XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva
Zpět na seznam diagnoz
Pro hledání použij Ctrl + F
L00 Puchýřnatý syndrom stafylokokového původu
L010 Impetigo [kterékoliv lokalizace] [kterýmkoliv organismem]
L011 Impetiginizace jiných dermatóz
L020 Kožní absces, furunkl a karbunkl obličeje
L021 Kožní absces, furunkl a karbunkl krku
L022 Kožní absces, furunkl a karbunkl trupu
L023 Kožní absces, furunkl a karbunkl hýždě
L024 Kožní absces, furunkl a karbunkl končetiny
L028 Kožní absces, furunkl a karbunkl jiných lokalizací
L029 Kožní absces, furunkl a karbunkl, NS
L030 Flegmóna - cellulitis - prstů ruky a nohy
L031 Flegmóna - cellulitis - jiných částí končetin
L032 Flegmóna - cellulitis obličeje
L033 Flegmóna - cellulitis trupu
L038 Flegmóna - cellulitis jiných lokalizací
L039 Flegmóna - cellulitis, NS
L040 Akutní lymfadenitis obličeje, hlavy a krku
L041 Akutní lymfadenitis trupu
L042 Akutní lymfadenitis horní končetiny
L043 Akutní lymfadenitis dolní končetiny
L048 Akutní lymfadenitis jiných lokalizací
L049 Akutní lymfadenitis, NS
L050 Pilonidální cysta s abscesem
L059 Pilonidální cysta bez abscesu
L080 Pyoderma
L081 Erythrasma
L088 Jiné určené místní infekce kůže a podkožního vaziva
L089 Místní infekce kůže a podkožního vaziva, NS
L100 Pemphigus vulgaris
L101 Pemphigus vegetans
L102 Pemphigus foliaceus
L103 Brazilský pemfigus [Fogo selvagem]
L104 Pemphigus erythematosus
L105 Pemfigus způsobený léčivy
L108 Jiný pemfigus
L109 Pemfigus, NS
L110 Získaná keratosis follicularis
L111 Přechodná akantolytická dermatóza [Groverova]
L118 Jiná určená akantolytická onemocnění
L119 Akantolytické onemocnění, NS
L120 Bulózní pemfigoid
L121 Jizevnatý pemfigoid
L122 Chronické puchýřnaté onemocnění v dětství
L123 Získaná epidermolysis bullosa
L128 Jiný pemfigoid
L129 Pemfigoid, NS
L130 Dermatitis herpetiformis
L131 Dermatitis pustulosa subcornealis
L138 Jiná určená bulózní onemocnění
L139 Bulózní onemocnění, NS
L14 Puchýřnatá - bulózní - onemocnění při nemocech zařazených jinde
L200 Besnierovo prurigo
L208 Jiná atopická dermatitida
L209 Atopická dermatitida, NS
L210 Seborea - seborrhoea - hlavy
L211 Seboroická dětská dermatitida
L218 Jiná seboroická dermatitida
L219 Seboroická dermatitida, NS
L22 Plenková [slintáková] dermatitida
L230 Alergická kontaktní dermatitida způsobená kovy
L231 Alergická kontaktní dermatitida způsobená adhesivy
L232 Alergická kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
L233 Alergická kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
L234 Alergická kontaktní dermatitida způsobená barvivy
L235 Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty
L236 Alergická kontaktní dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží
L237 Alergická kontaktní dermatitida způsobená rostlinami mimo potraviny
L238 Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
L239 Alergická kontaktní dermatitida, neurčené příčiny
L240 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená čistícími, pracími prostředky (saponáty)
L241 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená oleji a tuky
L242 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená rozpouštědly
L243 Kontaktní dermatitis z podráždění způsobená kosmetickými přípravky
L244 Kontaktní dermatitis z podráždění způsobená léčivy ve styku s kůží
L245 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená jinými chemickými produkty
L246 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená potravinou ve styku s kůží
L247 Kontaktní dermatitis z podráždění způsobená rostlinami, mimo potraviny
L248 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená jinými činiteli
L249 Kontaktní dermatitis z podráždění, neurčené příčiny
L250 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
L251 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
L252 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená barvivy
L253 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty
L254 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží
L255 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená rostlinami, mimo potravu
L258 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
L259 Neurčená kontaktní dermatitida, neurčené příčiny
L26 Exfoliativní dermatitida
L270 Generalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
L271 Lokalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
L272 Dermatitida způsobená požitou potravou
L278 Dermatitida způsobená jinými látkami přijatými vnitřně
L279 Dermatitida způsobená neurčenou látkou přijatou vnitřně
L280 Lichen simplex chronicus
L281 Prurigo nodularis
L282 Jiné prurigo
L290 Svědění řiti - pruritus ani
L291 Svědění šourku - pruritus scroti
L292 Svědění vulvy - pruritus vulvae
L293 Anogenitální pruritus, NS
L298 Jiný pruritus
L299 Pruritus, NS
L300 Dermatitida numulární - penízková
L301 Dyshidrosis [pompholyx]
L302 Kožní autosenzibilizace
L303 Infekční dermatitida
L304 Erythema intertrigo - opruzení s erytémem
L305 Pityriasis alba
L308 Jiná určená dermatitida
L309 Dermatitida, NS
L400 Psoriasis vulgaris - běžná lupénka
L401 Psoriáza generalizovaná pustulární
L402 Acrodermatitis continua
L403 Pustulosis palmaris et plantaris
L404 Psoriasis guttata
L405 Psoriáza artropatická (M07.0-M07.3*, M09.0*)
L408 Jiná psoriáza
L409 Psoriáza, NS
L410 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
L411 Pityriasis lichenoides chronica
L412 Lymfomatoidní papulóza
L413 Parapsoriáza malých plátů
L414 Parapsoriáza velkých plátů
L415 Parapsoriáza retiformní
L418 Jiná parapsoriáza
L419 Parapsoriáza, NS
L42 Pityriasis rosea
L430 Hypertrofický lichen planus
L431 Bulózní lichen planus
L432 Lichenoidní reakce na léčiva
L433 Subakutní (aktivní) lichen planus
L438 Jiný lichen planus
L439 Lichen planus, NS
L440 Pityriasis rubra pilaris
L441 Lichen nitidus
L442 Lichen striatus
L443 Lichen ruber moniliformis
L444 Dětská papulární akrodermatitis [Giannotiova-Grostiova]
L448 Jiná určená papuloskvamózní onemocnění
L449 Papuloskvamózní onemocnění, NS
L45 Papuloskvamózní onemocnění při nemocech zařazených jinde
L500 Alergická kopřivka
L501 Idiopatická kopřivka
L502 Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem
L503 Dermatografická kopřivka
L504 Vibrační kopřivka
L505 Cholinergická kopřivka
L506 Kontaktní kopřivka
L508 Jiná kopřivka
L509 Kopřivka, NS
L510 Nebulózní erythema multiforme
L511 Bulózní erythema multiforme
L512 Toxická epidermální nekrolýza [Lyellova]
L518 Jiný multiformní erytém
L519 Erythema multiforme, NS
L52 Erythema nodosum
L530 Toxický erytém
L531 Erythema annulare centrifugum
L532 Erythema marginatum
L533 Jiný chronický obrazcový erytém
L538 Jiné určené erytémové stavy
L539 Erytémový stav, NS
L540 Erythema marginatum při akutní revmatické horečce (I00+)
L548 Erytém při jiných nemocech zařazených jinde
L550 Spálení sluncem prvního stupně
L551 Spálení sluncem druhého stupně
L552 Spálení sluncem třetího stupně
L558 Jiné spálení sluncem
L559 Spálení sluncem, NS
L560 Léková fototoxická reakce
L561 Léková fotoalergická reakce
L562 Fotokontaktní dermatitis [přívěsková-berloque-dermatitis]
L563 Sluneční - solární - kopřivka
L564 Světelné polymorfní erupce
L568 Jiné akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
L569 Akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením, NS
L570 Keratóza ze záření
L571 Retikuloid ze záření
L572 Cutis rhomboidalis nuchae
L573 Poikiloderma Civatte
L574 Ochablá stařecká kůže
L575 Granulom ze záření
L578 Jiné kožní změny způsobené chronickou expozicí na neionizující záření
L579 Kožní změny způsobené chronickou expozicí na neionizující záření, NS
L580 Akutní radiodermatitis
L581 Chronická radiodermatitis
L589 Radiodermatitis, NS
L590 Erythem z ohně [dermatitis z ohně]
L598 Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením
L599 Onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením, NS
L600 Zarůstající nehet
L601 Onycholysis
L602 Onychogryposis
L603 Dystrofie nehtu
L604 Beauovy linie
L605 Syndrom žlutých nehtů
L608 Jiná onemocnění nehtů
L609 Onemocnění nehtu, NS
L620 Pachydermoperiostotické paličkovité nehty (M89.4+)
L628 Onemocnění nehtů při jiných nemocech zařazených jinde
L630 Alopecia totalis (hlavy)
L631 Alopecia universalis
L632 Ophiasis - ofiáza
L638 Jiná ložisková alopecie
L639 Ložisková alopecie, NS
L640 Androgenní alopecie způsobená léčivy
L648 Jiná androgenní alopecie
L649 Androgenní alopecie, NS
L650 Telogenní effluvium
L651 Anagenní effluvium
L652 Alopecia mucinosa
L658 Jiná nejizevnatá ztráta vlasů
L659 Nejizevnatá ztráta vlasů, NS
L660 Pseudopelade
L661 Lichen planopillaris
L662 Folliculitis decalvans
L663 Perifolliculitis capitis abscedens
L664 Folliculitis ulerythematosa reticulata
L668 Jiná jizevnatá alopecie
L669 Jizevnatá alopecie, NS
L670 Trichorrhexis nodosa
L671 Změny v barvě vlasů
L678 Jiné abnormality barvy a střední části vlasů
L679 Abnormalita barvy a střední části vlasů, NS
L680 Hirsutismus - nadměrné ochlupení
L681 Získaná lanuginózní hypertrichóza
L682 Lokalizovaná hypertrichóza
L683 Polytrichie
L688 Jiná hypertrichóza
L689 Hypertrichóza, NS
L700 Acne vulgaris
L701 Acne conglobata
L702 Acne varioliformis
L703 Acne tropica
L704 Dětská akne
L705 Acné excoriée
L708 Jiná akne
L709 Akne, NS
L710 Periorální dermatitis
L711 Rhinophyma
L718 Jiná rosacea
L719 Rosacea, NS
L720 Epidermální cysta
L721 Tricholemální cysta
L722 Steatocystoma multiplex
L728 Jiné folikulární cysty kůže a podkožní tkáně
L729 Folikulární cysta kůže a podkožní tkáně, NS
L730 Akne keloidní
L731 Pseudofolliculitis barbae
L732 Hidradenitis suppurativa
L738 Jiná určená folikulární onemocnění
L739 Folikulární onemocnění, NS
L740 Miliaria rubra
L741 Miliaria crystallina
L742 Miliaria profunda
L743 Miliaria, NS
L744 Anhidrosis
L748 Jiná onemocnění ekkrinních potních žláz
L749 Onemocnění ekkrinních potních žláz, NS
L750 Bromhidrosis
L751 Chromhidrosis
L752 Apokrinní miliaria
L758 Jiná onemocnění apokrinních potních žláz
L759 Onemocnění apokrinních potních žláz, NS
L80 Vitiligo
L810 Pozánětlivá hyperpigmentace
L811 Chloasma
L812 Pihy
L813 Skvrny bílé kávy
L814 Jiné melaninové hyperpigmentace
L815 Leukoderma nezařazená jinde
L816 Jiné poruchy snížení tvorby melaninu
L817 Pigmentovaná purpurická dermatóza
L818 Jiné určené poruchy pigmentace
L819 Porucha pigmentace, NS
L82 Seboroická keratóza
L83 Acanthosis nigricans
L84 "Kuří oka" a mozoly
L850 Získaná ichtyóza
L851 Získaná keratóza [keratoderma] dlaní rukou a chodidel nohou
L852 Skvrnitá keratóza - keratosis punctata - (dlaní rukou a chodidel nohou)
L853 Xeróza kůže
L858 Jiné určené ztluštění epidermis
L859 Ztluštění epidermis, NS
L86 Keratodermie při nemocech zařazených jinde
L870 Keratóza folikulární a parafolikulární pronikající do cutis [Kyrleova]
L871 Reakční perforující kolagenóza
L872 Elastosis perforans serpiginosa
L878 Jiné transepidermální poruchy odlučování
L879 Transepidermální poruchy odlučování, NS
L88 Pyoderma gangrenosum
L89 Dekubitální vřed
L900 Lichen sclerosus et atrophicus
L901 Anetodermie Schweningerova-Buzziova
L902 Anetodermie Jadassohnova-Pellizzariova
L903 Atrofodermie Pasiniova a Pieriniova
L904 Acrodermatitis chronica atrophicans
L905 Jizevnaté stavy a fibróza kůže
L906 Striae atrophicae - pajizévky
L908 Jiná atrofická onemocnění kůže
L909 Atrofické onemocnění kůže, NS
L910 Keloidní jizva
L918 Jiná hypertrofická onemocnění kůže
L919 Hypertrofické onemocnění kůže, NS
L920 Granuloma annulare
L921 Necrobiosis lipoidica nezařazená jinde
L922 Eosinofilní granulom kůže obličeje
L923 Granulom kůže a podkožní tkáně způsobený cizím tělesem
L928 Jiná granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva
L929 Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva, NS
L930 Diskoidní lupus erythematosus
L931 Subakutní kožní lupus erythematosus
L932 Jiný místní lupus erythematosus
L940 Lokalizovaná sklerodermie [morphea]
L941 Lineární sklerodermie
L942 Kalcinóza kůže
L943 Sklerodaktylie
L944 Gottronovy papuly
L945 Poikiloderma vasculare atrophicans
L946 Ainhum
L948 Jiná určená lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně
L949 Lokalizované onemocnění pojivové tkáně, NS
L950 Lividní vaskulitida
L951 Erythema elevatum diutinum
L958 Jiná vaskulitida omezená na kůži
L959 Vaskulitida omezená na kůži, NS
L97 Vřed dolní končetiny, nezařazený jinde
L980 Pyogenní granulom
L981 Umělá dermatitida
L982 Febrilní neutrofilní dermatóza (Sweetova)
L983 Eosinofilní cellulitida (Wellsova)
L984 Chronický vřed kůže nezařazený jinde
L985 Mucinóza kůže
L986 Jiná infiltrativní onemocnění kůže
L988 Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva
L989 Onemocnění kůže a podkožního vaziva, NS
L990 Amyloidóza kůže (E85.-+)
L998 Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde
Pro hledání použij Ctrl + F

Zpět na seznam diagnoz