V. Nemoci duševní a poruchy chování
Zpět na seznam diagnoz
Pro hledání použijte Ctrl + F
F000 Demence u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem (G30.0+)
F001 Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem (G30.1+)
F002 Demence u Alzheimerovy nemoci, atypického nebo smíšeného typu (G30.8+)
F009 Demence u Alzheimerovy nemoci, NS (G30.9+)
F010 Vaskulární demence s akutním začátkem
F011 Multiinfarktová demence
F012 Subkortikální vaskulární demence
F013 Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence
F018 Jiné vaskulární demence
F019 Vaskulární demence, NS
F020 Demence u Pickovy choroby (G31.0+)
F021 Demence u Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (A81.0+)
F022 Demence u Huntingtonovy nemoci (G10+)
F023 Demence u Parkinsonovy nemoci (G20+)
F024 Demence u onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B22.0+)
F028 Demence u jiných určených nemocí, zařazených jinde
F03 Neurčená demence
F04 Organický amnestický syndrom,který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktiv.látkami
F050 Delirium, které nenasedá na demenci, takto popsané
F051 Delirium, nasedající na demenci
F058 Jiné delirium
F059 Delirium, NS
F060 Organická halucinóza
F061 Organická katatonní porucha
F062 Organická porucha s bludy (podobná schizofrenii)
F063 Organické poruchy nálady (afektivní)
F064 Organická úzkostná porucha
F065 Organická dissociativní porucha
F066 Organická emoční labilita (astenie)
F067 Lehká porucha poznávání
F068 Jiné určené duševní poruchy způsobené poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí
F069 Neurčená duševní porucha, způsobená poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí
F070 Organická porucha osobnosti
F071 Postencefalitický syndrom
F072 Postkomoční syndrom
F078 Jiné organické poruchy osobnosti a chování způs.onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku
F079 Organic.poruchy osobnosti a chování nespecifikované způs.onemoc., poškoz.a dysfunkcí mozku
F09 Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha
F100 Akutní intoxikace
F101 Škodlivé použití
F102 Syndrom závislosti
F103 Odvykací stav
F104 Odvykací stav s deliriem
F105 Psychotická porucha
F106 Amnestický syndrom
F107 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F108 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F109 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F110 Akutní intoxikace
F111 Škodlivé použití
F112 Syndrom závislosti
F113 Odvykací stav
F114 Odvykací stav s deliriem
F115 Psychotická porucha
F116 Amnestický syndrom
F117 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F118 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F119 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F120 Akutní intoxikace
F121 Škodlivé použití
F122 Syndrom závislosti
F123 Odvykací stav
F124 Odvykací stav s deliriem
F125 Psychotická porucha
F126 Amnestický syndrom
F127 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F128 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F129 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F130 Akutní intoxikace
F131 Škodlivé použití
F132 Syndrom závislosti
F133 Odvykací stav
F134 Odvykací stav s deliriem
F135 Psychotická porucha
F136 Amnestický syndrom
F137 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F138 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F139 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F140 Akutní intoxikace
F141 Škodlivé použití
F142 Syndrom závislosti
F143 Odvykací stav
F144 Odvykací stav s deliriem
F145 Psychotická porucha
F146 Amnestický syndrom
F147 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F148 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F149 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F150 Akutní intoxikace
F151 Škodlivé použití
F152 Syndrom závislosti
F153 Odvykací stav
F154 Odvykací stav s deliriem
F155 Psychotická porucha
F156 Amnestický syndrom
F157 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F158 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F159 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F160 Akutní intoxikace
F161 Škodlivé použití
F162 Syndrom závislosti
F163 Odvykací stav
F164 Odvykací stav s deliriem
F165 Psychotická porucha
F166 Amnestický syndrom
F167 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F168 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F169 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F170 Akutní intoxikace
F171 Škodlivé použití
F172 Syndrom závislosti
F173 Odvykací stav
F174 Odvykací stav s deliriem
F175 Psychotická porucha
F176 Amnestický syndrom
F177 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F178 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F179 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F180 Akutní intoxikace
F181 Škodlivé použití
F182 Syndrom závislosti
F183 Odvykací stav
F184 Odvykací stav s deliriem
F185 Psychotická porucha
F186 Amnestický syndrom
F187 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F188 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F189 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F190 Akutní intoxikace
F191 Škodlivé použití
F192 Syndrom závislosti
F193 Odvykací stav
F194 Odvykací stav s deliriem
F195 Psychotická porucha
F196 Amnestický syndrom
F197 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F198 Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F199 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F200 Paranoidní schizofrenie
F201 Hebefrenní schizofrenie
F202 Katatonní schizofrenie
F203 Nediferencovaná schizofrenie
F204 Postschizofrenní deprese
F205 Reziduální schizofrenie
F206 Schizofrenia simplex
F208 Jiná schizofrenie
F209 Schizofrenie, NS
F21 Schizotypální porucha
F220 Porucha s bludy
F228 Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy
F229 Persistující porucha s bludy, NS
F230 Akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů
F231 Akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy schizofrenie
F232 Akutní psychotická porucha podobná schizofrenii
F233 Jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy
F238 Jiné akutní a přechodné psychotické poruchy
F239 Akutní a přechodné nespecifikované psychotické poruchy
F24 Indukovaná porucha s bludy
F250 Schizoafektivní porucha, manický typ
F251 Schizoafektivní porucha, depresivní typ
F252 Schizoafektivní porucha, smíšený typ
F258 Jiné schizoafektivní poruchy
F259 Schizoafektivní porucha, nespecifikovaná
F28 Jiné neorganické psychotické poruchy
F29 Neurčené neorganické psychózy
F300 Hypomanie
F301 Manie bez psychotických symptomů
F302 Manie s psychotickými symptomy
F308 Jiné manické fáze
F309 Manická fáze, NS
F310 Bipolární afektivní porucha, současná fáze je hypomanická
F311 Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická bez psychotických symptomů
F312 Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická s psychotickými symptomy
F313 Bipolární afektivní porucha, současná fáze lehká nebo střední deprese
F314 Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžké deprese bez psychotických symptomů
F315 Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžká deprese s psychotickými symptomy
F316 Bipolární afektivní porucha, současná fáze smíšená
F317 Bipolární afektivní porucha, v současné době v remisi
F318 Jiné bipolární afektivní poruchy
F319 Bipolární afektivní porucha, NS
F320 Lehká depresivní fáze
F321 Středně těžká depresivní fáze
F322 Těžká depresivní fáze bez psychotických příznaků
F323 Těžká depresivní fáze s psychotickými příznaky
F328 Jiné depresivní fáze
F329 Depresivní fáze, NS
F330 Periodická depresivní porucha, současná fáze je lehká
F331 Periodická depresivní porucha, současná fáze je středně těžká
F332 Periodická depresivní porucha, současná fáze je těžká, ale bez psychotických symptomů
F333 Periodická depresivní porucha, současná fáze je těžká s psychotickými příznaky
F334 Periodická depresivní porucha, v současné době v remisi
F338 Jiné periodické depresivní poruchy
F339 Periodická depresivní porucha, NS
F340 Cyklothymie
F341 Dysthymie
F348 Jiné perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)
F349 Perzistentní afektivní porucha (porucha nálady), NS
F380 Jiné jednotlivé afektivní poruchy (poruchy nálady)
F381 Jiné periodické afektivní poruchy (poruchy nálady)
F388 Jiné určené afektivní poruchy (poruchy nálady)
F39 Neurčená afektivní porucha (porucha nálady)
F400 Agorafobie
F401 Sociální fobie
F402 Specifické (izolované) fobie
F408 Jiné anxiosně fobické poruchy
F409 Anxiosně fobická porucha, NS
F410 Panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkost)
F411 Generalizovaná úzkostná porucha
F412 Smíšená úzkostná a depresivní porucha
F413 Jiné smíšené úzkostné poruchy
F418 Jiné určené úzkostné poruchy
F419 Úzkostná porucha, NS
F420 Převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace
F421 Převážně nutkavé činy (nutkavé rituály)
F422 Smíšené nutkavé myšlenky a činy
F428 Jiné obsedantně-nutkavé poruchy
F429 Obsedantně-nutkavá porucha, NS
F430 Akutní stresová reakce
F431 Posttraumatická stresová porucha
F432 Poruchy přizpůsobení
F438 Jiné reakce na těžký stres
F439 Reakce na těžký stres, NS
F440 Dissociativní amnesie
F441 Dissociativní fuga (útěk)
F442 Dissociativní stupor
F443 Trans a posedlost
F444 Dissociativní motorické poruchy
F445 Dissociativní záchvaty
F446 Dissociativní anestesie a ztráta citlivosti
F447 Smíšené dissociativní (konverzní) poruchy
F448 Jiné dissociativní (konverzní) poruchy
F449 Dissociativní (konverzní) porucha, NS
F450 Somatizační porucha
F451 Nediferencovaná somatoformní porucha
F452 Hypochondrická porucha
F453 Somatoformní vegetativní dysfunkce
F454 Perzistující somatoformní bolestivá porucha
F458 Jiné somatoformní poruchy
F459 Somatoformní porucha, NS
F480 Neurastenie
F481 Depersonalizace a derealizace
F488 Jiné určené neurotické poruchy
F489 Neurotická porucha, NS
F500 Mentální anorexie
F501 Atypická mentální anorexie
F502 Mentální bulimie
F503 Atypická mentální bulimie
F504 Přejídání spojené s psychologickými poruchami
F505 Zvracení spojené s jinými psychologickými poruchami
F508 Jiné poruchy přijímání jídla
F509 Porucha přijímání jídla, NS
F510 Neorganická nespavost
F511 Neorganická hypersomnie
F512 Neorganická porucha cyklu bdění a spánku
F513 Náměsíčnictví [somnambulismus]
F514 Spánkové děsy [noční děsy - pavor nocturnus]
F515 Noční můry
F518 Jiné neorganické poruchy spánku
F519 Neorganická porucha spánku, NS
F520 Nedostatek nebo ztráta sexuální žádostivosti
F521 Odpor k sexualitě a nedostatek požitku ze sexuality
F522 Selhání genitální odpovědi
F523 Poruchy orgasmu
F524 Předčasná ejakulace
F525 Neorganický vaginismus
F526 Neorganická dyspareunie
F527 Nadměrné sexuální nutkání
F528 Jiné sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí
F529 Neurčená sexuální porucha, která není způsobena organickou poruchou nebo nemocí
F530 Lehké duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s puerperiem, nezažazené jinde
F531 Těžké poruchy duševní a poruchy chování v souvislosti s puerperiem, nezařazené jinde
F538 Jiné duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s puerperiem, nezařazené jinde
F539 Puerperální duševní poruchy, NS
F54 Psychologické a behaviorální faktory, spojené s chorobami nebo poruchami, zařazenými jinde
F55 Abusus - zneužívání - látek nezpůsobujících závislost
F59 Neurčené poruchy chování v souvislosti s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
F600 Paranoidní porucha osobnosti
F601 Schizoidní porucha osobnosti
F602 Dissociální porucha osobnosti
F603 Emočně nestabilní porucha osobnosti
F604 Histrionská porucha osobnosti
F605 Anankastická porucha osobnosti
F606 Anxiosní (vyhýbavá) osobnost
F607 Závislá porucha osobnosti
F608 Jiné specifické poruchy osobnosti
F609 Porucha osobnosti, NS
F61 Smíšené a jiné poruchy osobnosti
F620 Přetrvávající změny osobnosti po katastrofické zkušenosti
F621 Přetrvávající změna osobnosti po psychiatrickém onemocnění
F628 Jiné přetrvávající změny osobnosti
F629 Přetrvávající změna osobnosti, NS
F630 Patologické hráčství
F631 Patologické zakládání požárů (pyromanie)
F632 Patologické kradení (kleptomanie)
F633 Trichotillomanie
F638 Jiné nutkavé a impulzivní poruchy
F639 Nutkavá a impulzivní porucha, NS
F640 Transsexualismus
F641 Transvestitismus dvojí role
F642 Porucha pohlavní identity v dětství
F648 Jiné poruchy pohlavní identity
F649 Poruchy pohlavní identity, NS
F650 Fetišismus
F651 Fetišistický transvestitismus
F652 Exhibicionismus
F653 Voyerismus
F654 Pedofilie
F655 Sadomasochismus
F656 Mnohočetné poruchy sexuální preference
F658 Jiné poruchy sexuální preference
F659 Porucha sexuální preference, NS
F660 Porucha sexuálního vyzrávání
F661 Egodystonická sexuální orientace
F662 Porucha sexuálních vztahů
F668 Jiné poruchy psychosexuálního vývoje
F669 Porucha psychosexuálního vývoje, NS
F680 Zpracování somatických symptomů psychologickými vlivy
F681 Záměr.produkce nebo předstírání symptomů nebo neschopností somat.nebo psychic.(paděl.por.)
F688 Jiné určené poruchy osobnosti a chování u dospělých
F69 Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých
F700 žádná nebo minimální porucha chování
F701 významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F708 jiné poruchy chování
F709 bez zmínky o poruchách chování
F710 žádná nebo minimální porucha chování
F711 významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F718 jiné poruchy chování
F719 bez zmínky o poruchách chování
F720 žádná nebo minimální porucha chování
F721 významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F728 jiné poruchy chování
F729 bez zmínky o poruchách chování
F730 žádná nebo minimální porucha chování
F731 významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F738 jiné poruchy chování
F739 bez zmínky o poruchách chování
F780 žádná nebo minimální porucha chování
F781 významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F788 jiné poruchy chování
F789 bez zmínky o poruchách chování
F790 žádná nebo minimální porucha chování
F791 významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F798 jiné poruchy chování
F799 bez zmínky o poruchách chování
F800 Specifická porucha artikulace řeči
F801 Expresivní porucha řeči
F802 Receptivní porucha řeči
F803 Získaná afazie s epilepsií (Landau-Kleffner)
F808 Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka
F809 Vývojová porucha řeči nebo jazyka, NS
F810 Specifická porucha čtení
F811 Specifická porucha psaní a výslovnosti
F812 Specifická porucha počítání
F813 Smíšená porucha školních dovedností
F818 Jiná vývojová porucha školních dovedností
F819 Vývojová porucha školních dovedností, NS
F82 Specifická vývojová porucha motorických funkcí
F83 Smíšené specifické vývojové poruchy
F840 Dětský autismus
F841 Atypický autismus
F842 Rettův syndrom
F843 Jiná dětská desintegrační porucha
F844 Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby
F845 Aspergerův syndrom
F848 Jiné pervazivní vývojové poruchy
F849 Pervazivní vývojová porucha, NS
F88 Jiné poruchy psychického vývoje
F89 Neurčená porucha psychického vývoje
F900 Porucha aktivity a pozornosti
F901 Hyperkinetická porucha chování
F908 Jiné hyperkinetické poruchy
F909 Hyperkinetická porucha, NS
F910 Porucha chování vázaná na vztahy k rodině
F911 Nesocializovaná porucha chování
F912 Socializovaná porucha chování
F913 Opoziční vzdorovité chování
F918 Jiné poruchy chování
F919 Porucha chování, NS
F920 Depresivní porucha chování
F928 Jiné smíšené poruchy chování a emocí
F929 Smíšená porucha chování a emocí, NS
F930 Separační úzkostná porucha v dětství
F931 Fobická anxiosní porucha v dětství
F932 Sociální anxiosní porucha v dětství
F933 Porucha sourozenecké rivality
F938 Jiné dětské emoční poruchy
F939 Dětská emoční porucha, NS
F940 Elektivní mutismus
F941 Reaktivní porucha příchylnosti dětí
F942 Porucha desinhibovaných vztahů u dětí
F948 Jiné dětské poruchy sociálních funkcí
F949 Porucha dětských sociálních funkcí, NS
F950 Přechodná tiková porucha
F951 Chronické motorické nebo vokální tiky
F952 Kombinovaná tiková porucha vokální a mnohočetná motorická (de la Tourette)
F958 Jiné druhy tiků
F959 Tiková porucha, NS
F980 Neorganická enuréza
F981 Neorganická enkopréza
F982 Poruchy jedení v kojeneckém a dětském věku
F983 Pika kojenců a dětí
F984 Stereotypní pohybové poruchy
F985 Koktavost (zadrhávání v řeči)
F986 Brebtavost
F988 J.urč.poruchy chování a emocí,se začátkem vyskyt.se obvykle v dětství a v dospívání
F989 Neurč.poruchy chování a emocí, se začátkem vyskyt.se obvykle v dětství a v dospívání
F99 Duševní porucha, jinak neurčená
Pro hledání použij Ctrl + F

Zpět na seznam diagnoz