhodesijská trypanosomóza
B569 Africká trypanosomóza, NS
B570 Akutní Chagasova nemoc s postižením srdce (I41.2*, I98.1*)
B571 Akutní Chagasova nemoc bez postižení srdce
B572 Chagasova nemoc (chronická) s postižením srdce (I41.2*, I98.1*)
B573 Chagasova nemoc (chronická) s postižením trávicí soustavy
B574 Chagasova nemoc (chronická) s postižením nervové soustavy
B575 Chagasova nemoc (chronická) s postižením jiných orgánů
B580 Toxoplazmové postižení očí
B581 Toxoplazmová hepatitida (K77.0*)
B582 Toxoplazmová meningoencefalitida (G05.2*)
B583 Plicní toxoplazmóza (J17.3*)
B588 Toxoplazmóza s postižením jiných orgánů
B589 Toxoplazmóza, NS
B59 Pneumocystóza - pneumocystosis
B600 Babesióza
B601 Akantamoebóza
B602 Naeglerióza
B608 Jiné určené protozoární nemoci
B64 Neurčené protozoární nemoci
B650 Schistosomóza, původce: Schistosoma haematobium [močová]
B651 Schistosomóza, původce: Schistosoma mansoni [střevní]
B652 Schistosomóza, původce: Schistosoma japonicum
B653 Cerkariová dermatitida
B658 Jiné schistosomózy
B659 Schistosomóza, NS
B660 Opistorchiasis
B661 Clonorchiasis
B662 Dicrocoeliasis
B663 Fascioliasis
B664 Paragonimiasis
B665 Fasciolopsiasis
B668 Jiné určené infekce trematody
B669 Infekce trematody, NS
B670 Infekce jater, původce: Echinococcus granulosus
B671 Infekce plic, původce: Echinococcus granulosus
B672 Infekce kosti, původce: Echinococcus granulosus
B673 Infekce jiných a mnohočetných lokalizací, původce: Echinococcus granulosus
B674 Infekce, původce: Echinococcus granulosus, NS
B675 Infekce jater, původce: Echinococcus multilocularis
B676 Infekce jiných a mnohočetných lokalizací, původce: Echinococcus multilocularis
B677 Infekce, původce: Echinococcus multilocularis, NS
B678 Echinokokóza jater, NS
B679 Echinokokóza jiná a NS
B680 Tenióza, původce: Taenia solium
B681 Tenióza, původce: Taenia saginata
B689 Tenióza, NS
B690 Cysticercosis centrální nervové soustavy
B691 Cysticercosis oka
B698 Cysticercosis jiných lokalizací
B699 Cysticercosis, NS
B700 Diphyllobothriasis
B701 Sparganosis
B710 Hymenolepiasis
B711 Dipylidiasis
B718 Jiné určené infekce cestody
B719 Infekce cestody NS
B72 Drakunkulóza - dracunculiasis
B73 Onchocerkóza - onchocerciasis
B740 Filarióza, původce: Wuchereria bancrofti
B741 Filarióza, původce: Brugia malayi
B742 Filarióza, původce: Brugia timori
B743 Loiasis (Loaóza) vlasovec oční
B744 Mansonelliasis
B748 Jiná filarióza
B749 Filarióza, NS
B75 Trichinóza - trichinellosis
B760 Ankylostomóza
B761 Nekatorióza - nekatoromóza
B768 Jiné nematodózy (onemocnění měchovci)
B769 Onemocnění měchovci, NS
B770 Ascarióza se střevními komplikacemi
B778 Ascarióza s jinými komplikacemi
B779 Ascarióza, NS
B780 Strongyloidóza střevní, původce: háďátko střevní
B781 Strongyloidóza kožní
B787 Strongyloidóza diseminovaná
B789 Strongyloidóza, NS
B79 Trichuriasis
B80 Enterobiasis - oxyuriasis
B810 Anisakiasis
B811 Střevní capillarióza
B812 Trichostrongyliasis
B813 Střevní angiostrongylióza
B814 Smíšené střevní helmintózy
B818 Jiná určená střevní helmintóza
B820 Střevní helmintóza, NS
B829 Střevní parazitismus, NS
B830 Útrobní larva migrans
B831 Gnathostomiasis
B832 Angiostrongyliasis, původce: Parastrongylus cantonensis
B833 Syngamosis
B834 Vnitřní hirudinióza
B838 Jiná určená helmintóza
B839 Helmintóza, NS
B850 Pediculosis - zavšivení, původce: Pediculus humanus capitis (veš hlavová, vlasová, dětská)
B851 Pediculosis - zavšivení, původce: Pediculus humanus corporis (veš šatní)
B852 Pediculosis - zavšivení, NS
B853 Phthiriasis - napadení vší muňkou
B854 Zavšivení smíšené - vší i muňkou
B86 Scabies - svrab
B870 Kožní myióza
B871 Raná myióza
B872 Oční myióza
B873 Nosohltanová myióza
B874 Ušní myióza
B878 Myióza jiných lokalizací
B879 Myióza, NS
B880 Jiná akarióza (napadení roztoči)
B881 Tungiasis [napadení písečnou blechou]
B882 Jiná napadení členovci
B883 Zevní hirudinióza
B888 Jiná určená napadení
B889 Napadení, NS
B89 Neurčená parazitární onemocnění
B900 Následky tuberkulózy centrální nervové soustavy
B901 Následky tuberkulózy močového a pohlavního ústrojí
B902 Následky tuberkulózy kostí a kloubů
B908 Následky tuberkulózy jiných orgánů
B909 Následky tuberkulózy dýchací soustavy a neurčené tuberkulózy
B91 Následky poliomyelitídy
B92 Následky lepry
B940 Následky trachomu
B941 Následky virové encefalitídy
B942 Následky virové hepatitídy
B948 Následky jiných určených infekčních a parazitárních nemocí
B949 Následky neurčených infekčních nebo parazitárních nemocí
B950 Streptococcus, skupiny A, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B951 Streptococcus, skupiny B, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B952 Streptococcus, skupiny D, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B953 Streptococcus pneumoniae, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B954 Jiný streptococcus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B955 Streptococcus, neurčený jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B956 Staphylococcus aureus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B957 Koaguláza - negativní staphylococcus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B958 Staphylococcus, neurčený jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B960 Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B961 Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B962 Escherichia coli [E.coli], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B963 Haemophilus influenzae [H. influenzae], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B964 Proteus (mirabilis) (morganii), jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B965 Pseudomonas (aeruginosa)(mallei)(pseudomallei),jako příčina nemoci zařazené do jin.kapitol
B966 Bacillus fragilis [B. fragilis], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B967 Clostridium perfringens [C. perfringens], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B968 Jiná bakteriální agens, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B970 Adenovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B971 Enterovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B972 Coronavirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B973 Retrovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B974 Syncytiální respirační virus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B975 Reovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B976 Parvovirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B977 Papillomavirus, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B978 Jiná virová agens, jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B99 Jiné a neurčené infekční nemoci
Pro hledání použij Ctrl + F

Zpět na seznam diagnoz