Evropské doporučení pro léčbu akutní bolesti

17. října 2019 zveřejnila Evropská společnost urgentní medicíny (EUSEM) dlouho očekávaná doporučení pro léčbu akutní bolesti. Autorský kolektiv vedl profesor Saïd Hachimi-Idrissi z Ghentu a členem týmu byl mimo jiné i Vili Dobiáš ze Slovenska.

Materiálem může být zklamán ten, kdo by čekal nějaké jednoduché a jednoznačné pokyny – text rozebírá všechny aktuálně používané možnosti, jejich použití a limity, včetně shrnutí doposud publikovaných studií, a poskytuje spíše obecné návody, jak postupovat v případě řešení akutní bolesti.

Co se týká managementu bolesti v PNP, autoři konstatují, že:

 • V řadě míst Evropě není analgezie v přednemocniční péči dostupná vůbec, nebo velmi omezeně;
 • Nejčastěji používaná analgetika v PNP jsou ENTONOX pro mírnější bolest a Ketamin resp. opiáty (Morfin) pro silnou bolest, ale škála používaných preparátů je velmi široká a závisí na místních zvyklostech a možnostech;
 • Před farmakologickou analgezií by měly být použity nefarmakologické metody tlumení bolesti (imobilizace, trakce, chlazení…);
 • Farmakoterapie by měla být přísně individuální, zohledňující potřeby a stav pacienta (dospělí x děti x senioři x těhotné ženy x závažná anamnéza…) jak výběrem preparátu z dostupných možností, tak dávkou;
 • Přetížení oddělení urgentního příjmu nesmí být důvodem opožděného podání analgezie;
 • Před podáním analgezie a pak s odstupem 15 minut by měla být zaznamenaná intenzita bolesti pomocí numerické škály boleti (NRS).

Z hlediska taktiky léčby klade doporučení velký význam na eliminaci případných zpoždění – analgezie by měla být zahájena do 15 minut, á 15 minut by měla být vyhodnocována její účinnost a pokud je NRS > 3, měla být doplňována.

Algorytmus akutní analgezie

Doporučená farmakoanalgezie:

Pro mírnou bolest

 • Paralen nebo nesteroidní antiflogistika (NSA)

Pro bolest střední intenzity

 • Inhalační analgezie (oxid dusný, methoxyfluran), případně přidat
 • Paracetamol, případně přidat
 • NSA, případně přidat
 • Metamizol, případně přidat
 • Codein nebo Tramadol.

Pro silnou bolest

 • Inhalační analgezie a dále
 • Opiáty, nebo
 • Paralen + Codein nebo Tramadol nebo Oxykodon nebo
 • Ketamin

Podrobněji viz následující tabulka:

Nejčastěji používaná farmaka pro různou intenzitu bolesti a jejich dávkování
Hlavní zásady mangementu akutní bolesti

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz