XV. - XVII. těhotenství, porod, šestinedělí, perinatální stavy, vrozené vady
Zpět na seznam diagnoz
Pro hledání použij Ctrl + F

O000 Břišní těhotenství - graviditas abdominalis
O001 Tubární těhotenství
O002 Ovariální těhotenství
O008 Jiné mimoděložní těhotenství
O009 Mimoděložní těhotenství, NS
O010 Klasická mola hydatidosa
O011 Neúplná nebo částečná mola hydatidosa
O019 Mola hydatidosa, NS
O020 Zaniklé vejce a nehydatidózní mola
O021 Zamlklý (nevypuzený) potrat
O028 Jiné určené anomálie plodového vejce
O029 Jiné amomálie plodového vejce, NS
O030 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
O031 Neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O032 Neúplný potrat komplikovaný embolizací
O033 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O034 Neúplný potrat bez komplikací
O035 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
O036 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O037 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací
O038 Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi
O039 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O040 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
O041 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O042 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací
O043 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O044 Neúplný potrat bez komplikací
O045 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
O046 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O047 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací
O048 Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O049 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O050 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
O051 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O052 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací
O053 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O054 Neúplný potrat bez komplikací
O055 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
O056 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O057 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací
O058 Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O059 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O060 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
O061 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O062 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací
O063 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O064 Neúplný potrat bez komplikací
O065 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
O066 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O067 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací
O068 Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O069 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O070 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve
O071 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O072 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný embolizací
O073 Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi
O074 Nezdařený lékařský potrat bez komplikací
O075 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve
O076 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O077 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný embolií
O078 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi
O079 Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací
O080 Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O081 Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O082 Embolie po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O083 Šok po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O084 Selhání ledvin po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O085 Poruchy výměny látek po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O086 Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O087 Jiné žilní komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O088 Jiné komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O089 Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, NS
O100 Dříve existující esenciální hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O101 Dříve existující hypertenze s postiž.srdce komplikující těhotenství,porod a šestinedělí
O102 Dříve existující hypertenze s postiž.ledvin komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O103 Dříve existující hypertenze s postiž.srdce a ledvin kompl.těhotenství, porod a šestinedělí
O104 Dříve existující sekundární hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O109 Dříve existující hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí, NS
O11 Dříve existující hypertenzní poruchy s nadstavbovou proteinurií
O120 Gestační edém
O121 Gestační proteinurie
O122 Gestační edém s proteinurií
O13 Gestační [vyvolaná těhotenstvím] hypertenze bez významné proteinurie
O140 Střední preeklampsie
O141 Těžká preeklampsie
O149 Preeklampsie, NS
O150 Eklampsie v těhotenství
O151 Eklampsie při porodu
O152 Eklampsie v šestinedělí
O159 Eklampsie neurčená do časového období
O16 Neurčená hypertenze v těhotenství
O200 Hrozící potrat
O208 Jiné krvácení v časném těhotenství
O209 Krvácení v časném těhotenství, NS
O210 Mírná hyperemesis gravidarum
O211 Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolismu
O212 Pozdní zvracení v těhotenství
O218 Jiné zvracení komplikující těhotenství
O219 Zvracení v těhotenství, NS
O220 Varikosní žíly na dolních končetinách v těhotenství
O221 Varixy v oblasti genitálu v těhotenství
O222 Podkožní tromboflebitis dolních končetin v těhotenství
O223 Hluboká flebotrombóza v těhotenství
O224 Hemoroidy v těhotenství
O225 Mozková venózní trombóza v těhotenství
O228 Jiné žilní komplikace v těhotenství
O229 Žilní komplikace v těhotenství, NS
O230 Infekce ledvin (pánvičky ledvinné) v těhotenství
O231 Infekce močového měchýře v těhotenství
O232 Infekce močové trubice v těhotenství
O233 Infekce jiných částí močové soustavy v těhotenství
O234 Neurčené infekce močové soustavy v těhotenství
O235 Infekce pohlavní soustavy v těhotenství
O239 Jiné a NS infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství
O240 Dříve existující diabetes mellitus, závislý na podávání insulinu
O241 Dříve existující diabetes mellitus, nezávislý na podávání insulinu
O242 Dříve existující malnutricí vyvolaný diabetes mellitus
O243 Dříve existující diabetes mellitus, NS
O244 Diabetes mellitus vzniklý v těhotenství
O249 Diabetes mellitus v těhotenství, NS
O25 Malnutrice v těhotenství
O260 Nadměrná váha získaná v těhotenství
O261 Nízká váha získaná v těhotenství
O262 Péče v těhotenství pro habituální potrácení
O263 Zadržená nitroděložní antikoncepční pomůcka v těhotenství
O264 Herpes gestationis
O265 Hypotenzní syndrom matky
O266 Poruchy jater v těhotenství, při porodu a v šestinedělí
O267 Subluxace symfýzy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí
O268 Jiné určené stavy spojené s těhotenstvím
O269 Stavy spojené s těhotenstvím NS
O280 Abnormální hematologický nález při prenatálním screeningu u matky
O281 Abnormální biochemický nález při prenatálním screeningu u matky
O282 Abnormální cytologický nález při prenatálním screeningu u matky
O283 Abnormální ultrazvukový nález při prenatálním screeningu u matky
O284 Abnormální radiologický nález při prenatálním screeningu u matky
O285 Abnormální chromosomální a genetický nález při prenatálním screeningu u matky
O288 Jiné abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
O289 Abnormální nález při prenatálním screeningu u matky, NS
O290 Plicní komplikace anestézie v průběhu těhotenství
O291 Srdeční komplikace anestézie v průběhu těhotenství
O292 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií v průběhu těhotenství
O293 Toxická reakce na lokální anestézii v průběhu těhotenství
O294 Bolest hlavy vyvolaná spinální nebo epidurální anestézií v průběhu těhotenství
O295 Jiné komplikace spinální nebo epidurální anestézie v průběhu těhotenství
O296 Selhání nebo obtíže intubace v průběhu těhotenství
O298 Jiné komplikace anestézie v průběhu těhotenství
O299 Komplikace anestézie v průběhu těhotenství, NS
O300 Těhotenství dvojčetné
O301 Těhotenství trojčetné
O302 Těhotenství čtyřčetné
O308 Jiné mnohočetné těhotenství
O309 Mnohočetné těhotenství, NS
O310 Fetus papyraceus
O311 Přetrvávající těhotenství po potratu jednoho nebo více plodů
O312 Přetrvávající těhotenství po nitroděložním odumření jednoho nebo více plodů
O318 Jiné komplikace mnohočetného těhotenství
O320 Péče o matku pro nestálou polohu plodu
O321 Péče o matku pro polohu plodu koncem pánevním
O322 Péče o matku pro příčnou a šikmou polohu plodu
O323 Péče o matku pro polohu plodu předhlavím, čelní nebo obličejovou
O324 Péče o matku pro vysoký přímý stav v termínu
O325 Péče o matku při vícečet.těhotenství s nepříz.nebo patolog.polohou jednoho nebo více plodů
O326 Péče o matku po úpravě polohy
O328 Péče o matku pro jinou rizikovou či patologickou polohu plodu
O329 Péče o matku pro rizikovou či patologickou polohu plodu NS
O330 Péče o matku pro nepoměr způsobený deformací pánevních kostí matky
O331 Péče o matku pro nepoměr způsobený všeobecně stejnoměrně zúženou pánví
O332 Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního vchodu
O333 Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního východu
O334 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví sdruženého původu mezi matkou a plodem
O335 Péče o matku pro nepoměr způsobený velkým plodem
O336 Péče o matku pro nepoměr způsobený hydrocefalickým plodem
O337 Péče o matku pro nepoměr způsobený jinými deformitami, malformacemi plodu
O338 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví jiného původu
O339 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví NS
O340 Péče o matku pro vrozené vady dělohy
O341 Péče o matku pro nádor těla děložního
O342 Péče o matku pro jizvu dělohy po předcházející operaci
O343 Péče o matku pro inkompetenci hrdla děložního
O344 Péče o matku pro jiné abnormality hrdla děložního
O345 Péče o matku pro jiné abnormality těhotné dělohy
O346 Péče o matku pro abnormality pochvy
O347 Péče o matku pro abnormality vulvy a hráze
O348 Péče o matku při jiných abnormalitách pánevních orgánů
O349 Péče o matku pro abnormality pánevních orgánů, NS
O350 Péče o matku pro (podezření) z malformace centrální nervové soustavy plodu
O351 Péče o matku pro (podezření) chromosomální aberace plodu
O352 Péče o matku pro (podezření) vrozené nemoci plodu
O353 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu virovou nemocí matky
O354 Péče o matku pro (podezření) z poškození plodu alkoholem
O355 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu drogami (léčivy)
O356 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu (radiačním) zářením
O357 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu jinými lékařskými výkony
O358 Péče o matku pro jiné (suspektní) abnormality a poškození plodu
O359 Péče o matku pro (suspektní) abnormalitu a poškození plodu, NS
O360 Péče o matku pro izoimunizaci Rh
O361 Péče o matku pro jinou izoimunizaci
O362 Péče o matku pro hydrops plodu
O363 Péče o matku pro známky hypoxie plodu
O364 Péče o matku pro intrauterinní smrt (plodu)
O365 Péče o matku pro nízkou hmotnost plodu
O366 Péče o matku pro nadměrnou hmotnost plodu
O367 Péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství
O368 Péče o matku pro jiné určené nemoci a stavy plodu
O369 Péče o matku pro nemoc a stav plodu, NS
O40 Polyhydramnion
O410 Oligohydramnion
O411 Infekce plodového vaku nebo plodových blan
O418 Jiné určené poruchy plodové vody a plodových obalů
O419 Poruchy plodové vody a plodových obalů, NS
O420 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu do 24 hodin
O421 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu po 24 hodinách
O422 Předčasné porušení plodových blan, porod oddálený terapií
O429 Předčasné porušení plodových blan, NS
O430 Syndromy placentární transfúze
O431 Malformace placenty
O438 Jiné placentární poruchy
O439 Placentární porucha NS
O440 Placenta praevia bez krvácení
O441 Placenta praevia s krvácením
O450 Předčasné odloučení placenty s defektem srážlivosti
O458 Jiné předčasné odloučení lůžka
O459 Předčasné odloučení lůžka, NS
O460 Předporodní krvácení s poruchou srážlivosti
O468 Jiné předporodní krvácení
O469 Předporodní krvácení, NS
O470 Falešná porodní činnost před 37 dokončenými týdny těhotenství
O471 Falešná porodní činnost při nebo po 37 dokončenými týdny těhotenství
O479 Falešná porodní činnost, NS
O48 Prodloužené těhotenství
O60 Předčasný porod
O610 Selhání běžné indukce porodu
O611 Selhání vyvolání porodu instrumentálně
O618 Jiné selhání indukce porodu
O619 Selhání indukce porodu, NS
O620 Primárně slabá děložní činnost
O621 Sekundárně slabá děložní činnost
O622 Jiná ochablost dělohy
O623 Překotný porod
O624 Hypertonické, nekoordinované a prodloužené děložní kontrakce
O628 Jiné poruchy porodních sil
O629 Porucha funkce porodních sil, NS
O630 Prodloužená první doba porodní
O631 Prodloužená druhá doba porodní
O632 Prodloužený porod druhého dvojčete, trojčete, atd.
O639 Prodloužený porod, NS
O640 Porucha mechanismu porodu způsobená neúplnou rotací hlavičky plodu
O641 Porucha mechanismu porodu způsobená polohou koncem pánevním
O642 Porucha mechanismu porodu způsobená polohou obličejovou
O643 Porucha mechanismu porodu způsobená čelní polohou
O644 Porucha mechanismu porodu způsobená naléháním ramínka
O645 Porucha mechanismu porodu způsobená kombinací poruch polohy plodu
O648 Porucha mechanismu porodu způsobená jinou nesprávnou polohou a naléháním
O649 Porucha mechanismu porodu způsobená nesprávnou polohou a naléháním, NS
O650 Porucha mechanismu porodu způsobená deformovanou pánví
O651 Porucha mechanismu porodu způsobená všeobecně zúženou pánví
O652 Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního vchodu
O653 Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánev.východu a kontrakcí střed.č.pánev.dutiny
O654 Porucha mechanismu porodu způsobená nepoměrem mezi plodem a pánví, NS
O655 Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřských pánevních orgánů
O658 Porucha mechanismu porodu způsobená jinými pánevními abnormalitami mateřské pánve
O659 Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřské pánve, NS
O660 Porucha mechanismu porodu způsobená zadržením raménka dystokií
O661 Porucha mechanismu porodu způsobená zaklesnutými dvojčaty
O662 Porucha mechanismu porodu způsobená neobyčejně velkým plodem
O663 Porucha mechanismu porodu způsobená jinými abnormalitami plodu
O664 Nezdařený pokus o porod, NS
O665 Neúspěšné použití kleští nebo vakuumextraktoru NS
O668 Jiná určená porodní porucha
O669 Porodní porucha NS
O670 Krvácení při porodu s poruchou srážlivosti
O678 Jiné určené krvácení při porodu
O679 Krvácení při porodu NS
O680 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu (poslechem ozev)
O681 Porod komplikovaný mekoniem v plodové vodě
O682 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu s mekoniem v plodové vodě
O683 Porod komplikovaný biochemickým důkazem tísně plodu
O688 Porod komplikovaný jinými důkazy tísně plodu
O689 Porod komplikovaný tísní plodu NS
O690 Porod komplikovaný naléháním a výhřezem pupečníku
O691 Porod komplikovaný pupečníkem kolem krku s kompresí
O692 Porod komplikovaný zauzlením pupečníku
O693 Porod komplikovaný krátkým pupečníkem
O694 Porod komplikovaný vasa praevia
O695 Porod komplikovaný cévní poruchou pupečníku
O698 Porod komplikovaný jinými poruchami pupečníku
O699 Porod komplikovaný poruchou pupečníku, NS
O700 Trhlina hráze prvního stupně při porodu
O701 Trhlina hráze druhého stupně při porodu
O702 Nekomplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
O703 Komplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
O709 Trhlina hráze při porodu NS
O710 Ruptura dělohy před začátkem porodu
O711 Ruptura dělohy při porodu
O712 Poporodní inverze dělohy
O713 Porodní lacerace hrdla
O714 Porodní samostatná vysoká trhlina pochvy
O715 Jiné porodní poranění pánevních orgánů
O716 Porodní poškození pánevních kloubů a vazů
O717 Porodní hematom pánve
O718 Jiné určené porodní poranění
O719 Porodní poranění, NS
O720 Krvácení ve třetí době
O721 Jiné krvácení bezprostředně po porodu
O722 Opožděné a sekundární poporodní krvácení
O723 Poporodní vady koagulace
O730 Zadržené lůžko bez krvácení
O731 Zadržené části lůžka nebo plodových blan bez krvácení
O740 Aspirační pneumonie způsobená anestézií při porodu
O741 Jiné plicní komplikace způsobené anestézií při porodu
O742 Srdeční komplikace způsobené anestézií při porodu
O743 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií při porodu
O744 Alergická reakce na místní anestetika při porodu
O745 Spinální a epidurální anestézie vyvolávající bolest hlavy při porodu
O746 Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie při porodu
O747 Nezdařená nebo obtížná intubace při porodu
O748 Jiné komplikace anestézie při porodu
O749 Komplikace anestézie při porodu, NS
O750 Tíseň matky při porodu
O751 Šok při nebo po porodu
O752 Horečka při porodu nezařazená jinde
O753 Jiná infekce při porodu
O754 Jiné komplikace porodnických operací a výkonů
O755 Prodloužený porod po arteficiálním protržení plodových blan
O756 Prodloužený porod po spontánním nebo neurčeném protržení plodových blan
O757 Vaginální porod následující po dřívějším císařském řezu
O758 Jiné určené komplikace při porodu
O759 Komplikace porodu NS
O800 Spontánní porod záhlavím
O801 Spontánní porod koncem pánevním
O808 Jiný spontánní porod jediného dítěte
O809 Spontánní porod jediného dítěte, NS
O810 Porod kleštěmi východovými
O811 Porod středními kleštěmi
O812 Porod středními kleštemi s rotací
O813 Jiný a NS porod kleštěmi
O814 Porod vakuumextrakcí
O815 Porod kombinací kleští a vakuumextrakcí
O820 Plánovaný císařský řez
O821 Neodkladný (krizový) císařský řez
O822 Porod císařským řezem s hysterektomií
O828 Jiný porod jediného plodu císařským řezem
O829 Porod císařským řezem, NS
O830 Úplná nebo partiální extrakce konce pánevního
O831 Jiný operativní porod konce pánevního
O832 Jiný operat.porod jako obrat zev.hmaty na hlavič.nebo vnitř.hmaty na konec pán.s extrakcí
O833 Porod živého plodu při abdominálním těhotenství
O834 Zmenšovací operace k usnadnění porodu
O838 Jiný určený operativní porod jediného plodu
O839 Operativní porod jediného plodu, NS
O840 Spontánní porod všech plodů při vícečetném těhotenství
O841 Porod všech plodů kleštěmi nebo vakuumextrakcí při vícečetném těhotenství
O842 Porod všech plodů císařským řezem při vícečetném těhotenství
O848 Jiný porod plodů, kombinací metod při vícečetném těhotenství
O849 Porod při vícečetném těhotenství, NS
O85 Puerperální sepse
O860 Infekce porodnické operační rány
O861 Jiné infekce genitálního traktu po porodu
O862 Infekce močového ústrojí po porodu
O863 Jiné infekce močového a pohlavního ústrojí po porodu
O864 Horečnatý stav neznámého původu po porodu
O868 Jiné určené puerperální infekce
O870 Povrchová tromboflebitida v šestinedělí
O871 Hluboká flebotrombóza v šestinedělí
O872 Hemoroidy v šestinedělí
O873 Mozková žilní trombóza v šestinedělí
O878 Jiné žilní komplikace v šestinedělí
O879 Žilní komplikace v šestinedělí, NS
O880 Vzduchová embolie v gestaci
O881 Embolie plodovou vodou v gestaci
O882 Tromboembolie v gestaci
O883 Embolie hnisavá a septická v gestaci
O888 Jiná embolie v gestaci
O890 Plicní komplikace anestézie v šestinedělí
O891 Srdeční komplikace anestézie v šestinedělí
O892 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií v šestinedělí
O893 Toxické reakce na místní anestetika v šestinedělí
O894 Spinální a epidurální anestézie v šestinedělí vyvolávající bolesti hlavy
O895 Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie v šestinedělí
O896 Neúspěšná nebo obtížná intubace v šestinedělí
O898 Jiné komplikace anestézie v šestinedělí
O899 Komplikace anestézie v šestinedělí, NS
O900 Dehiscence nebo rozpad rány po císařském řezu
O901 Dehiscence nebo rozpad porodnické rány perinea
O902 Hematom porodnické rány
O903 Kardiomyopatie v šestinedělí
O904 Poporodní akutní selhání ledvin
O905 Thyreoiditis po porodu
O908 Jiné komplikace šestinedělí, nezařazené jinde
O909 Komplikace šestinedělí, NS
O910 Infekce bradavky spojené s porodem
O911 Absces prsu spojený s porodem
O912 Nepurulentní mastitida - nehnisavý zánět prsu spojený s porodem
O920 Retrakce bradavky spojená s porodem
O921 Prasklina bradavky spojená s porodem
O922 Jiné a NS poruchy prsu spojené s porodem
O923 Agalakcie
O924 Hypogalakcie
O925 Potlačená laktace
O926 Galaktorea
O927 Jiné a NS poruchy laktace
O95 Smrt (matky) z neznámé porodnické příčiny
O96 Smrt(mat.)z kterék.porod.příčiny,kt.nastala více než 42 dnů,ale méně než jeden rok po por.
O97 Smrt (matky) z následků přímých porodnických příčin
O980 Tuberkulóza komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O981 Syfilis komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O982 Gonorrhoea komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O983 Jiné infekce s převážně sex.způsobem přenosu komplikující těhotenství porod a šestinedělí
O984 Virová hepatitis komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O985 Jiná virová onemocnění komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O986 Protozoární nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O988 Jiné infekční a parazitární nemoci matky komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O989 Neurčená infekční nebo parazitár.nemoc matky komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O990 Anémie komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O991 J.nem.krve a krvetv.org.a někt.poruchy postih.imunit.mechan.komplik.těhot.,porod a šestin.
O992 Endokrinní a metabolické nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O993 Duševní poruchy a nemoci nervové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O994 Nemoci oběhové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O995 Nemoci dýchací soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O996 Nemoci trávicí soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O997 Nemoci kůže a podkožního vaziva komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O998 Jiné určené nemoci a stavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
P000 Postižení plodu a novorozence hypertenzním onemocněním matky
P001 Postižení plodu a novorozence nemocemi ledvin a močového ústrojí matky
P002 Postižení plodu a novorozence infekčními a parazitárními nemocemi matky
P003 Postižení plodu a novorozence jinými oběhovými a respiračními nemocemi matky
P004 Postižení plodu a novorozence poruchami výživy matky
P005 Postižení plodu a novorozence poraněním matky
P006 Postižení plodu a novorozence chirurgickým výkonem u matky
P007 Postižení plodu a novorozence jinými lékařskými výkony u matky nezařazenými jinde
P008 Postižení plodu a novorozence jinými nemocemi matky
P009 Postižení plodu a novorozence při neurčeném onemocnění matky
P010 Postižení plodu a novorozence inkompetencí hrdla děložního
P011 Postižení plodu a novorozence předčasným protržením blan
P012 Postižení plodu a novorozence při oligohydramniu
P013 Postižení plodu a novorozence při polyhydramniu
P014 Postižení plodu a novorozence mimoděložním těhotenstvím
P015 Postižení plodu a novorozence související s mnohočetným těhotenstvím
P016 Postižení plodu a novorozence úmrtím matky
P017 Postižení plodu a novorozence nepravidelnou polohou před začátkem porodu
P018 Postižení plodu a novorozence jinými mateřskými komplikacemi těhotenství
P019 Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství, NS
P020 Postižení plodu a novorozence při placenta praevia
P021 Postižení plodu a novorozence při jiných formách odloučení lůžka a krvácení
P022 Postižení plodu a novorozence j.a neurčenými morfolog.a funkčními abnormalitami lůžka
P023 Postižení plodu a novorozence při syndromu placentární transfúze
P024 Postižení plodu nebo novorozence při výhřezu pupečníku
P025 Postižení plodu a novorozence jinou kompresí pupečníku
P026 Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými stavy pupečníku
P027 Postižení plodu a novorozence při chorioamnionitidě
P028 Postižení plodu a novorozence jinými abnormalitami blan
P029 Postižení plodu a novorozence abnormalitami blan, NS
P030 Postižení plodu a novorozence porodem koncem pánevním a extrakcí
P031 Postiž.plodu a novoroz.j.nepravidel.polohou,naléháním a nepoměrem během porod.čin.a porodu
P032 Postižení plodu a novorozence při porodu kleštěmi
P033 Postižení plodu a novorozence při porodu vakuumextraktorem [nebo v podtlaku]
P034 Postižení plodu a novorozence při porodu císařským řezem
P035 Postižení plodu a novorozence při překotném porodu
P036 Postižení plodu a novorozence nenormálními děložními kontrakcemi
P038 Postižení plodu a novorozence jinými určenými komplikacemi porodní činnosti a porodu
P039 Poškození plodu a novorozence komplikacemi porodní činnosti a porodu, NS
P040 Postižení plodu a novorozence při anestézii a analgézii matky v těhotenství, při porodu
P041 Postižení plodu a novorozence jiným léčením matky
P042 Postižení plodu a novorozence užíváním tabáku matkou
P043 Postižení plodu a novorozence užíváním alkoholu matkou
P044 Postižení plodu a novorozence při toxikománii matky
P045 Postižení plodu a novorozence chemickými látkami požitými matkou
P046 Postižení plodu a novorozence při vystavení matky chemickým látkám vnějšího prostředí
P048 Postižení plodu a novorozence jinými škodlivými mateřskými vlivy
P049 Postižení plodu a novorozence škodlivými mateřskými vlivy, NS
P050 Lehký plod vzhledem k délce těhotenství
P051 Malý plod vzhledem k délce těhotenství
P052 Podvýživa plodu, nepatřící do kategorií small for dates a light for dates
P059 Pomalý růst plodu, NS
P070 Velmi nízká porodní hmotnost
P071 Jiná nízká porodní hmotnost
P072 Krajní nezralost (immaturita)
P073 Jiné předčasně narozené děti
P080 Hypertrofický novorozenec
P081 Jiné děti těžké vzhledem k délce těhotenství
P082 Dítě přenášené ne příliš těžké vzhledem k délce těhotenství
P100 Subdurální krvácení způsobené poraněním za porodu
P101 Mozkové krvácení způsobené poraněním za porodu
P102 Nitrokomorové krvácení způsobené poraněním za porodu
P103 Subarachnoidální krvácení způsobené poraněním za porodu
P104 Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu
P108 Jiná nitrolební poranění a krvácení způsobená za porodu
P109 Neurčené nitrolební poranění (lacerace) a krvácení způsobené za porodu
P110 Edém mozku způsobený poraněním za porodu
P111 Jiné určené poškození mozku způsobené poraněním za porodu
P112 Nespecifikované poškození mozku, způsobené poraněním za porodu
P113 Poranění lícního nervu za porodu
P114 Poranění jiných mozkových nervů za porodu
P115 Poranění páteře a míchy za porodu
P119 Poranění centrální nervové soustavy za porodu, NS
P120 Kefalhematom způsobený poraněním za porodu
P121 Porodní nádor způsobený za porodu (caput succedaneum)
P122 Subaponeurotické krvácení způsobené poraněním za porodu
P123 Podlitina vlasové části hlavy způsobená poraněním za porodu
P124 Poranění vlasové části hlavy novorozence způsobené monitorováním za porodu
P128 Jiné poranění vlasové části hlavy za porodu
P129 Poranění vlasové části hlavy za porodu, NS
P130 Zlomenina lebky způsobená poraněním za porodu
P131 Jiná poranění lebky za porodu
P132 Poranění stehenní kosti za porodu
P133 Poranění jiných dlouhých kostí za porodu
P134 Zlomenina klíční kosti způsobená poraněním za porodu
P138 Poranění jiných částí kostry za porodu
P139 Poranění kostry za porodu, NS
P140 Obrna pažní pleteně "Erbův typ" způsobená poraněním za porodu
P141 Obrna pažní pleteně "Klumpkeové typ" způsobená poraněním
P142 Obrna bráničního nervu způsobená poraněním za porodu
P143 Jiná poranění pažní pleteně za porodu
P148 Poranění jiných částí periferní nervové soustavy za porodu
P149 Poranění periferní nervové soustavy za porodu, NS
P150 Poranění jater za porodu
P151 Poranění sleziny za porodu
P152 Poranění m. sternokleidomastoideus způsobené poraněním za porodu
P153 Poranění oka za porodu
P154 Poranění obličeje způsobené za porodu
P155 Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu
P156 Podkožní tuková nekróza způsobená poraněním za porodu
P158 Jiná určená poranění za porodu
P159 Poranění za porodu, NS
P200 Nitroděložní hypoxie zjištěná před počátkem porodní činnosti
P201 Nitroděložní hypoxie zjištěná v průběhu porodní činnosti a porodu
P209 Nitroděložní hypoxie, NS
P210 Těžká porodní asfyxie
P211 Mírná nebo střední porodní asfyxie
P219 Porodní asfyxie, NS
P220 Syndrom dechové tísně novorozence (respiratory distress syndrome)
P221 Přechodná tachypnoe novorozence
P228 Jiná dechová tíseň novorozence
P229 Dechová tíseň novorozence, NS
P230 Vrozená pneumonie způsobená viry
P231 Vrozená pneumonie způsobená Chlamydiemi
P232 Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky
P233 Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B
P234 Vrozená pneumonie, původce: Escherichia coli
P235 Vrozená pneumonie, původce: Pseudomonas
P236 Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens
P238 Vrozená pneumonie způsobená jinými organismy
P239 Vrozená pneumonie, NS
P240 Novorozenecká aspirace smolky
P241 Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu
P242 Novorozenecká aspirace krve
P243 Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy
P248 Jiné novorozenecké aspirační syndromy
P249 Novorozenecký aspirační syndrom, NS
P250 Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období
P251 Pneumotorax vzniklý v perinatálním období
P252 Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období
P253 Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období
P258 Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinatálním období
P260 Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
P261 Masívní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P268 Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P269 Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P270 Wilsonův-Mikityho syndrom
P271 Bronchopulmonální dysplazie vzniklá v perinatálním období
P278 Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
P279 Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
P280 Primární atelektáza u novorozence
P281 Jiná a neurčená atelektáza u novorozence
P282 Cyanotické záchvaty u novorozence
P283 Primární spánková apnoe novorozence
P284 Jiná apnoe novorozence
P285 Respirační selhání novorozence
P288 Jiné určené respirační stavy u novorozence
P289 Poruchy respirace u novorozence, NS
P290 Novorozenecké srdeční selhání
P291 Novorozenecká srdeční dysrytmie
P292 Novorozenecká hypertenze
P293 Persistence fetální cirkulace, PFC syndrom
P294 Přechodná ischemie myokardu novorozence
P298 Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
P299 Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období, NS
P350 Syndrom vrozených zarděnek
P351 Vrozená cytomegalovirová infekce
P352 Vrozená infekce virem Herpes simplex
P353 Vrozená virová hepatitis
P358 Jiné vrozené virové nemoci
P359 Vrozená virová nemoc, NS
P360 Sepse novorozence způsobená streptokoky skupiny B
P361 Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými streptokoky
P362 Sepse novorozence způsobená Staphylococcus aureus
P363 Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými stafylokoky
P364 Sepse novorozence způsobená Escherichia coli
P365 Sepse novorozence způsobená anareoby
P368 Jiná bakteriální sepse novorozence
P369 Bakteriální sepse novorozence, NS
P370 Vrozená tuberkulóza
P371 Vrozená toxoplasmóza
P372 Vrozená (disseminovaná) listerióza
P373 Vrozená malaria falciparum
P374 Jiná vrozená malarie
P375 Novorozenecká kandidóza
P378 Jiné určené vrozené infekční a parazitární nemoci
P379 Vrozená infekční nebo parazitární nemoc, NS
P38 Zánět pupečníku - omphalitis - s mírným krvácením nebo bez něho
P390 Novorozenecká infekční mastitida
P391 Novorozenecká konjunktivitida a dakryocystitida
P392 Intraamniotická infekce plodu nezařazená jinde
P393 Novorozenecká infekce močového systému
P394 Novorozenecká infekce kůže
P398 Jiné určené infekce specifické pro perinatální období
P399 Infekce specifická pro perinatální období, NS
P500 Fetální ztráta krve z vcestných cév
P501 Fetální ztráta krve z roztrženého pupečníku
P502 Fetální ztráta krve z placenty
P503 Ztráta krve fetofetální transfuzí
P504 Ztráta krve fetomaternální transfuzí
P505 Fetální ztráta krve z přerušeného pupečníku druhého dvojčete
P508 Jiná fetální ztráta krve
P509 Fetální ztráta krve, NS
P510 Masivní krvácení z pupečníku novorozence
P518 Jiná krvácení z pupečníku novorozence
P519 Krvácení z pupečníku novorozence, NS
P520 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení prvního stupně u plodu a novorozence
P521 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení druhého stupně u plodu a novorozence
P522 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení třetího stupně u plodu a novorozence
P523 Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
P524 Nitromozkové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
P525 Subarachnoidní (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
P526 Krvácení u plodu a novorozence (neúrazové) do mozečku a zadní jámy lební
P528 Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence
P529 Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence, NS
P53 Hemoragická nemoc u plodu a novorozence
P540 Novorozenecká hematemeza
P541 Novorozenecká meléna
P542 Novorozenecké krvácení z konečníku (konečníkové)
P543 Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení
P544 Novorozenecké krvácení do nadledvin
P545 Novorozenecké kožní krvácení
P546 Novorozenecké poševní krvácení
P548 Jiná určená krvácení u novorozence
P549 Krvácení u novorozence, NS
P550 Rh izoimunizace plodu a novorozence
P551 ABO izoimunizace plodu a novorozence
P558 Jiné hemolytické nemoci plodu a novorozence
P559 Hemolytická nemoc plodu a novorozence, NS
P560 Hydrops plodu způsobený izoimunizací
P569 Hydrops plodu způsobený jinou a neurčenou hemolytickou nemocí
P570 Jádrový ikterus způsobený izoimunizací
P578 Jiný určený jádrový ikterus
P579 Jádrový ikterus, NS
P580 Novorozenecká žloutenka způsobená podlitinami
P581 Novorozenecká žloutenka způsobená krvácením
P582 Novorozenecká žloutenka způsobená infekcí
P583 Novorozenecká žloutenka způsobená polycytémií
P584 Novoroz.žloutenka způsobená léčivy a toxiny přenesenými z matky nebo podanými novorozenci
P585 Novorozenecká žloutenka způsobená spolykanou mateřskou krví
P588 Novorozenecká žloutenka způsobená jinou určenou nadměrnou hemolýzou
P589 Novorozenecká žloutenka způsobená nadměrnou hemolýzou, NS
P590 Novorozenecká žloutenka sdružená s předčasným porodem
P591 Syndrom zahuštěné žluči
P592 Novorozenecká žloutenka z jiného nebo neurčeného hepatocelulárního poškození
P593 Novorozenecká žloutenka z inhibitorů v mateřském mléce
P598 Novorozenecká žloutenka z jiných určených příčin
P599 Novorozenecká žloutenka, NS
P60 Disseminovaná intravaskulární koagulace u plodu nebo novorozence (DIC)
P610 Přechodná trombocytopénie u novorozence
P611 Polycythaemia neonatorum
P612 Anémie z nezralosti
P613 Vrozená anémie z fetální ztráty krve
P614 Jiné vrozené anémie, nezařazené jinde
P615 Přechodná novorozenecká neutropénie
P616 Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence
P618 Jiné určené perinatální hematologické poruchy
P619 Perinatální hematologické poruchy, NS
P700 Syndrom dítěte matky s těhotenskou cukrovkou
P701 Syndrom dítěte diabetické matky
P702 Novorozenecký diabetes mellitus
P703 Iatrogenní novorozenecká hypoglykémie
P704 Jiná novorozenecká hypoglykémie
P708 Jiné přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence
P709 Přechodná porucha metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence, NS
P710 Hypokalcémie z kravského mléka u novorozence
P711 Jiná novorozenecká hypokalcémie
P712 Novorozenecká hypomagnezémie
P713 Novorozenecká tetanie bez nedostatku vápníku nebo hořčíku
P714 Přechodná novorozenecká hypoparatyreóza
P718 Jiné přechodné novorozenecké poruchy metabolismu vápníku a hořčíku
P719 Přechodná novorozenecká porucha metabolismu vápníku, hořčíku, NS
P720 Novorozenecká struma, nezařazená jinde
P721 Přechodná hypertyreóza novorozence
P722 Jiné přechodné neonatální poruchy tyreoidální funkce, nezařazené jinde
P728 Jiné určené přechodné novorozenecké endokrinní poruchy
P729 Přechodná novorozenecká endokrinní porucha, NS
P740 Pozdní metabolická acidóza u novorozence
P741 Dehydratace u novorozence
P742 Poruchy rovnováhy sodíku u novorozence
P743 Poruchy rovnováhy draslíku u novorozence
P744 Jiné přechodné poruchy elektrolytů u novorozence
P745 Přechodná tyrozinémie u novorozence
P748 Jiné přechodné metabolické poruchy u novorozence
P749 Přechodná metabolická porucha u novorozence, NS
P75 Mekoniový ileus (E84.1+)
P760 Syndrom mekoniové zátky
P761 Přechodný ileus u novorozence
P762 Střevní neprůchodnost způsobená zhuštěným mlékem
P768 Jiná určená střevní neprůchodnost u novorozence
P769 Střevní neprůchodnost u novorozence, NS
P77 Nekrotizující enterokolitis u plodu a novorozence
P780 Perinatální perforace střeva
P781 Jiná novorozenecká peritonitida
P782 Novorozenecká hematemeza a meléna způsobená spolykáním mateřské krve
P783 Neinfekční novorozenecký průjem
P788 Jiná určená perinatální onemocnění trávicí soustavy
P789 Perinatální onemocnění trávicí soustavy, NS
P800 Syndrom podchlazení novorozence
P808 Jiná hypotermie novorozence
P809 Hypotermie novorozence, NS
P810 Hypertermie z prostředí u novorozence
P818 Jiné určené poruchy regulace teploty novorozence
P819 Poruchy regulace teploty novorozence, NS
P830 Sclerema neonatorum
P831 Novorozenecký toxický erytém
P832 Hydrops plodu nezpůsobený hemolytickou nemocí
P833 Jiný a neurčený edém specifický pro plod a novorozence
P834 Hormonální reakce prsních žláz novorozence
P835 Vrozená hydrokéla
P836 Pupeční polyp novorozence
P838 Jiné poruchy kožního krytu a podkoží specifické pro plod a novorozence
P839 Jiné poruchy kožního krytu a podkoží specifické pro plod a novorozence, NS
P90 Křeče u novorozence
P910 Novorozenecká mozková ischemie
P911 Získané periventrikulární cysty u novorozence
P912 Novorozenecká mozková leukomalacie
P913 Novorozenecká mozková dráždivost
P914 Novorozenecký mozkový útlum
P915 Novorozenecké koma
P918 Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence
P919 Porucha stavu mozku novorozence, NS
P920 Zvracení u novorozence
P921 Regurgitace a ruminace u novorozence
P922 Pomalý příjem potravy u novorozence
P923 Nedostatečný příjem potravy u novorozence
P924 Přejídání u novorozence
P925 Obtíže novorozence při krmení (kojení) z prsu
P928 Jiné problémy s krmením u novorozence
P929 Problém s krmením u novorozence, NS
P93 Reakce a intoxikace způsobené léčivy podanými plodu a novorozenci
P940 Přechodná myastenia gravis novorozence
P941 Svalová hypertonie
P942 Svalová hypotonie
P948 Jiné poruchy svalového tonu novorozence
P949 Poruchy svalového tonu novorozence, NS
P95 Smrt plodu z neurčené příčiny
P960 Vrozené selhání ledvin
P961 Novorozenecké abstinenční syndromy u toxikománie matky
P962 Abstinenční syndrom při terapeutickém podávání léčiv novorozenci
P963 Široké lební švy u novorozence
P964 Ukončení těhotenství (plod a novorozenec)
P965 Komplikace nitroděložních výkonů, nezařazené jinde
P968 Jiné určené stavy vzniklé v perinatálním období
P969 Stavy vzniklé v perinatálním období, NS
Q000 Anencefalie
Q001 Kraniorachischisis
Q002 Iniencefalie
Q010 Encephalocele frontální
Q011 Encephalocele nasofrontální
Q012 Encephalocele okcipitální
Q018 Encephalocele jiných určených lokalizací
Q019 Encephalocele, NS
Q02 Microcephalia
Q030 Malformace Sylviova mokovodu
Q031 Atrézie otvoru Magendieova a Luschkeova
Q038 Jiný vrozený hydrocefalus
Q039 Vrozený hydrocefalus, NS
Q040 Vrozené vady corpus callosum
Q041 Arhinencephalia
Q042 Holoprosencephalia
Q043 Jiné redukční deformity mozku
Q044 Dysplazie septi optici
Q045 Megalencephalia
Q046 Vrozené mozkové cysty
Q048 Jiné určené vrozené vady mozku
Q049 Vrozené vady mozku, NS
Q050 Spina bifida krční s hydrocefalem
Q051 Spina bifida hrudní s hydrocefalem
Q052 Spina bifida lumbální s hydrocefalem
Q053 Spina bifida křížová s hydrocefalem
Q054 Spina bifida NS s hydrocefalem
Q055 Spina bifida krční bez hydrocefalu
Q056 Spina bifida hrudní bez hydrocefalu
Q057 Spina bifida lumbální bez hydrocefalu
Q058 Spina bifida křížová bez hydrocefalu
Q059 Spina bifida, NS
Q060 Amyelie
Q061 Hypoplazie a dysplazie míchy
Q062 Diastematomyelie
Q063 Jiné vrozené vady postihující cauda equina
Q064 Hydromyelie
Q068 Jiné určené vrozené vady míchy
Q069 Vrozené vady míchy, NS
Q070 Arnoldův-Chiariho syndrom
Q078 Jiné určené vrozené vady nervové soustavy
Q079 Vrozené vady nervové soustavy, NS
Q100 Vrozená ptóza
Q101 Vrozené ektropium
Q102 Vrozené entropium
Q103 Jiné vrozené vady očního víčka
Q104 Chybění nebo agenese slzného ústrojí
Q105 Vrozená stenóza a striktura slzovodu
Q106 Jiné vrozené vady slzného ústrojí
Q107 Vrozené vady očnice
Q110 Cystický bulbus oční
Q111 Jiný anoftalmus
Q112 Microphthalmus
Q113 Macrophthalmus
Q120 Vrozený zákal
Q121 Vrozené přemístění čočky
Q122 Coloboma čočky
Q123 Vrozená afakie
Q124 Sférofakie
Q128 Jiné vrozené vady čočky
Q129 Vrozené vady čočky, NS
Q130 Coloboma duhovky
Q131 Chybění duhovky
Q132 Jiné vrozené vady duhovky
Q133 Vrozený zákal rohovky
Q134 Jiné vrozené vady rohovky
Q135 Modrá skléra
Q138 Jiné vrozené vady předního segmentu oka
Q139 Vrozené vady předního segmentu oka, NS
Q140 Vrozené vady sklivce
Q141 Vrozené vady sítnice
Q142 Vrozená vada disku nervi optici
Q143 Vrozené vady cévnatky
Q148 Jiné vrozené vady zadního segmentu oka
Q149 Vrozená vada zadního segmentu oka, NS
Q150 Vrozený glaukom
Q158 Jiné určené vrozené vady oka
Q159 Vrozené vady oka, NS
Q160 Vrozené chybění (ušního) boltce
Q161 Vrozené chybění - atrézie - a zúžení (zevního) zvukovodu
Q162 Chybění Eustachovy trubice
Q163 Vrozené vady ušních kůstek
Q164 Jiné vrozené vady středního ucha
Q165 Vrozená vada vnitřního ucha
Q169 Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu, NS
Q170 Nadpočetný boltec
Q171 Macrotia
Q172 Microtia
Q173 Jiné znetvořené ucho
Q174 Vadně umístěné ucho
Q175 Vyčnívající ucho
Q178 Jiné určené vrozené vady ucha
Q179 Vrozená malformace ucha, NS
Q180 Sinus, píštěl a cysta branchiální štěrbiny
Q181 Preaurikulární sinus a cysta
Q182 Jiné branchiální rozštěpové vady
Q183 Kožní řasy šíje
Q184 Macrostomia
Q185 Microstomia
Q186 Macrocheilia
Q187 Microcheilia
Q188 Jiné určené vrozené vady obličeje a krku
Q189 Vrozené vady obličeje a krku NS
Q200 Společný arteriální truncus
Q201 Dvojvýtoková pravá komora
Q202 Dvojvýtoková levá komora
Q203 Ventrikuloarteriální diskordance
Q204 Dvojvtoková komora
Q205 Atrioventrikulární diskordance
Q206 Izomerismus srdečních oušek
Q208 Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení
Q209 Vrozené vady srdečních komor a spojení, NS
Q210 Defekt komorového septa
Q211 Defekt síňového septa
Q212 Defekt atrioventrikulárního septa
Q213 Fallotova tetralogie
Q214 Defekt aortopulmonálního septa
Q218 Jiné vrozené vady srdeční přepážky
Q219 Vrozená vada srdeční přepážky, NS
Q220 Atrézie pulmonální chlopně
Q221 Vrozená stenóza pulmonální chlopně
Q222 Vrozená insuficience pulmonální chlopně
Q223 Jiné vrozené vady pulmonální chlopně
Q224 Vrozená trikuspidální stenóza
Q225 Ebsteinova anomalie (trikuspidální chlopně)
Q226 Syndrom hypoplastického pravého srdce
Q228 Jiné vrozené vady trikuspidální chlopně
Q229 Vrozená vada trikuspidální chlopně, NS
Q230 Vrozená stenóza aortální chlopně
Q231 Vrozená insuficience aortální chlopně
Q232 Vrozená mitrální stenóza
Q233 Vrozená mitrální insuficience
Q234 Syndrom hypoplastického levého srdce
Q238 Jiné vrozené vady aortální a mitrální chlopně
Q239 Vrozená vada aortální a mitrální chlopně, NS
Q240 Dextrokardie
Q241 Levokardie
Q242 Cor triatriatum
Q243 Pulmonální stenóza infundibulární
Q244 Vrozená subaortální stenóza
Q245 Malformace koronárních cév
Q246 Vrozená blokáda převodu vzruchů
Q248 Jiné určené vrozené vady srdce
Q249 Vrozená vada srdce, NS
Q250 Otevřený ductus arteriosus (Botalli)
Q251 Koarktace aorty
Q252 Atrézie aorty
Q253 Stenóza aorty
Q254 Jiné vrozené vady aorty
Q255 Atrézie pulmonální arterie
Q256 Stenóza pulmonální arterie
Q257 Jiné vrozené vady plicnice
Q258 Jiné vrozené vady velkých arterií
Q259 Vrozená vada velkých arterií, NS
Q260 Vrozená stenóza duté žíly
Q261 Persistující levostranná horní dutá žíla
Q262 Totálně anomální napojení plicních žil
Q263 Částečně anomální napojení plicních žil
Q264 Anomální napojení plicních žil, NS
Q265 Anomální napojení portálních žil
Q266 Píštěl mezi portální žilou a hepatickou arterií
Q268 Jiné vrozené vady velkých žil
Q269 Vrozená vada velké žíly, NS
Q270 Vrozené chybění a hypoplazie pupeční arterie
Q271 Vrozená stenóza renální arterie
Q272 Jiné vrozené vady renální arterie
Q273 Arteriovenózní vady periferních cév
Q274 Vrozená flebektázie
Q278 Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy
Q279 Vrozená vada periferní cévní soustavy, NS
Q280 Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku
Q281 Jiné malformace přívodných cév mozku
Q282 Arteriovenózní malformace mozkových cév
Q283 Jiné malformace mozkových cév
Q288 Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy
Q289 Vrozená vada oběhové soustavy, NS
Q300 Atrézie choan
Q301 Agenese a nevyvinutí nosu
Q302 Zářez, štěrbina a rozštěp nosu
Q303 Vrozená proděravěná nosní přepážka
Q308 Jiné vrozené vady nosu
Q309 Vrozená vada nosu, NS
Q310 Diafragma hrtanu
Q311 Vrozená subglotická stenóza
Q312 Hypoplazie hrtanu
Q313 Laryngokela
Q314 Vrozený hrtanový stridor
Q318 Jiné vrozené vady hrtanu
Q319 Vrozená vada hrtanu, NS
Q320 Vrozená tracheomalacie
Q321 Jiné vrozené vady průdušnice
Q322 Vrozená bronchomalacie
Q323 Vrozené zúžení bronchu
Q324 Jiné vrozené vady bronchu
Q330 Vrozená cystická plíce
Q331 Přídatný lalok plic
Q332 Sekvestrace plic
Q333 Nevyvinutí plic
Q334 Vrozené bronchiektazie
Q335 Ektopická tkáň v plicích
Q336 Hypoplazie a dysplazie plic
Q338 Jiné vrozené vady plic
Q339 Vrozená vada plic, NS
Q340 Vada pohrudnice
Q341 Vrozená cysta - mezihrudí - mediastina
Q348 Jiné určené vrozené vady dýchací soustavy
Q349 Vrozená vada dýchací soustavy, NS
Q350 Oboustranný rozštěp tvrdého patra
Q351 Jednostranný rozštěp tvrdého patra
Q352 Oboustranný rozštěp měkkého patra
Q353 Jednostranný rozštěp měkkého patra
Q354 Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra, oboustranný
Q355 Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra, jednostranný
Q356 Střední rozštěp patra
Q357 Rozštěp čípku
Q358 Oboustranný rozštěp patra, NS
Q359 Jednostranný rozštěp patra, NS
Q360 Oboustranný rozštěp rtu
Q361 Střední rozštěp rtu
Q369 Jednostranný rozštěp rtu
Q370 Oboustranný rozštěp tvrdého patra s rozštěpem rtu
Q371 Jednostranný rozštěp tvrdého patra s rozštěpem rtu
Q372 Oboustranný rozštěp měkkého patra s rozštěpem rtu
Q373 Jednostranný rozštěp měkkého patra s rozštěpem rtu
Q374 Oboustranný rozštěp tvrdého a měkkého patra s rozštěpem rtu
Q375 Jednostranný rozštěp tvrdého a měkkého patra s rozštěpem rtu
Q378 Neurčený oboustranný rozštěp patra s rozštěpem rtu
Q379 Neurčený jednostranný rozštěp patra s rozštěpem rtu
Q380 Vrozené malformace rtů, nezařazené jinde
Q381 Ankyloglossie
Q382 Makroglossie
Q383 Jiné vrozené vady jazyka
Q384 Vrozené malformace slinných žláz a vývodů
Q385 Vrozené vady patra, nezařazené jinde
Q386 Jiné vrozené malformace úst
Q387 Hltanová výchlipka
Q388 Jiné vrozené vady hltanu
Q390 Atrézie jícnu bez píštěle
Q391 Atrézie jícnu s tracheo-oesofagickou píštělí
Q392 Vrozená tracheo-oesofagická píštěl bez atrézie
Q393 Vrozená stenóza a striktura jícnu
Q394 Diafragma jícnu
Q395 Vrozená dilatace jícnu
Q396 Divertikl jícnu
Q398 Jiné vrozené vady jícnu
Q399 Vrozená vada jícnu, NS
Q400 Vrozená hypertrofická stenóza pyloru
Q401 Vrozená hiátová kýla
Q402 Jiné určené vrozené vady žaludku
Q403 Vrozená vada žaludku, NS
Q408 Jiné určené vrozené vady horní části trávicí soustavy
Q409 Vrozená vada horní části trávicí soustavy, NS
Q410 Vrozené chybění, atrézie a stenóza dvanáctníku
Q411 Vrozené chybění, atrézie a stenóza jejuna
Q412 Vrozené chybění, atrézie a stenóza ilea
Q418 Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných určených částí tenkého střeva
Q419 Vrozené chybění, atrézie a stenóza tenkého střeva bez určení části
Q420 Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku s píštělí
Q421 Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku bez píštěle
Q422 Vrozené chybění, atrézie a stenóza řiti s píštělí
Q423 Vrozené chybění, atrézie a stenóza řiti bez píštěle
Q428 Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných částí tlustého střeva
Q429 Vrozené chybění, atrézie a stenóza tlustého střeva bez určení části
Q430 Meckelův divertikl
Q431 Hirschsprungova nemoc
Q432 Jiné vrozené funkční poruchy tlustého střeva
Q433 Vrozené vady fixace střev
Q434 Zdvojení střeva
Q435 Ektopická řiť
Q436 Vrozená píštěl konečníku a řiti
Q437 Přetrvávající kloaka
Q438 Jiné určené vrozené vady střev
Q439 Vrozená vada střeva, NS
Q440 Ageneze, aplazie a hypoplazie žlučníku
Q441 Jiné vrozené vady žlučníku
Q442 Atrézie žlučových cest
Q443 Vrozená stenóza a striktura žlučových cest
Q444 Cysta choledochu
Q445 Jiné vrozené vady žlučových cest
Q446 Cystická nemoc jater
Q447 Jiné vrozené vady jater
Q450 Ageneze, aplazie a hypoplazie slinivky břišní - pankreatu
Q451 Prstencový pankreas
Q452 Vrozená cysta slinivky břišní
Q453 Jiné vrozené vady slinivky břišní a pankreatického vývodu
Q458 Jiné určené vrozené vady trávicí soustavy
Q459 Vrozená vada trávicí soustavy, NS
Q500 Vrozené chybění vaječníku
Q501 Vývojová cysta vaječníku
Q502 Vrozená torze vaječníku
Q503 Jiné vrozené vady vaječníku
Q504 Embryonální cysta vejcovodu
Q505 Embryonální cysta širokého vazu
Q506 Jiné vrozené vady vejcovodu a širokého vazu
Q510 Ageneze a aplazie dělohy
Q511 Zdvojení dělohy se zdvojením cervixu a pochvy
Q512 Jiné zdvojení dělohy
Q513 Uterus bicornis
Q514 Uterus unicornis
Q515 Ageneze a aplazie hrdla děložního
Q516 Embryonální cysta hrdla děložního
Q517 Vrozené píštěle mezi dělohou a trávicími a močovými orgány
Q518 Jiné vrozené vady dělohy a hrdla děložního
Q519 Vrozená vada dělohy a hrdla děložního, NS
Q520 Vrozené chybění pochvy
Q521 Zdvojení pochvy
Q522 Vrozená rektovaginální píštěl
Q523 Neperforovaný hymen
Q524 Jiné vrozené vady pochvy
Q525 Spojení pysků
Q526 Vrozené vady klitorisu
Q527 Jiné vrozené vady vulvy
Q528 Jiné určené vrozené vady ženských pohlavních orgánů
Q529 Vrozená vada ženských pohlavních orgánů, NS
Q530 Ektopické varle
Q531 Jednostranně nesestouplé varle
Q532 Oboustranně nesestouplé varle
Q539 Nesestouplé varle, NS
Q540 Hypospadie balanická
Q541 Hypospadie penilní
Q542 Hypospadie penoskrotální
Q543 Hypospadie perineální
Q544 Vrozená chordea
Q548 Jiné hypospadie
Q549 Hypospadie, NS
Q550 Chybění nebo aplazie varlete
Q551 Hypoplazie varlete a skrota
Q552 Jiné vrozené vady varlete a skrota
Q553 Atrézie chámovodu
Q554 Jiné vrozené vady chámovodu, nadvarlete, semenných váčků a prostaty
Q555 Vrozené chybění a aplazie pyje
Q556 Jiné vrozené vady pyje
Q558 Jiné určené vrozené vady mužských pohlavních orgánů
Q559 Vrozená vada mužských pohlavních orgánů, NS
Q560 Hermafroditismus, nezařazený jinde
Q561 Mužský pseudohermafroditismus, nezařazený jinde
Q562 Ženský pseudohermafroditismus, nezařazený jinde
Q563 Pseudohermafroditismus, NS
Q564 Neurčité pohlaví, NS
Q600 Jednostranná ageneze ledviny
Q601 Oboustranná ageneze ledvin
Q602 Ageneze ledviny, NS
Q603 Jednostranná hypoplazie ledviny
Q604 Oboustranná hypoplazie ledvin
Q605 Hypoplazie ledviny, NS
Q606 Potterův syndrom
Q610 Jediná vrozená cysta ledviny
Q611 Polycystická ledvina, infantilního typu
Q612 Polycystická ledvina, typu dospělých
Q613 Polycystická ledvina, NS
Q614 Dysplazie ledviny
Q615 Cystická dřeň ledviny
Q618 Jiné cystické nemoci ledvin
Q619 Cystická nemoc ledvin, NS
Q620 Vrozená hydronefróza
Q621 Atrézie a stenóza močovodu
Q622 Vrozený megaloureter
Q623 Jiné obstrukční defekty ledvinové pánvičky a močovodu
Q624 Ageneze močovodu
Q625 Zdvojení močovodu
Q626 Špatné umístění močovodu
Q627 Vrozený vesiko-uretero-renální reflux
Q628 Jiné vrozené vady močovodu
Q630 Přídatná ledvina
Q631 Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
Q632 Ektopická ledvina
Q633 Hyperplastická a obrovská ledvina
Q638 Jiné určené vrozené vady ledvin
Q639 Vrozená vada ledvin, NS
Q640 Epispadie
Q641 Extrofie močového měchýře
Q642 Vrozená zadní uretrální chlopeň
Q643 Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře
Q644 Vady urachu
Q645 Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice
Q646 Vrozený divertikl močového měchýře
Q647 Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
Q648 Jiné určené vrozené vady močové soustavy
Q649 Vrozená vada močové soustavy, NS
Q650 Vrozené jednostranné vykloubení kyčle
Q651 Vrozené oboustranné vykloubení kyčle
Q652 Vrozené vykloubení kyčle, NS
Q653 Vrozená jednostranná subluxace kyčle
Q654 Vrozená oboustranná subluxace kyčle
Q655 Vrozená subluxace kyčle, NS
Q656 Nestabilní kyčel
Q658 Jiné vrozené deformity kyčle
Q659 Vrozená deformita kyčle, NS
Q660 Pes equinovarus
Q661 Pes calcaneovarus
Q662 Metatarsus varus
Q663 Jiné vrozené varózní deformity nohy
Q664 Pes calcaneovalgus
Q665 Vrozená plochá noha
Q666 Jiné vrozené valgózní deformity nohy
Q667 Abnormálně vyklenutá noha - pes cavus
Q668 Jiné vrozené deformity nohou
Q669 Vrozená deformita nohy, NS
Q670 Asymetrie obličeje
Q671 Stlačený obličej
Q672 Dolichocefalie
Q673 Plagiocefalie
Q674 Jiné vrozené deformity lebky, obličeje a čelisti
Q675 Vrozené deformity páteře
Q676 Vpadlý hrudník - pectus excavatum
Q677 Pectus carinatum
Q678 Jiné vrozené deformity hrudníku
Q680 Vrozené vady musculi sternocleidomastoidei
Q681 Vrozené deformity ruky
Q682 Vrozená deformita kolena
Q683 Vrozené zkřivení stehenní kosti
Q684 Vrozené zkřivení kostí holenní a lýtkové
Q685 Vrozené zkřivení dlouhých kostí nohy, NS
Q688 Jiné určené vrozené svalově-kosterní deformity
Q690 Nadpočetný(-é) prst(-y) ruky(-ou)
Q691 Nadpočetný(-é) palec(-ce) ruky(-ou)
Q692 Nadpočetný(-é) prst(-y) nohy(-ou)
Q699 Polydaktylie, NS
Q700 Sloučené prsty ruky
Q701 Blanitě spojené prsty ruky
Q702 Sloučené prsty nohy
Q703 Blanitě spojené prsty nohy
Q704 Polysyndaktylie
Q709 Syndaktylie, NS
Q710 Vrozené úplné chybění horní(-ch) končetin(-y)
Q711 Vrozené chybění nadloktí a předloktí s přítomností ruky
Q712 Vrozené chybění obou předloktí a ruky
Q713 Vrozené chybění ruky a prstu(ů)
Q714 Podélný redukční defekt kosti vřetenní
Q715 Podélný redukční defekt kosti loketní
Q716 Klepetovitá ruka
Q718 Jiné redukční defekty horní(-ch) končetin(-y)
Q719 Redukční defekt horní končetiny, NS
Q720 Vrozené úplné chybění dolní(-ch) končetin(-y)
Q721 Vrozené chybění stehna a holeně s přítomností nohy
Q722 Vrozené chybění obou holení a nohou
Q723 Vrozené chybění nohy a prstu(-ů) nohy
Q724 Podélný redukční defekt stehenní kosti
Q725 Podélný redukční defekt holenní kosti
Q726 Podélný redukční defekt lýtkové kosti
Q727 Rozštěpená noha
Q728 Jiné redukční defekty dolní(-ch) končetin(-y)
Q729 Redukční defekt dolní končetiny, NS
Q730 Vrozené chybění neurčené(-ých) končetin(-y)
Q731 Phocomelia neurčené(-ých) končetin(-y)
Q738 Jiné redukční defekty neurčené(-ých) končetin(-y)
Q740 Jiné vrozené vady horní(-ch) končetin(-y), včetně pletence ramenního
Q741 Vrozené vady kolena
Q742 Jiné vrozené vady dolní(-ch) končetin(-y), včetně pánevního pletence
Q743 Arthrogryposis multiplex congenita
Q748 Jiné určené vrozené vady končetin(-y)
Q749 Neurčená vrozená vada končetin(-y)
Q750 Craniosynostosis
Q751 Kraniofaciální dysostóza
Q752 Hypertelorismus
Q753 Makrocefalie
Q754 Mandibulofaciální dysostóza
Q755 Okulomandibulární dysostóza
Q758 Jiné určené vrozené malformace kostí lebky a obličeje
Q759 Vrozená malformace kostí lebky a obličeje, NS
Q760 Spina bifida occulta
Q761 Klippelův-Feilův syndrom
Q762 Vrozená spondylolistéza
Q763 Vrozená skolióza způsobená vrozenou vadou kostí
Q764 Jiné vrozené vady páteře bez spojení se skoliózou
Q765 Krční žebro
Q766 Jiné vrozené malformace žeber
Q767 Vrozená malformace hrudní kosti
Q768 Jiné vrozené vady kostěného hrudníku
Q769 Vrozená vada kostěného hrudníku, NS
Q770 Achondrogenesis
Q771 Zhoubné trpaslictví
Q772 Syndrom krátkého žebra
Q773 Chondrodysplasia punctata
Q774 Achondroplazie
Q775 Diastrofická dysplazie
Q776 Chondroektodermová dysplazie
Q777 Spondyloepifýzová dysplazie
Q778 Jiná osteochondrodysplazie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře
Q779 Osteochondrodysplazie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře, NS
Q780 Osteogenesis imperfekta
Q781 Polyostotická fibrózní dysplazie
Q782 Osteopetrosis
Q783 Progresivní diafýzová dysplazie
Q784 Enchondromatóza
Q785 Metafýzová dysplazie
Q786 Mnohočetné vrozené exostózy
Q788 Jiné určené osteochondrodysplazie
Q789 Osteochondrodysplazie, NS
Q790 Vrozená brániční kýla
Q791 Jiné vrozené vady bránice
Q792 Exomphalus
Q793 Gastroschisis
Q794 Syndrom zmenšeného břicha
Q795 Jiné vrozené vady břišní stěny
Q796 Ehlersův-Danlosův syndrom
Q798 Jiné vrozené vady svalové a kosterní soustavy
Q799 Vrozené vady svalové a kosterní soustavy, NS
Q800 Obecná ichtyóza
Q801 Ichtyóza vázaná na X chromozom
Q802 Lamelární ichtyóza
Q803 Vrozená erytroderma bulózně ichtyoziformní
Q804 Plod harlekýn
Q808 Jiná vrozená ichtyóza
Q809 Vrozená ichtyóza, NS
Q810 Prostá bulózní epidermolýza
Q811 Letální epidermolysis bullosa
Q812 Epidermolysis bullosa dystrophica
Q818 Jiná epidermolysis bullosa
Q819 Epidermolysis bullosa, NS
Q820 Dědičný lymfedém
Q821 Xeroderma pigmentosum
Q822 Mastocytóza
Q823 Incontinentia pigmenti
Q824 Ektodermová dysplazie (anhydrotická)
Q825 Vrozený nenádorový névus
Q828 Jiné určené vrozené vady kůže
Q829 Vrozená vada kůže, NS
Q830 Vrozené chybění prsu s chyběním bradavky
Q831 Přídatný prs
Q832 Chybění bradavky
Q833 Přídatná bradavka
Q838 Jiné vrozené vady prsu
Q839 Vrozená vada prsu, NS
Q840 Vrozená alopecie
Q841 Vrozené morfologické poruchy vlasů, nezařazené jinde
Q842 Jiné vrozené vady vlasů
Q843 Anonychie
Q844 Vrozená leukonychie
Q845 Zvětšené a hypertrofické nehty
Q846 Jiné vrozené vady nehtů
Q848 Jiné určené vrozené vady kožního krytu
Q849 Vrozené vady kožního krytu, NS
Q850 Neurofibromatóza (nezhoubná)
Q851 Tuberózní skleróza
Q858 Jiné fakomatózy, nezařazené jinde
Q859 Fakomatóza, NS
Q860 Alkoholový syndrom plodu (dysmorfní)
Q861 Hydantoinátový syndrom plodu
Q862 Vady tvaru způsobené Warfarinem
Q868 Jiné vrozené malformační syndromy způsobené známými
Q870 Vrozené malformační syndromy postihující převážně vzhled obličeje
Q871 Vrozené malformační syndromy spojené převážně s malým vzrůstem
Q872 Vrozené malformační syndromy postihující převážně končetiny
Q873 Vrozené malformační syndromy s časným nadměrným vzrůstem
Q874 Marfanův syndrom
Q875 Jiné vrozené malformační syndromy s jinými změnami kostry
Q878 Jiné určené vrozené malformační syndromy, nezařazené jinde
Q890 Vrozené vady sleziny
Q891 Vrozené vady nadledviny
Q892 Vrozené vady jiných žláz s vnitřní sekrecí
Q893 Situs inversus - obrácená poloha (útrob)
Q894 Spojená (srostlá) dvojčata
Q897 Mnohočetné vrozené vady, nezařazené jinde
Q898 Jiné určené vrozené vady
Q899 Vrozená vada, NS
Q900 Trisomie 21, meiotická nondisjunkce
Q901 Trisomie 21, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q902 Trisomie 21, translokace
Q909 Downův syndrom, NS
Q910 Trisomie 18, meiotická nondisjunkce
Q911 Trisomie 18, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q912 Trisomie 18, translokace
Q913 Edwardsův syndrom, NS
Q914 Trisomie 13, meiotická nondisjunkce
Q915 Trisomie 13, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q916 Trisomie 13, translokace
Q917 Patauův syndrom, NS
Q920 Úplná chromosomální trisomie, meiotická nondisjunkce
Q921 Úplná chromosomální trisomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q922 Větší částečná trisomie
Q923 Menší částečná trisomie
Q924 Duplikace patrná pouze v prometafázi
Q925 Duplikace s jinou komplexní přestavbou
Q926 Nadpočetné zvláštní (marker) chromosomy
Q927 Triploidie a polyploidie
Q928 Jiná určená trisomie a částečná trisomie autosomů
Q929 Trisomie a částečná trisomie autosomů, NS
Q930 Úplná autosomální monosomie, meiotická nondisjunkce
Q931 Úplná autosomální monosomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q932 Chromozom změněný v prstencový nebo dicentrický
Q933 Delece krátkého raménka chromosomu 4
Q934 Delece krátkého raménka chromosomu 5
Q935 Jiná delece části chromosomu
Q936 Delece patrná pouze v prometafázi
Q937 Delece s jinými komplexními přestavbami
Q938 Jiné delece autosomů
Q939 Delece autosomů, NS
Q950 Balancované translokace a inserce u jedince bez klinických projevů
Q951 Inverze chromosomů u jedince bez klinických projevů
Q952 Balancované přestavby autosomů u jedince s klinickými projevy
Q953 Balancované přestavby pohlavních chromosomů a autosomů s klinickými projevy
Q954 Jedinci se zvláštním (marker) heterochromatinem
Q955 Jedinci s fragilními místy na autosomech
Q958 Jiné balancované přestavby a strukturní zvláštnosti (markery)
Q959 Balancované přestavby a strukturní zvláštnosti (markery), NS
Q960 Karyotyp 45,X
Q961 Karyotyp 46,X iso (Xq)
Q962 Karyotyp 46,X s abnormálním pohlavním chromosomem, vyjma iso (Xq)
Q963 Mozaika, 45,X/46,XX nebo XY
Q964 Mozaika, 45,X/jiná buněčná linie s abnormálním pohlavním chromosomem
Q968 Jiné varianty Turnerova syndromu
Q969 Turnerův syndrom, NS
Q970 Karyotyp 47,XXX
Q971 Žena s více než třemi X chromosomy
Q972 Mozaika, linie s rozdílným počtem X chromosomů
Q973 Žena s karyotypem 46,XY
Q978 Jiné určené abnormality pohlavních chromosomů, ženský fenotyp
Q979 Abnormalita pohlavních chromosomů, ženský fenotyp, NS
Q980 Klinefelterův syndrom, karyotyp 47,XXY
Q981 Klinefelterův syndrom, muž s více než dvěma X chromosomy
Q982 Klinefelterův syndrom, muž s karyotypem 46,XX
Q983 Jiný muž s karyotypem 46,XX
Q984 Klinefelterův syndrom, NS
Q985 Karyotyp 47,XYY
Q986 Muž se strukturní odchylkou pohlavních chromosomů
Q987 Muž s mozaikou pohlavních chromosomů
Q988 Jiné určené abnormality pohlavních chromosomů, mužský fenotyp
Q989 Abnormalita pohlavních chromosomů, mužský fenotyp, NS
Q990 Mozaika 46,XX/46,XY
Q991 Pravý hermafrodit 46,XX
Q992 Fragilní X chromosom
Q998 Jiné určené abnormality chromosomů
Q999 Abnormalita chromosomů, NS
Pro hledání použij Ctrl + F

Zpět na seznam diagnoz