XI. Nemoci trávicí soustavy
Zpět na seznam diagnoz
Pro hledání použij Ctrl + F
K000 Anodoncie
K001 Přespočetné zuby
K002 Abnormality velikosti a tvaru zubů
K003 Skvrnité zuby
K004 Poruchy tvorby zubů
K005 Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde
K006 Poruchy erupce zubů
K007 Syndrom prořezávání zubů
K008 Jiné poruchy vývoje zubů
K009 Poruchy vývoje zubů, NS
K010 Zaklíněné zuby
K011 Zadržené - retinované - zuby
K020 Kaz omezený na zubní sklovinu
K021 Kaz zuboviny - dentinu
K022 Kaz zubního cementu
K023 Zastavený zubní kaz
K024 Odontoklazie
K028 Jiné zubní kazy
K029 Zubní kaz, NS
K030 Nadměrné ožvýkání - attritio excessiva - zubů
K031 Abraze zubů
K032 Eroze zubů
K033 Patologická resorpce zubů
K034 Hypercementóza
K035 Ankylóza zubů
K036 Depozita [povlaky] na zubech
K037 Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání
K038 Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání
K039 Nemoci tvrdých zubních tkání, NS
K040 Pulpitis - zánět zubní dřeně
K041 Nekróza zubní dřeně
K042 Degenerace zubní dřeně
K043 Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni
K044 Akutní apikální periodontitis dřeňového původu
K045 Chronická apikální periodontitis
K046 Periapikální absces s dutinou
K047 Periapikální absces bez dutiny
K048 Kořenová cysta - cystis radicularis
K049 Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
K050 Akutní zánět dásně - gingivitis acuta
K051 Chronický zánět dásně - gingivitis chronica
K052 Akutní periodontitis
K053 Chronická periodontitis
K054 Periodontóza
K055 Jiné periodontální nemoci
K056 Periodontální nemoc, NS
K060 Ústup dásně - recese gingivy
K061 Zbytnění dásně
K062 Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene spojené s úrazem
K068 Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
K069 Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního  hřebene, NS
K070 Větší anomalie rozměrů čelistí
K071 Anomalie polohy čelistí vůči lebeční spodině
K072 Anomalie vzájemné polohy zubních oblouků
K073 Anomalie polohy zubů
K074 Vadný skus - malokluze, NS
K075 Funkční dentofaciální abnormality
K076 Onemocnění temporomandibulárního kloubu
K078 Jiné dentofaciální anomalie
K079 Dentofaciální anomalie, NS
K080 Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami
K081 Ztráta zubů způsobená úrazem, extrakcí nebo místními periodontálními nemocemi
K082 Atrofie bezzubého alveolárního hřebene
K083 Zadržený zubní kořen
K088 Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání
K089 Onemocnění zubů a podpůrných tkání, NS
K090 Vývojové odontogenní cysty
K091 Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní
K092 Jiné cysty čelistí
K098 Jiné určené cysty krajiny ústní
K099 Cysta krajiny ústní, NS
K100 Vývojové poruchy čelistí
K101 Centrální granulom z obrovských buněk
K102 Zánětlivá onemocnění čelistí
K103 Alveolitis čelistí
K108 Jiné určené nemoci čelistí
K109 Nemoc čelistí, NS
K110 Atrofie slinné žlázy
K111 Hypertrofie slinné žlázy
K112 Sialoadenitis - zánět slinné žlázy
K113 Absces slinné žlázy
K114 Píštěl slinné žlázy
K115 Sialolithiasis
K116 Mukokela slinné žlázy
K117 Poruchy sekrece slin
K118 Jiné nemoci slinných žláz
K119 Nemoc slinné žlázy, NS
K120 Recidivující afty
K121 Jiné formy stomatitidy
K122 Celulitis a absces úst
K130 Nemoci rtů
K131 Kousání tváří a rtů
K132 Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu, včetně jazyka
K133 Vlasatá leukoplakie
K134 Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní
K135 Ústní podslizniční fibróza
K136 Hyperplazie ústní sliznice z dráždění
K137 Jiná a neurčená poškození ústní sliznice
K140 Glossitis - zánět jazyka
K141 Mapovitý jazyk
K142 Glossitis rhombica mediana
K143 Hypertrofie jazykových papil
K144 Atrofie jazykových papil
K145 Lingua plicata
K146 Glossodynie
K148 Jiné nemoci jazyka
K149 Nemoc jazyka, NS
K20  Zánět jícnu - oesophagitis
K210 Gastroezofageální refluxní onemocnění s ezofagitidou
K219 Gastroezofageální refluxní onemocnění bez ezofagitidy
K220 Achalazie kardie
K221 Vřed jícnu
K222 Neprůchodnost - obstrukce - jícnu
K223 Perforace jícnu
K224 Dyskineze jícnu
K225 Divertikl jícnu, získaný
K226 Gastroezofageální laceračně hemoragický syndrom
K228 Jiné určené nemoci jícnu
K229 Nemoc jícnu, NS
K230 Tuberkulózní ezofagitida (A18.8+)
K231 Megaoesophagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
K238 Onemocnění jícnu při jiných nemocech zařazených jinde
K250 Akutní s krvácením
K251 Akutní s perforací
K252 Akutní s krvácením i s perforací
K253 Akutní bez krvácení nebo perforace
K254 Chronický nebo neurčený s krvácením
K255 Chronický nebo neurčený s perforací
K256 Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
K257 Chronický bez krvácení nebo perforace
K259 Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace
K260 Akutní s krvácením
K261 Akutní s perforací
K262 Akutní s krvácením i s perforací
K263 Akutní bez krvácení nebo perforace
K264 Chronický nebo neurčený s krvácením
K265 Chronický nebo neurčený s perforací
K266 Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
K267 Chronický bez krvácení nebo perforace
K269 Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace
K270 Akutní s krvácením
K271 Akutní s perforací
K272 Akutní s krvácením i s perforací
K273 Akutní bez krvácení nebo perforace
K274 Chronický nebo neurčený s krvácením
K275 Chronický nebo neurčený s perforací
K276 Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
K277 Chronický bez krvácení nebo perforace
K279 Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace
K280 Akutní s krvácením
K281 Akutní s perforací
K282 Akutní s krvácením i s perforací
K283 Akutní bez krvácení nebo perforace
K284 Chronický nebo neurčený s krvácením
K285 Chronický nebo neurčený s perforací
K286 Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
K287 Chronický bez krvácení nebo perforace
K289 Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace
K290 Akutní hemorragická gastritida
K291 Jiná akutní gastritida
K292 Alkoholická gastritida
K293 Chronická superficiální gastritida
K294 Chronická atrofická gastritida
K295 Chronická gastritida, NS
K296 Jiná gastritida
K297 Gastritida, NS
K298 Zánět dvanáctníku - duodenitida
K299 Gastroduodenitida, NS
K30  Dyspepsie
K310 Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
K311 Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
K312 Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
K313 Pylorospasmus nezařazený jinde
K314 Divertikl žaludku
K315 Neprůchodnost dvanáctníku
K316 Píštěl žaludku a dvanáctníku
K318 Jiné určené nemoci žaludku a dvanáctníku
K319 Nemoc žaludku a dvanáctníku, NS
K350 Akutní apendicitida s generalizovaným zánětem pobřišnice - generalizovanou peritonitidou
K351 Akutní apendicitida s abscesem pobřišnice
K359 Akutní apendicitida, NS
K36  Jiná apendicitida
K37  Neurčená apendicitida
K380 Hyperplazie apendixu
K381 Apendikulární konkrementy
K382 Divertikl apendixu
K383 Píštěl apendixu
K388 Jiné určené nemoci apendixu
K389 Nemoc apendixu, NS
K400 Oboustranná tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
K401 Oboustranná tříselná kýla s gangrénou
K402 Oboustranná tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K403 Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
K404 Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s gangrénou
K409 Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K410 Oboustranná stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
K411 Oboustranná stehenní kýla s gangrénou
K412 Oboustranná stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K413 Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
K414 Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s gangrénou
K419 Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K420 Pupeční kýla s neprůchodností bez gangrény
K421 Pupeční kýla s gangrénou
K429 Pupeční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K430 Břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
K431 Břišní kýla s gangrénou
K439 Břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K440 Brániční kýla s neprůchodností bez gangrény
K441 Brániční kýla s gangrénou
K449 Brániční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K450 Jiná určená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
K451 Jiná určená břišní kýla s gangrénou
K458 Jiná určená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K460 Neurčená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
K461 Neurčená břišní kýla s gangrénou
K469 Neurčená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K500 Crohnova nemoc tenkého střeva
K501 Crohnova nemoc tlustého střeva
K508 Jiná Crohnova nemoc
K509 Crohnova nemoc, NS
K510 Ulcerózní (chronická) kolitida
K511 Ulcerózní (chronická) ileokolitida
K512 Ulcerózní (chronická) proktitida
K513 Ulcerózní (chronická) rektosigmoiditida
K514 Pseudopolypóza tračníku
K515 Mukózní proktokolitida
K518 Jiná ulcerózní kolitida
K519 Ulcerózní kolitida, NS
K520 Gastroenteritida a kolitida způsobená zářením
K521 Toxická gastroenteritida a kolitida
K522 Alergická a dietetická gastroenteritida a kolitida
K528 Jiná určená neinfekční gastroenteritida a kolitida
K529 Neinfekční gastroenteritida a kolitida, NS
K550 Akutní vaskulární onemocnění střeva
K551 Chronická vaskulární onemocnění střeva
K552 Angiodysplazie tračníku
K558 Jiná vaskulární onemocnění střeva
K559 Vaskulární onemocnění střeva, NS
K560 Paralytický ileus
K561 Intususcepce
K562 Volvulus
K563 Ileus způsobený žlučovým kamenem
K564 Jiné ucpání střeva
K565 Střevní adheze (pruhy) s neprůchodností
K566 Jiná a neurčená střevní neprůchodnost
K567 Ileus, NS
K570 Divertikulární nemoc tenkého střeva s perforací a abscesem
K571 Divertikulární nemoc tenkého střeva bez perforace nebo abscesu
K572 Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem
K573 Divertikulární nemoc tlustého střeva bez perforace
K574 Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva s perforací a abscesem
K575 Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva bez perforace nebo abscesu
K578 Divertikulární nemoc neurčené části střeva s perforací a abscesem
K579 Divertikulární nemoc neurčené části střeva bez perforace nebo abscesu
K580 Syndrom dráždivého střeva s průjmem
K589 Syndrom dráždivého střeva bez průjmu
K590 Zácpa
K591 Funkční průjem
K592 Neurogenní střevo, nezařazené jinde
K593 Megakolon, nezařazené jinde
K594 Řitní spasmus
K598 Jiné určené funkční poruchy střev
K599 Funkční střevní poruchy, NS
K600 Akutní řitní trhlina
K601 Chronická řitní trhlina
K602 Řitní trhlina, NS
K603 Řitní píštěl
K604 Konečníková píštěl
K605 Anorektální píštěl
K610 Absces řiti
K611 Absces konečníku
K612 Anorektální absces
K613 Ischiorektální absces
K614 Intrasfinkterický absces
K620 Polyp řiti
K621 Polyp konečníku
K622 Anální - prolaps - výhřez
K623 Výhřez konečníku - prolapsus recti
K624 Stenóza řiti a konečníku
K625 Krvácení z řiti a konečníku
K626 Vřed řiti a konečníku
K627 Radiační proktitida
K628 Jiné určené nemoci řiti a konečníku
K629 Nemoc řiti a konečníku, NS
K630 Absces střeva
K631 Perforace střeva (neúrazová)
K632 Píštěl střeva
K633 Vřed střeva
K634 Enteroptóza
K638 Jiné určené nemoci střeva
K639 Nemoc střeva, NS
K650 Akutní peritonitida
K658 Jiná peritonitida
K659 Peritonitida, NS
K660 Srůsty pobřišnice - peritoneální adhese
K661 Hemoperitoneum
K668 Jiná určená onemocnění pobřišnice
K669 Onemocnění pobřišnice, NS
K670 Chlamydiová peritonitida (A74.8+)
K671 Gonokoková peritonitida (A54.8+)
K672 Syfilitická peritonitida (A52.7+)
K673 Tuberkulózní peritonitida (A18.3+)
K678 Jiná onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech zařazených jinde
K700 Alkoholické ztučnění jater
K701 Alkoholický zánět jater - hepatitida
K702 Alkoholická fibróza a skleróza jater
K703 Alkoholická cirhóza jater
K704 Alkoholické jaterní selhání
K709 Alkoholické onemocnění jater, NS
K710 Toxická nemoc jater s cholestázou
K711 Toxická nemoc jater s nekrózou jater
K712 Toxická nemoc jater s akutní hepatitidou
K713 Toxická nemoc jater s chronickou persistující hepatitidou
K714 Toxická nemoc jater s chronickou lobulární hepatitidou
K715 Toxická nemoc jater s chronickou aktivní hepatitidou
K716 Toxická nemoc jater s hepatitidou, nezařazená jinde
K717 Toxická nemoc jater s fibrózou a cirhózou jater
K718 Toxická nemoc jater s jinými onemocněními jater
K719 Toxická nemoc jater, NS
K720 Akutní nebo subakutní selhání jater
K721 Chronické selhání jater
K729 Selhání jater, NS
K730 Chronická persistující hepatitis, nezařazená jinde
K731 Chronická lobulární hepatitis, nezařazená jinde
K732 Chronická aktivní hepatitis, nezařazená jinde
K738 Jiná chronická hepatitis, nezařazená jinde
K739 Chronická hepatitis, NS
K740 Jaterní fibróza
K741 Jaterní skleróza
K742 Jaterní fibróza s jaterní sklerózou
K743 Primární biliární cirhóza
K744 Sekundární biliární cirhóza
K745 Biliární cirhóza, NS
K746 Jiná a neurčená cirhóza jater
K750 Absces jater
K751 Flebitida - vrátnice - venae portae
K752 Nespecifická reaktivní hepatitida
K753 Granulomatózní hepatitida, nezařazená jinde
K758 Jiné určené zánětlivé nemoci jater
K759 Zánětlivá nemoc jater, NS
K760 Ztučnění (steatóza) jater, nezařazené jinde
K761 Chronické pasivní - městnání v játrech
K762 Centrální hemoragická nekróza jater
K763 Infarkt jater
K764 Pelióza jater
K765 Venookluzivní onemocnění jater
K766 Portální hypertenze
K767 Hepatorenální syndrom
K768 Jiné určené nemoci jater
K769 Nemoc jater, NS
K770 Onemocnění jater při infekčních a parazitárních nemocech
K778 Onemocnění jater při jiných nemocech zařazených jinde
K800 Kámen žlučníku s akutním zánětem žlučníku- cholecystitidou
K801 Kámen žlučníku s jinou cholecystitidou
K802 Kámen žlučníku bez cholecystitidy
K803 Kámen žlučových cest s cholangitidou
K804 Kámen žlučových cest s cholecystitidou
K805 Kámen žlučových cest bez cholangitidy nebo cholecystitidy
K808 Jiná cholelitiáza
K810 Akutní cholecystitis
K811 Chronická cholecystitis
K818 Jiná cholecystitis
K819 Cholecystitis, NS
K820 Neprůchodnost žlučníku
K821 Hydrops žlučníku
K822 Perforace žlučníku
K823 Píštěl žlučníku
K824 Cholesterolóza žlučníku
K828 Jiné určené nemoci žlučníku
K829 Nemoc žlučníku, NS
K830 Zánět žlučových cest - cholangitis
K831 Neprůchodnost žlučovodu
K832 Perforace žlučovodu
K833 Píštěl žlučovodu
K834 Spasmus Oddiho svěrače
K835 Žlučová cysta
K838 Jiné určené nemoci žlučového stromu
K839 Nemoc žlučového stromu, NS
K85  Akutní zánět slinivky břišní - pancreatitis acuta
K860 Alkoholická chronická pankreatitida
K861 Jiná chronická pankreatitida
K862 Cysta slinivky břišní
K863 Pseudocysta slinivky břišní
K868 Jiné určené nemoci slinivky břišní
K869 Nemoc slinivky břišní, NS
K870 Onemocnění žlučníku a žlučových cest při nemocech zařazených jinde
K871 Onemocnění slinivky břišní při nemocech zařazených jinde
K900 Céliakie
K901 Tropická sprue
K902 Syndrom slepé kličky, nezařazený jinde
K903 Pankreatická steatorea
K904 Malabsorpce způsobená intolerancí, nezařazená jinde
K908 Jiná střevní malabsorpce
K909 Střevní malabsorpce, NS
K910 Zvracení po operacích žaludku a střev
K911 Syndromy po operacích žaludku
K912 Pooperační malabsorpce, nezařazená jinde
K913 Pooperační neprůchodnost střev
K914 Špatná funkce kolostomie a enterostomie
K915 Postcholecystektomický syndrom
K918 Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí, nezařazené jinde
K919 Pooperační porucha trávicího ústrojí, NS
K920 Hematemeza
K921 Meléna
K922 Krvácení ze žaludku a střev, NS
K928 Jiné určené nemoci trávicí soustavy
K929 Nemoci trávicí soustavy, NS
K930 Tuberkulózní onemocnění střev, peritonea a mezenterických uzlin (A18.3+)
K931 Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+)
K938 Onemocnění jiných specifikovaných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde
Pro hledání použij Ctrl + F

Zpět na seznam diagnoz