Inovace doporučení pro resuscitaci: lidocain opět na scéně

Americká kardiologická společnost zveřejnila v listopadu inovaci svých resuscitačních doporučení, zejména kapitoly týkající se použití antiarytmik a navazujících doporučení a schémat. Na základě relativně recentní studie Kundenchuka a spol. je Lidocain opět považovaný za rovnocenný Amiodaronu, nicméně rovnocennost obou léků spočívá bohužel v tom, že žádný z nich nevede k lepšímu neurologickému výsledku u pacientů s refrakterní komorovou fibrilací, než placebo. U určitých skupin pacientů (u těch se spatřenou zástavou) však mají oba léky nevýrazný pozitivní účinek, a tak jsou nadále doporučovány se sílou doporučení IIB – tj. snad mohou pomoci více, než uškodit. Krátká zmínka je v nových doporučeních věnovaná i magnesiu – nic se nemění na tom, že není rutinně doporučeno, ale nově je jeho podání dáno k úvaze u torsades de pointes. Dá se předpokládat, že obdobná doporučení vydá v nejbližších dnech i ERC.

Zdroj: Duff et al. Updates to the American Heart Association Guidelines for CPR and ECC: Advanced Cardiovascular Life Support and Pediatric Advanced Life Support, online na heart.org