Hemofilie a záchranná služba: „nejdřív faktor“!

Problematice pacientů s hemofilií se v posledních měsících dostává poměrně značné pozornosti. I když v celé ČR jde asi o 2.000 osob, což se může, ve srovnání s jinými chorobami, jevit jako „zanedbatelné množství“, navíc těžkou formou některého z této skupiny onemocnění trpí jen asi 1/3 z nich, právě tím, že se s nimi setkáváme jen zřídka, jde o „záludnou“ diagnózu s velkým prostorem pro chybu. A u konkrétního pacienta má dodržení správného postupu zásadní význam pro uchování dobré prognózy. A i zde platí, že „neznalost neomlouvá“ a jako záchranáři bychom potřebné informace vědět mohli a měli.

Záludnost hemofilie spočívá především v tom, že i z běžného krvácivého stavu (např. epistaxe) nebo drobného úrazu se může vyvinout závažné krvácení s velkou krevní ztrátou, ale i s nevratným poškozením tkání (typicky např. při krvácení do kloubů po „banálním“ pádu).

Jak rozpoznat, že jde o pacienta se závažnou formou hemofilie:

Identifikátory pacienta s hemofilií

Obecné zásady léčby pacienta s hemofilií v PNP:

  • Nepodceňte informace od pacienta a nestyďte se zeptat pacienta nebo jeho rodiny – často vědí více, než my…
  • Co nejdříve zhodnoťte stav s důrazem na potenciální krvácení nebo závažnost existujícího krvácení.
  • Co nejdříve podejte příslušný faktor, pokud ho má pacient u sebe (což by měl mít) – NEJDŘÍVE LÉČIT a teprve pak dále vyšetřovat – „NEJDŘÍV FAKTOR“.
  • Kontaktujte hematologické pracoviště specializované na léčbu hemofilií, kde je pacient léčen a kde je vždy hematolog na telefonu.
  • Pamatujte, že krvácení do mozku, páteřního kanálu, břicha nebo pánve nemusí být zpočátku zjevné a může potenciálně ohrozit pacienta na životě.
  • Vyhýbejte se invazivním postupům, jako jsou arteriální punkce, pokud pacient není zajištěn substitučním přípravkem.
  • NEPODÁVEJTE i. m. injekce a kyselinu acetylsalicylovou.

Podrobné pokyny viz následující letáček (formát PDF, vhodný k oboustrannému tisku A4):

Letáček je i trvale umístěn v sekci „Tabulky a taháky“.

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz