Fibrilace komor a dojezdové časy záchranné služby

Objektivních dat na téma „Jak moc se vyplatí posilovat záchranku“  není k dispozici mnoho údajů – rozhodnutí se opírají spíš o politické potřeby daného regionu a velmi těžko se vyhodnocuje, jaký dopad má změna toho či onoho parametru na reálný „zdravotní osud“ zachraňovaných (jedna z mála konkrétnějších studií např. ZDE). Jedinou výjimkou jsou pacienti s náhlou zástavou oběhu, kde je časový parametr opakovaně prokázaný jako významný, ovšem pouze v podobě defibrilačního času. Není nicméně jasné, jak moc se tento parametr dá vztáhnout na celkovou dobu odezvy záchranné služby. Studii na téma vlivu času odezvy záchranné služby u pacientů se zástavou oběhu a komorovou fibrilací na outcome publikuje v květnové ResuscitationI známá skupina vědců ze Seattlu pod vedením dr. Eisenberga. Z důvodů poměrně přísných kritérií pro zařazení do studie musel být vyhodnocena data z relativně dlouhého období 23 let (1985 – 2008) a nakonec bylo do studie zařazeno cca 3200 pacientů. Autoři zjistili, že v „běžných“ časových intervalech má pokles naděje na záchranu průběh lomené křivky s tím, že mezi 0 a 4 minutou klesá poměrně pomalu (58 -> 52%), mezi 5. a 10. minutou ovšem dochází ke skokovému zrychlení (40% -> 11%) a od 11. do 15. minuty je pokles naděje opět pozvolnější (4.1 – 0,1%). Celkový průměrný pokles naděje na přežití odhadují autoři v závislosti na různých použitých matematických metodách na 3 – 4% za minutu a již u dojezdů kolem jedné minuty se naděje na záchranu pohybovala „jen“ mezi 50 a 60%. Tato data sice neodpovídají tradiční lineární křivce poklesu naděje 10% za minutu, ale protože zde nejde o defibrilační čas, ale čas odezvy záchranné služby, zahrnující i všechny ztráty (čas nutný pro přijetí a zpracování výzvy a čas nutný k dosažení pacienta a provedení defibrilace), odpovídají výsledky realitě. 

Zdroj: Gold L. et al. The relationship between time to arrival of emergency medical services (EMS) and survival from out-of-hospital ventricular fibrillation cardiac arrest. Resuscitation 81(5) May 2010;622-625.