XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy
Zpět na seznam diagnoz
Pro hledání použij Ctrl + F

N000 Menší glomerulární abnormalita
N001 Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N002 Difúzní membranózní glomerulonefritida
N003 Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N004 Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N005 Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N006 Nemoc hustého sedimentu
N007 Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N008 Jiné
N009 NS
N010 Menší glomerulární abnormalita
N011 Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N012 Difúzní membranózní glomerulonefritida
N013 Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N014 Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N015 Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N016 Nemoc hustého sedimentu
N017 Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N018 Jiné
N019 NS
N020 Menší glomerulární abnormalita
N021 Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N022 Difúzní membranózní glomerulonefritida
N023 Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N024 Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N025 Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N026 Nemoc hustého sedimentu
N027 Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N028 Jiné
N029 NS
N030 Menší glomerulární abnormalita
N031 Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N032 Difúzní membranózní glomerulonefritida
N033 Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N034 Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N035 Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N036 Nemoc hustého sedimentu
N037 Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N038 Jiné
N039 NS
N040 Menší glomerulární abnormalita
N041 Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N042 Difúzní membranózní glomerulonefritida
N043 Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N044 Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N045 Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N046 Nemoc hustého sedimentu
N047 Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N048 Jiné
N049 NS
N050 Menší glomerulární abnormalita
N051 Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N052 Difúzní membranózní glomerulonefritida
N053 Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N054 Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N055 Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N056 Nemoc hustého sedimentu
N057 Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N058 Jiné
N059 NS
N060 Menší glomerulární abnormalita
N061 Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N062 Difúzní membranózní glomerulonefritida
N063 Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N064 Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N065 Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N066 Nemoc hustého sedimentu
N067 Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N068 Jiné
N069 NS
N070 Menší glomerulární abnormalita
N071 Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N072 Difúzní membranózní glomerulonefritida
N073 Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N074 Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N075 Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N076 Nemoc hustého sedimentu
N077 Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N078 Jiné
N079 NS
N080 Glomerulární poruchy při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
N081 Glomerulární poruchy při novotvarech
N082 Glomerulární poruchy při krev.onemocněních a poruchách postihujících mechanismus imunity
N083 Glomerulár.poruchy při diab.mellitus(E10-E14+ se společ.charakteristikou .2 na čtvr.místě)
N084 Glomerulární poruchy při jiných nemocech endokrinních, výživy a přeměny látek
N085 Glomerulární poruchy při systémových onemocněních pojivové tkáně
N088 Glomerulární poruchy při jiných nemocech zařazených jinde
N10 Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N110 Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem
N111 Chronická obstruktivní pyelonefritida
N118 Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida
N119 Chronická tubulo-intersticiální nefritida, NS
N12 Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická
N130 Hydronefróza s obstrukcí pelviureterického spojení
N131 Hydronefróza se strikturou ureteru, nezařazená jinde
N132 Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
N133 Jiná a neurčená hydronefróza
N134 Hydroureter
N135 Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy
N136 Pyonefróza
N137 Uropatie spojená s vesikouretrálním refluxem
N138 Jiná obstruktivní a refluxní uropatie
N139 Obstruktivní a refluxní uropatie, NS
N140 Nefropatie po analgézii
N141 Nefropatie způsobená jinými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
N142 Nefropatie způsobená neurčeným lékem, léčivem, návykovou nebo biologickou látkou
N143 Nefropatie způsobená těžkými kovy
N144 Toxická nefropatie, nezařazená jinde
N150 Balkánská nefropatie
N151 Ledvinný a perinefrický absces
N158 Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N159 Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin, NS
N160 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
N161 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
N162 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev.onemocněních a poruchách postih.mech.imunity
N163 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
N164 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systémových onemocněních pojivové tkáně
N165 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při rejekci transplantátu (T86.-+)
N168 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při jiných nemocech zařazených jinde
N170 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou
N171 Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou
N172 Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou
N178 Jiné akutní selhání ledvin
N179 Akutní selhání ledvin, NS
N180 Konečné stadium ledvinného onemocnění
N188 Jiné chronické selhání ledvin
N189 Chronické selhání ledvin, NS
N19 Neurčené selhání ledvin
N200 Kámen ledviny
N201 Kámen močovodu
N202 Kámen ledviny s kamenem močovodu
N209 Močový kámen, NS
N210 Kámen v močovém měchýři
N211 Kámen v močové trubici
N218 Jiný kámen v dolním močovém traktu
N219 Kámen v dolním močovém traktu, NS
N220 Močový kámen při schistosomóze [bilharzióze] (B65.-+)
N228 Kámen močového traktu při jiných nemocech zařazených jinde
N23 Neurčená ledvinná kolika
N250 Renální osteodystrofie
N251 Nefrogenní diabetes insipidus
N258 Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů
N259 Poruchy z porušené funkce renálních tubulů, NS
N26 Neurčená svraštělá ledvina
N270 Malá ledvina, jednostranná
N271 Malá ledvina, oboustranná
N279 Malá ledvina, NS
N280 Ischémie a infarkt ledviny
N281 Získaná cysta ledviny
N288 Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu
N289 Onemocnění ledviny a močovodu, NS
N290 Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
N291 Jiné poruchy ledviny a močovodu při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
N298 Jiné poruchy ledviny a močovodu při jiných nemocech zařazených jinde
N300 Akutní cystitida
N301 Intersticiální cystitida (chronická)
N302 Jiná chronická cystitida
N303 Trigonitida
N304 Postiradiační cystitida
N308 Jiná cystitida
N309 Cystitida, NS
N310 Dráždivý neuropatický měchýř, nezařazený jinde
N311 Reflexní neuropatický měchýř, nezařazený jinde
N312 Ochablý neuropatický měchýř, nezařazený jinde
N318 Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře
N319 Nervově svalová dysfunkce močového měchýře, NS
N320 Obstrukce hrdla močového měchýře
N321 Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
N322 Píštěl močového měchýře, nezařazená jinde
N323 Divertikl močového měchýře
N324 Ruptura močového měchýře, neúrazová
N328 Jiná určená onemocnění močového měchýře
N329 Onemocnění močového měchýře, NS
N330 Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
N338 Poruchy močového měchýře při jiných nemocech zařazených jinde
N340 Absces uretry
N341 Nespecifická uretritida
N342 Jiná uretritida
N343 Uretrální syndrom, NS
N350 Poúrazová striktura uretry
N351 Poinfekční striktura uretry, nezařazená jinde
N358 Jiná striktura uretry
N359 Striktura uretry NS
N360 Píštěl močové trubice
N361 Divertikl močové trubice
N362 Karunkula močové trubice
N363 Výhřez sliznice močové trubice
N368 Jiná určená onemocnění močové trubice
N369 Onemocnění močové trubice, NS
N370 Uretritis při nemocech zařazených jinde
N378 Jiná onemocnění močové trubice při nemocech zařazených jinde
N390 Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
N391 Přetrvávající proteinurie, NS
N392 Ortostatická proteinurie, NS
N393 Stresová inkontinence
N394 Jiná určená inkontinence moči
N398 Jiné určené poruchy močové soustavy
N399 Poruchy močové soustavy NS
N40 Zbytnění prostaty - hyperplasia prostatae
N410 Akutní prostatitida - akutní zánět prostaty
N411 Chronická prostatitida
N412 Absces prostaty
N413 Prostatocystitida
N418 Jiné zánětlivé nemoci prostaty
N419 Zánětlivé nemoci prostaty, NS
N420 Kámen prostaty
N421 Překrvení nebo krvácení prostaty
N422 Atrofie prostaty
N428 Jiná určená onemocnění prostaty
N429 Onemocnění prostaty, NS
N430 Opouzdřená hydrokéla
N431 Infikovaná hydrokéla
N432 Jiná hydrokéla
N433 Hydrokéla, NS
N434 Spermatokéla
N44 Torze varlete
N450 Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida s abscesem
N459 Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida bez abscesu
N46 Mužská neplodnost
N47 Hypertrofie předkožky, fimóza a parafimóza
N480 Leukoplakie pyje
N481 Balanoposthitis
N482 Jiná zánětlivá onemocnění pyje
N483 Priapismus
N484 Impotence organického původu
N485 Vřed pyje
N486 Balanitis xerotica obliterans
N488 Jiná určená onemocnění pyje
N489 Porucha pyje, NS
N490 Zánětlivá onemocnění semenných váčků
N491 Zánětlivá onemocnění semenného provazce, tunicae vaginalis a chámovodu
N492 Zánětlivá onemocnění šourku
N498 Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů
N499 Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu
N500 Atrofie varlete
N501 Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
N508 Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů
N509 Onemocnění mužských pohlavních orgánů, NS
N510 Onemocnění prostaty při nemocech zařazených jinde
N511 Onemocnění varlete a nadvarlete při nemocech zařazených jinde
N512 Balanitida při nemocech zařazených jinde
N518 Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech zařazených jinde
N600 Solitární cysta prsu
N601 Difúzní cystická mastopatie
N602 Fibroadenóza prsu
N603 Fibroskleróza prsu
N604 Rozšíření mléčného vývodu
N608 Jiná benigní dysplazie prsu
N609 Benigní dysplazie prsu, NS
N61 Zánětlivá onemocnění prsu
N62 Hypertrofie prsu
N63 Neurčitá bulka v prsu
N640 Trhlina nebo píštěl bradavky
N641 Tuková nekróza prsu
N642 Atrofie prsu
N643 Galaktorea nesdružená s porodem
N644 Mastodynie
N645 Jiné příznaky a symptomy v prsu
N648 Jiná určená onemocnění prsu
N649 Onemocnění prsu, NS
N700 Akutní zánět vejcovodu a vaječníku
N701 Chronický zánět vejcovodu a vaječníku
N709 Zánět vejcovodu a vaječníku NS
N710 Akutní zánětlivá nemoc dělohy
N711 Chronická zánětlivá nemoc dělohy
N719 Zánětlivá nemoc dělohy, NS
N72 Zánětlivé nemoci hrdla děložního
N730 Akutní parametritida - zánět pánevního vaziva
N731 Chronická parametritida - zánět pánevního vaziva
N732 Neurčená parametritida - zánět pánevního vaziva
N733 Akutní pánevní peritonitida u žen
N734 Chronická pánevní peritonitida u žen
N735 Pánevní peritonitida u žen, NS
N736 Pánevní peritoneální srůsty u žen
N738 Jiné určené pánevní zánětlivé nemoci u žen
N739 Pánevní zánětlivé nemoci u žen, NS
N740 Tuberkulózní infekce děložního hrdla (A18.1+)
N741 Tuberkulózní zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A18.1+)
N742 Syfilitické zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A51.4+,A52.7+)
N743 Gonokokové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A54.2+)
N744 Chlamydiové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A56.1+)
N748 Zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů při jiných nemocech zařazených jinde
N750 Cysta Bartholiniho žlázy
N751 Absces Bartholiniho žlázy
N758 Jiné nemoci Bartholiniho žlázy
N759 Nemoc Bartholiniho žlázy, NS
N760 Akutní zánět pochvy - vaginitis acuta (colpitis)
N761 Subakutní a chronická vaginitida
N762 Akutní vulvitida
N763 Subakutní a chronická vulvitida
N764 Absces vulvy
N765 Vřed - ulcerace - pochvy
N766 Vřed - ulcerace - vulvy
N768 Jiné určené záněty pochvy a vulvy
N770 Ulcerace vulvy při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
N771 Vaginitida,vulvitida a vulvovaginitida při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
N778 Ulcerace a záněty pochvy a vulvy při jiných nemocech zařazených jinde
N800 Endometrióza dělohy
N801 Endometrióza vaječníku
N802 Endometrióza vejcovodu
N803 Endometrióza pánevní pobřišnice
N804 Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy
N805 Endometrióza střeva
N806 Endometrióza v jizvě kůže
N808 Jiná endometrióza
N809 Endometrióza, NS
N810 Ženská uretrokéla
N811 Cystokéla
N812 Neúplný výhřez dělohy a pochvy
N813 Úplný výhřez dělohy a pochvy
N814 Výhřez dělohy a pochvy NS
N815 Poševní enterokéla
N816 Rektokéla
N818 Jiný výhřez ženských pohlavních orgánů
N819 Výhřez ženských pohlavních orgánů, NS
N820 Píštěl vesikovaginální
N821 Jiné píštěle mezi močovým a pohlavním ústrojím u ženy
N822 Píštěl z pochvy do tenkého střeva
N823 Píštěl z pochvy do tlustého střeva
N824 Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány
N825 Píštěle mezi ženským pohlavním ústrojím a kůží
N828 Jiné píštěle ženského pohlavního ústrojí
N829 Píštěle ženského pohlavního ústrojí, NS
N830 Follikulární cysta vaječníku
N831 Cysta žlutého tělíska
N832 Jiné a neurčené cysty vaječníku
N833 Získaná atrofie vaječníku a vejcovodu
N834 Výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu
N835 Torze vaječníku, stopky vaječníku a vejcovodu
N836 Hematosalpinx
N837 Hematom širokého vazu
N838 Jiná nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu
N839 Nezánětlivé onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu, NS
N840 Polyp těla děložního
N841 Polyp hrdla děložního
N842 Polyp pochvy
N843 Polyp vulvy
N848 Polyp jiných částí ženského pohlavního ústrojí
N849 Polyp ženského pohlavního ústrojí, NS
N850 Dysfunkční hyperplastické endometrium
N851 Adenomatózní hyperplazie endometria
N852 Hypertrofie dělohy
N853 Subinvoluce dělohy
N854 Odchylná poloha dělohy
N855 Inverze dělohy
N856 Nitroděložní srůsty
N857 Hematometra
N858 Jiná určená nezánětlivá onemocnění dělohy
N859 Nezánětlivá onemocnění dělohy, NS
N86 Eroze a ektropium cervixu dělohy a ectopia cervicis uteri
N870 Mírná cervikální dysplazie
N871 Střední cervikální dysplazie
N872 Těžká cervikální dysplazie nezařazená jinde
N879 Dysplazie cervixu dělohy, NS
N880 Leukoplakie cervixu dělohy
N881 Stará lacerace cervixu dělohy
N882 Striktura nebo stenóza cervixu dělohy
N883 Inkompetence hrdla děložního
N884 Hypertrofické prodloužení cervixu dělohy
N888 Jiná určená nezánětlivá onemocnění cervixu dělohy
N889 Nezánětlivé onemocnění cervixu dělohy, NS
N890 Mírná vaginální dysplazie
N891 Střední vaginální dysplazie
N892 Těžká vaginální dysplazie, nezařazená jinde
N893 Dysplázie pochvy, NS
N894 Leukoplakie pochvy
N895 Striktura a atrezie pochvy
N896 Těsný hymenální prstenec
N897 Hematokolpos
N898 Jiná určená nezánětlivá onemocnění pochvy
N899 Nezánětlivé onemocnění pochvy, NS
N900 Mírná vulvární dysplazie
N901 Střední vulvární dysplazie nezařazená jinde
N902 Těžká vulvární dysplazie
N903 Dysplazie vulvy, NS
N904 Leukoplakie vulvy
N905 Atrofie vulvy
N906 Hypertrofie vulvy
N907 Vulvární cysta
N908 Jiná určená nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze
N909 Nezánětlivé onemocnění vulvy a hráze, NS
N910 Primární amenorea
N911 Sekundární amenorea
N912 Amenorea, NS
N913 Primární oligomenorea
N914 Sekundární oligomenorea
N915 Oligomenorea, NS
N920 Nadměrná a častá menstruace s pravidelným cyklem
N921 Nadměrná a častá menstruace s nepravidelným cyklem
N922 Nadměrná menstruace v pubertě
N923 Ovulační krvácení
N924 Nadměrné krvácení v období před menopausou
N925 Jiná určená nepravidelná menstruace
N926 Nepravidelná menstruace, NS
N930 Kontaktní krvácení, postkoitální krvácení
N938 Jiné určené abnormální děložní a poševní krvácení
N939 Abnormální děložní a vaginální krvácení, NS
N940 Ovulační bolesti
N941 Dyspareunie
N942 Vaginismus
N943 Syndrom premenstruální tenze
N944 Primární dysmenorrhoea
N945 Sekundární dysmenorrhoea
N946 Dysmenorrhoea, NS
N948 Jiné určené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem
N949 Neurčené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem
N950 Postmenopauzální krvácení
N951 Menopauzální a klimakterické stavy u žen
N952 Postmenopauzální atrofická vaginitida
N953 Stavy spojené s arteficiální menopauzou
N958 Jiné určené menopauzální a perimenopauzální poruchy
N959 Menopauzální a perimenopauzální porucha, NS
N96 Habituální potrácení
N970 Ženská neplodnost spojená s anovulací
N971 Ženská neplodnost tubárního původu
N972 Ženská neplodnost děložního původu
N973 Ženská neplodnost cervikálního původu
N974 Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory
N978 Ženská neplodnost jiného původu
N979 Ženská neplodnost, NS
N980 Infekce spojená s umělým oplodněním
N981 Hyperstimulace vaječníků
N982 Komplikace pokusného zavedení oplodněného vajíčka po oplodnějí in vitro
N983 Komplikace pokusného zavedení embrya při přenosu embrya
N988 Jiné komplikace spojené s umělým oplodněním
N989 Komplikace spojená s umělým oplodněním, NS
N990 Selhání ledvin po výkonu
N991 Striktura uretry po výkonu
N992 Pooperační srůsty pochvy
N993 Výhřez vaginální stěny po hysterektomii
N994 Srůsty pánevní pobřišnice po výkonu
N995 Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí
N998 Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech
N999 Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech, NS
Pro hledání použij Ctrl + F

Zpět na seznam diagnoz