„Doktore – bude žít?“ Prognostický nástroj CRASS možná napoví…

CRASS neboli Cardiac Arrest Survival Score je nový nástroj, sloužící pro výpočet relativní naděje na přežití zástavy oběhu. Autoři Seewald a spol. vyhodnotili parametry téměř 8.000 přednemocničních zástav oběhu dospělých pacientů z německého registru zástav z let 2010 – 2016 a pokusili se podrobně kvantifikovat vliv některých parametrů na výsledek resuscitace ve smyslu kvalitního přežití. Výsledky nyní publikují v lednovém čísle časopisu Resuscitation.

Samo skóre je samozřejmě zajímavé, ale neméně zajímavá je kvantifikace všech možných parametrů, majících vliv na přežití zástavy.

No a jak tedy vypočítat naději na přežití zástavy?

Kouzelná formulka přežití, definující pravděpodobnost dosažení dobrého neurologického výsledku (CPC 1-2) podle autorů zní:

p = pravděpodobnost dosažení dobrého CPC, e = základ přirozených logaritmů (přibližně 2,72), X = součet hodnot X podle tabulky níže
Tabulka „koeficientů X“ – zdroj Seewald S et al. CaRdiac Arrest Survival Score (CRASS) — A tool to predict good neurological outcome after out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation 146 (2020) 66 – 73

Výstupy je samozřejmě možné použít pro orientační stanovení individuální prognózy pacienta, ale hlavní využití spatřují autoři v možnosti „benchamrkingu“ jednotlivých přijímajících nemocnic. Zástav je totiž relativně málo a netvoří homogenní „case mix“. Pomocí CRASS je možné srovnat očekávanou naději na přežití s reálným výsledkem u každého případu a v souhrnu tak „spravedlivěji“ porovnat, zda dosahované výsledky odpovídají očekávání.

Zdroj: Seewald S et al. CaRdiac Arrest Survival Score (CRASS) — A tool to predict good neurological outcome after out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation 146 (2020) 66 – 73

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz