Rodí se „Helikopterska Hitna“ aneb specializovaná LZS nově i v Chorvatsku

Chorvatsko je jednou z mála zemí EU, kde zatím není dostupná letecká záchranná služba v tom pojetí, jak ji běžně známe z jiných evropských zemí – v podobě specializovaných vrtulníků s posádkou zdravotníků, které jsou integrální součástí celého systému přednemocniční neodkladné péče.

To samozřejmě neznamená, že pomoc leteckou cestou není v této oblíbené turistické destinaci světového významu k dispozici vůbec. Primárně ale na místo vždy dojíždí pozemní posádka a teprve v případě, že je nutné pacienta transportovat do vzdáleného centra, dovolává se armádní vrtulník MI-8. Tam je možné s pacientem i veškerou výbavou „přestoupit“ a dopravit jej do příslušné nemocnice. Jde ale samozřejmě o systém poněkud těžkopádný, organizačně a časově náročný, který sice přináší zásadní urychlení cesty do nemocnice proti jiným transportním možnostem v případě zásahu např. na ostrovech, v horách nebo ve vzdálených oblastech země, pro rutinní provoz včetně primárních zásahů je ale použitelný jen velmi omezeně. Pro představu – za rok vykonají armádní vrtulníky v celém Chorvatsku cca 900 takových transportů, zatímco v ČR máme cca 6500 zásahů LZS za rok.

Jedinou výjimkou, kde momentálně funguje LZS podle „evropských“ zvyklostí, je nejjižnější oblast Dalmácie. Zde (ovšem pouze v letní sezóně) zajišťuje chorvatská Policie provoz zdravotnicky vybaveného ECčka 135 ze základny v Dubrovníku.

Tento stav samozřejmě trápil i chorvatské záchranáře, kteří dlouhodobě usilovali o zřízení samostatné letecké záchranky.

Snad i díky těmto aktivitám se od příštího roku situace možná změní – začátkem prosince totiž oznámilo chorvatské Ministerstvo zdravotnictví vypsání výběrového řízení na zajištění specializovaných vrtulníků pro leteckou záchrannou službu. Ty by měly začít působit na nově zřizovaných základnách na letištích v Záhřebu, Splitu, Rijece a Osijeku.

Chorvaté očekávají, že se díky novému systému podstatně zlepší pomoc zejména obětem dopravních nehod, ale i všem dalším, v naší terminologii „centrovým“ pacientům, což při konfiguraci terénu a silniční sítě v Chorvatsku dává velmi dobrý smysl.

Očekávaná hodnota tříletého kontraktu v rozsahu 24/7 s předpokládaným náletem 4.500 hodin ročně je 18 mil. EUR. To je o cca 10% méně, než je průměrná hodnota nové smlouvy v ČR přepočtená na jedno stanoviště a tři roky, ale bez přesné specifikace obsahu kontraktu těžko posuzovat…

Organizační model se očekává podobný, jako v ČR – vrtulníky budou přímo řízeny operačními středisky záchranné služby, zdravotnickou část posádky (lékaře a záchranáře) dodá záchranka, provoz vrtulníku zajistí dodavatel, ktreý se rovněž zavazuje vycvičit lékaře i pro roli TCM („technical crew member“) s tím, že pro noční provoz je doporučená dvojpilotní posádka.

Vše by mělo proběhnout poměrně rychle (kéž by – i u nás dobře víme, jak snadno se mohou „výběrka“ zašmodrchat…), takže v letní sezóně roku 2021 bychom již měli v Chorvatsku vídat vrtulníky nově fungující letecké záchranky. Tak uvidíme, jestli uvidíme 🙂

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz