VII., VIII - Nemoci oka a očních adnex, nemoci ucha
Zpět na seznam diagnoz
Pro hledání použij Ctrl + F
H000 Hordeolum a jiný hluboký zánět očního víčka
H001 Chalazion
H010 Blefaritis
H011 Neinfekční dermatózy očního víčka
H018 Jiné určené záněty očního víčka
H019 Zánět očního víčka, NS
H020 Entropium a trichiáza očního víčka
H021 Ektropium očního víčka
H022 Lagoftalmus
H023 Blefarochalaza
H024 Ptóza očního víčka
H025 Jiná onemocnění postihující funkci očního víčka
H026 Xantelazma očního víčka
H027 Jiná degenerativní onemocnění očního víčka a periokulární krajiny
H028 Jiné určené nemoci očního víčka
H029 Nemoci očního víčka, NS
H030 Parazitární postižení očního víčka při nemocech zařazemých jinde
H031 Postižení očního víčka při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
H038 Postižení očního víčka při jiných nemocech zařazených jinde
H040 Dakryoadenitis
H041 Jiné onemocnění slzné žlázy
H042 Epifora
H043 Akutní a neurčený zánět slzných cest
H044 Chronický zánět slzných cest
H045 Stenóza a insuficience slzných cest
H046 Jiné změny v slzných cestách
H048 Jiné nemoci slzného ústrojí
H049 Nemoci slzného ústrojí, NS
H050 Akutní zánět očnice
H051 Chronická zánětlivá onemocnění očnice
H052 Exoftalmické stavy
H053 Deformace očnice
H054 Enoftalmus
H055 Staré cizí těleso po perforujícím poranění očnice
H058 Jiná onemocnění očnice
H059 Onemocnění očnice, NS
H060 Onemocnění slzného ústrojí při nemocech zařazených jinde
H061 Parazitární postižení očnice při nemocech zařazených jinde
H062 Exoftalmus při dysfunkci štítné žlázy (E05.-+)
H063 Jiná onemocnění orbity při nemocech zařazených jinde
H100 Mukopurulentní konjunktivitis
H101 Akutní konjunktivitis atopická
H102 Jiná akutní konjunktivitis
H103 Akutní konjunktivitis, NS
H104 Chronická konjunktivitis
H105 Blefarokonjunktivitis
H108 Jiná konjunktivitis
H109 Konjunktivitis, NS
H110 Pterygium
H111 Degenerace a depozita spojivky
H112 Jizvy spojivky
H113 Krvácení do spojivky
H114 Jiná cévní onemocnění a cysty spojivky
H118 Jiná určená onemocnění spojivky
H119 Onemocnění spojivky, NS
H130 Infekce spojivky filariemi  (B74.-+)
H131 Konjunktivitis při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H132 Konjunktivitis při jiných nemocech zařazených jinde
H133 Oční pemfigoid (L12.-+)
H138 Jiné nemoci spojivky při nemocech zařazených jinde
H150 Skleritis
H151 Episkleritis
H158 Jiná onemocnění skléry
H159 Nemoci skléry, NS
H160 Vřed rohovky - ulcus corneae
H161 Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky
H162 Zánět rohovky a spojivky - keratokonjunktivitis
H163 Keratitis intersticiální a hluboká
H164 Neovaskularizace rohovky
H168 Jiná keratitis
H169 Keratitis, NS
H170 Adherující leukom
H171 Jiný centrální rohovkový zákal
H178 Jiné rohovkové jizvy a zákaly
H179 Rohovková jizva a zákal, NS
H180 Rohovková pigmentace a depozita
H181 Bulózní keratopatie
H182 Jiný edém rohovky
H183 Změny v rohovkových vrstvách
H184 Degenerace rohovky
H185 Dědičné dystrofie rohovky
H186 Keratokonus
H187 Jiné deformace rohovky
H188 Jiná určená onemocnění rohovky
H189 Nemoc rohovky, NS
H190 Skleritis a episkleritis při nemocech zařazených jinde
H191 Keratitis a keratokonjunktivitis při herpes simplex
H192 Keratitis a keratokonjunktivitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech
H193 Keratitis a keratokonjunktivitis při jiných nemocech zařazených jinde
H198 Jiné nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
H200 Akutní a subakutní iridocyklitis
H201 Chronická iridocyklitis
H202 Fakolytická iridocyklitis
H208 Jiná iridocyklitis
H209 Iridocyklitis, NS
H210 Hyphaema
H211 Jiné cévní nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H212 Degenerace duhovky a řasnatého tělesa
H213 Cysta duhovky, řasnatého tělesa a přední komory
H214 Pupilární - zornicové - membrány
H215 Srůsty a trhliny duhovky a řasnatého tělesa
H218 Jiné určené nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H219 Nemoci duhovky a řasnatého tělesa, NS
H220 Iridocyklitis při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H221 Iridocyklitis při jiných nemocech zařazených jinde
H228 Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
H250 Senilní počínající katarakta
H251 Senilní katarakta nukleární
H252 Senilní přezrálá katarakta
H258 Jiná senilní katarakta
H259 Senilní katarakta, NS
H260 Infantilní, juvenilní a presenilní katarakta
H261 Traumatická katarakta
H262 Komplikovaná katarakta
H263 Katarakta způsobená léčivy
H264 Následná katarakta
H268 Jiná určená katarakta
H269 Katarakta, NS
H270 Afakie
H271 Dislokace čočky
H278 Jiná určená onemocnění čočky
H279 Onemocnění čočky, NS
H280 Diabetická katarakta (E10-E14+ se společnou charakteristikou .3 na čtvrtém místě)
H281 Katarakta při jiných poruchách přeměny látek,výživy a endokrinnních nemocech,ZJ
H282 Katarakta při jiných nemocech zařazených jinde
H288 Jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
H300 Ložiskový chorioretinální zánět
H301 Roztroušený chorioretinální zánět
H302 Cyclitis posterior
H308 Jiné chorioretinální záněty
H309 Chorioretinální zánět, NS
H310 Chorioretinální jizvy
H311 Degenerace cévnatky
H312 Dědičná dystrofie cévnatky
H313 Krvácení a ruptura cévnatky
H314 Odchlípení cévnatky
H318 Jiná určená onemocnění cévnatky
H319 Onemocnění cévnatky, NS
H320 Chorioretinální záněty při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H328 Jiná chorioretinální onemocnění při nemocech zařazených jinde
H330 Odchlípení sítnice s trhlinou
H331 Rozštěp a cysty sítnice
H332 Serózní odchlípení sítnice
H333 Trhliny sítnice bez odchlípení
H334 Trakční odchlípení sítnice
H335 Jiné odchlípení sítnice
H340 Přechodný uzávěr sítnicové tepny
H341 Centrální uzávěr sítnicové tepny
H342 Jiné uzávěry sítnicové tepny
H348 Jiné sítnicové cévní uzávěry
H349 Sítnicový cévní uzávěr, NS
H350 Retinopatie očního pozadí a sítnicové cévní změny
H351 Retinopatie nedonošených
H352 Jiná proliferativní retinopatie
H353 Degenerace makuly a zadního pólu
H354 Periferní degenerace sítnice
H355 Dědičná dystrofie sítnice
H356 Krvácení retinální
H357 Oddělení sítnicových vrstev
H358 Jiná určená onemocnění sítnice
H359 Onemocnění sítnice, NS
H360 Diabetická retinopatie (E10-E14+ se společnou charakteristikou .3 na čtvrtém místě
H368 Jiné postižení sítnice při nemocech zařazených jinde
H400 Glaukom suspektní
H401 Primární glaukom otevřeného úhlu
H402 Primární glaukom uzavřeného úhlu
H403 Sekundární glaukom po úrazech oka
H404 Sekundární glaukom po zánětu oka
H405 Sekundární glaukom po jiném očním onemocnění
H406 Sekundární glaukom po léčivech
H408 Jiný glaukom
H409 Glaukom, NS
H420 Glaukom při nemocech endokrinních, poruchách výživy a přeměny látek zařazených jinde
H428 Glaukom při jiných nemocech zařazených jinde
H430 Výhřez sklivce
H431 Krvácení do sklivce
H432 Krystalické uloženiny ve sklivci
H433 Jiné zákaly sklivce
H438 Jiné nemoci sklivce
H439 Nemoc sklivce, NS
H440 Hnisavá endoftalmitis - endophtalmitis purulenta
H441 Jiná endoftalmitis
H442 Degenerativní myopie
H443 Jiné degenerativní poruchy očního bulbu
H444 Hypotonie oka
H445 Degenerativní stavy očního bulbu
H446 Staré nitrooční cizí těleso, magnetické
H447 Staré nitrooční cizí těleso, nemagnetické
H448 Jiné nemoci bulbu očního
H449 Nemoc bulbu očního, NS
H450 Krvácení do sklivce při nemocech zařazených jinde
H451 Endoftalmitis při nemocech zařazených jinde
H458 Jiná onemocnění sklivce a bulbu očního při nemocech zařazených jinde
H46  Zánět zrakového nervu - neuritis nervi optici
H470 Onemocnění zrakového nervu nezařaditelná jinam
H471 Edém papily, NS
H472 Atrofie zrakového nervu
H473 Jiná onemocnění terče zrakového nervu
H474 Onemocnění optického chiasmatu
H475 Onemocnění jiných zrakových drah
H476 Onemocnění kortexu zrakové dráhy
H477 Onemocnění zrakových drah, NS
H480 Atrofie zrakového nervu při nemocech zařazených jinde
H481 Retrobulbární neuritis při nemocech zařazených jinde
H488 Jiné nemoci zrakového nervu a zrakových drah při nemocech zařazených jinde
H490 Obrna třetího (3.) mozkového nervu - nervi oculomotorii
H491 Obrna čtvrtého (4.) mozkového nervu - nervi trochlearis
H492 Obrna šestého (6.) mozkového nervu - nervi abducentis
H493 Úplná (zevní) oftalmoplegie
H494 Progresivní zevní oftalmoplegie
H498 Jiný paralytický strabismus
H499 Paralytický strabismus, NS
H500 Konvergentní konkomitantní strabismus
H501 Divergentní konkomitantní strabismus
H502 Vertikální strabismus
H503 Intermitentní heterotropie
H504 Jiná a neurčená heterotropie
H505 Heteroforie
H506 Mechanický strabismus
H508 Jiný určený strabismus
H509 Strabismus, NS
H510 Obrna konjugovaného pohledu
H511 Konvergence nedostatečná a nadměrná
H512 Internukleární oftalmoplegie
H518 Jiné určené poruchy binokulárního pohybu
H519 Porucha binokulárního pohybu, NS
H520 Hypermetropie - dalekozrakost
H521 Myopie - krátkozrakost
H522 Astigmatismus
H523 Anisometropie a aniseikonie
H524 Presbyopie
H525 Poruchy akomodace
H526 Jiné poruchy refrakce
H527 Porucha refrakce, NS
H530 Amblyopie z anopsie
H531 Subjektivní poruchy vidění
H532 Diplopie
H533 Jiné poruchy binokulárního vidění
H534 Poruchy zorného pole
H535 Nedostatečné barevné vidění
H536 Noční slepota
H538 Jiné poruchy vidění
H539 Porucha vidění, NS
H540 Slepota obou očí
H541 Slepota jednoho oka a slabozrakost druhého oka
H542 Slabozrakost obou očí
H543 Nekvalifikovaná ztráta zraku obou očí
H544 Slepota jednoho oka
H545 Slabozrakost jednoho oka
H546 Nekvalifikovaná ztráta zraku jednoho oka
H547 Neurčená ztráta zraku
H55  Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka
H570 Funkční vady zornice
H571 Oční bolest
H578 Jiné určené nemoci oka a očních adnex
H579 Nemoci oka a očních adnex, NS
H580 Funkční vady zornice při nemocech zařazených jinde
H581 Poruchy zraku při nemocech zařazených jinde
H588 Jiné určené nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde
H590 Syndrom sklivce následující po operaci katarakty
H598 Jiné poruchy očí a očních adnex po výkonech
H599 Poruchy oka a očních adnex po výkonu, NS
H600 Absces zevního ucha
H601 Cellulitis zevního ucha
H602 Maligní otitis externa
H603 Jiná infekční otitis externa
H604 Cholesteatom zevního ucha
H605 Akutní neinfekční otitis externa
H608 Jiná otitis externa
H609 Otitis externa, NS
H610 Perichondritis zevního ucha
H611 Neinfekční poruchy boltce
H612 Ztvrdlé cerumen
H613 Získané zúžení zevního zvukovodu
H618 Jiné určené nemoci zevního ucha
H619 Nemoc zevního ucha, NS
H620 Otitis externa při bakteriálních nemocech zařazených jinde
H621 Otitis externa při virových nemocech zařazených jinde
H622 Otitis externa při mykózách zařazených jinde
H623 Otitis externa při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H624 Otitis externa při jiných nemocech zařazených jinde
H628 Jiné onemocnění zevního ucha při nemocech zařazených jinde
H650 Akutní serózní zánět středního ucha
H651 Jiný akutní nehnisavý zánět středního ucha
H652 Chronický serózní zánět středního ucha
H653 Chronický hlenovitý zánět středního ucha
H654 Jiný chronický nehnisavý zánět středního ucha
H659 Nehnisavý zánět středního ucha, NS
H660 Akutní hnisavý zánět středního ucha
H661 Chronický hnisavý tubotympanický zánět středního ucha
H662 Chronický hnisavý atikoantrální zánět středního ucha
H663 Jiný chronický hnisavý zánět středního ucha
H664 Hnisavý zánět středního ucha, NS
H669 Zánět středního ucha, NS
H670 Zánět středního ucha při bakteriálních nemocech zařazených jinde
H671 Zánět středního ucha při virových nemocech zařazených jinde
H678 Zánět středního ucha při jiných nemocech zařazených jinde
H680 Zánět Eustachovy trubice
H681 Obstrukce Eustachovy trubice
H690 Zející Eustachova trubice - tuba patens
H698 Jiná určená onemocnění Eustachovy trubice
H699 Onemocnění Eustachovy trubice, NS
H700 Akutní mastoiditis
H701 Chronická mastoiditis
H702 Zánět skalní kosti - petrositis
H708 Jiné mastoiditidy a příbuzné stavy
H709 Mastoiditis, NS
H71  Cholesteatom středního ucha
H720 Centrální perforace bubínku
H721 Atická perforace bubínku
H722 Jiné okrajové perforace bubínku
H728 Jiné perforace bubínku
H729 Perforace bubínku, NS
H730 Akutní zánět bubínku - myringitis acuta
H731 Chronický zánět bubínku - myringitis chronica
H738 Jiné určené nemoci bubínku
H739 Nemoci bubínku, NS
H740 Tympanoskleróza
H741 Adhezivní proces středního ucha
H742 Rozpojení řetězu kůstek a dislokace ušních kůstek
H743 Jiné získané abnormality ušních kůstek
H744 Polyp středního ucha
H748 Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
H749 Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku, NS
H750 Zánět bradavkového výběžku -mastoiditis- při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
H758 Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech zařazených jinde
H800 Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující
H801 Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující
H802 Kochleární otoskleróza
H808 Jiná otoskleróza
H809 Otoskleróza, NS
H810 MéniÓrova nemoc
H811 Benigní paroxysmální závrať - vertigo
H812 Vestibulární neuronitis
H813 Jiná periferní závrať - vertigo
H814 Závrať - vertigo - centrálního původu
H818 Jiné poruchy vestibulární funkce
H819 Porucha vestibulární funkce, NS
H82  Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde
H830 Zánět labyrintu - labyrintitis
H831 Píštěl labyrintu
H832 Porucha funkce labyrintu
H833 Účinky hluku na vnitřní ucho
H838 Jiné určené nemoci vnitřního ucha
H839 Nemoc vnitřního ucha, NS
H900 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, oboustranná
H901 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně
H902 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS
H903 Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná
H904 Percepční[sensorineurál.]nedoslýchavost,ztráta sluchu jednostr.s nepor.sluchem na dr.str.
H905 Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS
H906 Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, oboustranná
H907 Smíš.převod.a sensorineurál.nedoslýchavost,ztr.sluchu,jednostr.s nepor.sluchem na dr.str.
H908 Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, NS
H910 Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu
H911 Presbyakuze - stařecká nedoslýchavost
H912 Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu
H913 Hluchoněmost nezařazená jinde
H918 Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu
H919 Nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS
H920 Bolest v uchu - otalgia
H921 Výtok z ucha - otorrhoea
H922 Krvácení z ucha - otorrhagia
H930 Degenerativní a cévní onemocnění ucha
H931 Ušní šelesty - tinnitus
H932 Jiné abnormální sluchové vjemy
H933 Onemocnění sluchového nervu
H938 Jiná určená onemocnění ucha
H939 Onemocnění ucha, NS
H940 Zánět sluchového nervu - neuritis acustica - při infekčních a parazitárních nemocech
H948 Jiná určená onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
H950 Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii
H951 Jiná onemocnění po mastoidektomii
H958 Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích)
H959 Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu (zákroku), NS
Pro hledání použij Ctrl + F

Zpět na seznam diagnoz