Je libo frankfurtskou? aneb záchranka po německu

Frankfurt, páté největší město Německa, leží ve spolkové zemi Hessensko. Samotný Frankfurt má asi 650.000 obyvatel (čímž je 5. největším městem v Německu – faktografie ZDE), ale celý region „Rhein-Main“ tvořený dále blízkými městy městy Wiesbaden, Mainz,Rüsselsheim, Bad Homburg, Darmstadt, Offenbach am Main, Hanau, Aschaffenburg, Giessen a Wetzlar má téměř 6 milionů lidí. Každé z těchto měst má svoji záchrannou službu.

To, jakým způsobem má záchranná služba fungovat, v zásadě stanoví zákon o záchranné službě spolkové země Hessensko (v němčině ZDE). Za konkrétní organizaci v jednotlivých „okresech“ odpovídají příslušné samosprávy – ve městě Frankfurt tedy městská rada. Město organizuje záchrannou službu prostřednictvím hasičů – ti odpovídají za službu jako celek, provozují operační středisko a dále některé výjezdové skupiny. O ostatní stanoviště se dělí neziskové organizace  – SamaritániMaltézští rytířiČervený kříž aJohanité

Loga organizací podílejících se na fungování záchranného systému města Frankfurt

Členem výjezdové skupiny může být:

– Notarzt (lékař)

Lékař pracující v záchranné službě musí mít speciální oprávnění pro tuto práci („Fachkundenachweis Rettungsdienst“). Pro jeho získání musí být především již plnohodnotným lékařem, tj. nikoliv absolventem bez základního „kolečka“. Musí předložit potvrzení o praxi na nemocničním oddělení přijímajícím akutní pacienty, nebo – pokud jde o ambulantního lékaře – musí absolvovat tříměsíční stáž na JIP nebo podobném oddělení s výcvikem v základních intenzivistických dovednostech. Dále musí absolvovat jednorázové 80ti hodinové školení pro lékaře ZZS (to organizuje lékařská komora nebo jiné pověřené organizace – cena kurzu  u ASB je v současnosti 430 EUR). Poslední  podmínkou je doložení nejméně pěti případů „záchrany života“ v přednemocniční péči pod dohledem zkušeného lékaře ZZS. Oprávnění vydává příslušná lékařská komora.

Přestože získání „Oprávnění“ je jednorázová záležitost a platí bez časového omezení, hessenský Zákon o ZZS nařizuje lékařům i další vzdělávání v oboru. Lékaře poskytují do systému nemocnice, nejsou to zaměstnanci záchranné služby. Hasiči nemocnici „refundují“ jejich mzdu po dobu služby.

– Rettungsassistent („paramedik“)

Studium Rettungsassistenta („paramedika“) obnáší 1 rok teorie a 1 rok praxe na voze (jako třetí člen posádky) pod dozorem certifikovaného paramedika – školitele. Uvažuje se o rozšíření na 3 roky. 1x za rok musí každý „paramedik“ absolvovat opakovací školení, jehož součástí je i (anonymní) rozbor chyb a omylů. Školení je zakončeno testem a přezkoušením u vedoucího lékaře. 

Některé pravomoci Rettungsassistenta v Hessensku (širší verze v němčině ZDE, formát pdf)
To, jaké léky smí Rettungsassistent (RA) podle svého rozhodnuti aplikovat, musi být předem stanoveno vedoucím lékařem ZZS. Aby mohl RA léky podávat, musí 1x ročně absolvovat písemný test. Každý podaný lék musí být zaznamenán spolu s indikací a dávkou. Kromě infuze krystaloidů u se smí podávat pouze tyto léky:
Adrenalin (resuscitace, anafylaktický šok)
Glukóza 40% (hypoglykemie)
Nitrospray nebo kapsle (akutní koronární syndromy)Analgetikum (úrazy a vybrané bolestivé stavy) – o výběru analgetika a dávkování rozhoduje vedoucí lékař ZZS
Dormicum (stavy po KPCR, kde se pacient budí)
Diazepam rektálně (febrilní křeče)

Podání jakýchkoliv jiných léků musí být předem konzultováno s lékařem (např. vysílačkou, telefonem). Pokud méně invazní metody nevedou k cíli, je možné:
Zajistit žilu
Defibrilovat
Intubovat

Podmínkou je jistota v provádění těchto výkonů (pokud si někdo není jistý, nemusí výkon provést) a samozřejmě dokumentace. Současně by měla by být posádkou prostřednictvím dispečinku vyžádána přítomnost lékaře. 

Paramediků je na trhu práce relativní přebytek, takže sehnat místo není snadné a někteří pracují na pozici řidiče-zdravotníka. Čistá mzda i s příplatky se pohybuje kolem 1300 EUR (a např. nájem v okolí Frankfurtu činí kolem 600 EUR).

– Rettungssanitäter („řidič-záchranář“) – vzdělání: 680hodinový kurs

Rettungshelfer („řidič-zdravotník“) – vzdělání: 400hodinový kurs

Školením všech stupňů záchranářů (ne lékařů) se zabývají hasiči (každý hasič musí být před další specializací vyškolený jako řidič-záchranář), Červený kříž a další pověřené organizace. 

Výjezdové skupiny které jsou k dispozici jsou:

– RLP RV (VW T4) = řidič záchranář + lékař
– RZP (Mercedes Sprinter) = řidič zdravotník + paramedik
– LZS (Bo105) = pilot + paramedik + lékař

Ve službě je (ve špičce): 4x RLP-RV, 22 x RZP (+7 dalších sanit RZP hasičů jako záloha) + 1 LZS.

V průměru vyjíždějí skupiny RZP asi 200 – 250x, lékaři asi 40 – 50x denně.

Počet výjezdových skupin ze všeho nejvíce limituje pojišťovna, která je ochotná uzavřít smlouvu jenom na ty skupiny, které jsou skutečně vytížené.

Vozy RLP-RV provozují hasiči. Stanoviště jsou u velkých nemocnic a lékaře dodává nemocnice. Totéž platí pro LZS – včetně hangáru má stanoviště na střeše Úrazové nemocnice. 

Vozy RZP provozují již zmiňované neziskové organizace a také hasiči, kteří mají na každé hasičské stanici 1 vůz RZP pro běžný provoz a 1 vůz RZP primárně určený pro asistence u požárů (ze zákona je to zde nutné), ale běžně využívaný také jako záloha pro výjezdy ke zdravotnickým případům. 

Stanovišť je celkem 9, 7 z nich jsou v hasičárnách, 2 v jiných objektech. 

Vozy jsou u všech organizací identické (liší se jen logem provozovatele), shodně vybavené. Nakupují se společně na leasing, který platí pojišťovna. Splatnost leasingu (a plánovaná životnost vozu) je šest let, potom si může provozovatel sanitu odkoupit za zbytkovou hodnotu. Pojišťovna ale nyní tlačí na to, aby i „odepsané“ vozy zůstaly nadále v provozu – šetří a nechce platil leasing nových aut.

Standardní sanitní vůz ZZS Frankfurt
Standardní sanitní vůz ZZS Frankfurt
Standardní sanitní vůz ZZS Frankfurt

O počet vozů ve službě a rozdělení na jednotlivá stanoviště se 1x za 4 roky „licituje“ mezi hasiči a dalšími provozovateli – rozhovory jsou někdy velmi tvrdé a obtížné.

Ve Frankfurtu a okolí jsou dále 3 posádky specializované na mezinemocniční transporty – nejde-li o minuty, „běžná“ záchranka je neprovádí. Chystá se speciální automobil pro transport pacienta i s postelí. 

Specializovaná sanita je také pro přepravu novorozenců.

Některé organizace disponují i další speciální technikou – příkladem může být tento záchranářský autobus, který slouží zejména při různých asistencích a podobných akcích jako mobilní operační středisko, jednotka intenzivní péče i zázemí pro zdravotníky či další osoby.

Záchranářský autobus ASB Frankfurt
Záchranářský autobus ASB Frankfurt - dispečerské pracoviště
Záchranářský autobus ASB Frankfurt - intenzivní lůžko


Dále mají všichni provozovatelé speciální techniku pro případ hromadného neštěstí – sanity s větším počtem nosítek, dodávky a nákladní vozy s kontejnery s materiálem atd. Část z těchto vozů jsou adaptované starší sanitky, část dostávají jednotlivé organizace od spolkové země v rámci centrálních opatření pro případ HN.

V případě vyhlášení poplachu se aktivují školení dobrovolníci, kteří se během 15 – 20 minut dostaví na příslušné pracoviště a s těmito speciálními vozidly vyjíždějí.

Asi 4x ročně se provádí nácvik zásahů u velkých nehod – někdy jako „přepadovka“ ze zemského úřadu: příslušný úředník si vybere lokalitu a čas, vyhlásí poplach a měří, jak rychle a kolik vozidel se dostaví na místo. Vozidla jenom přijedou, ohlásí se a pokračují v běžné práci. Náklady hradí zemský úřad. Jiná cvičení jsou dopředu připravena a konají se jak na úrovni města, tak jednotlivých provozovatelů.

Ve městě je provozovaná služba „DRNR“, která je ale plně privátní a v podstatě nedisponuje běžnými sanitkami, ale speciálními mikrobusy pro transport ležících, chodících a sedících osob.

Záchranka funguje v systému rendez-vous, lékař s posádkou se sjíždějí na místě události a podle potřeby lékař doprovází nebo nedoprovází pacienta. 

Zákonem je upraveno používání výstražných znamení – je povoleno pouze tehdy, když je to nutné pro záchranu života, nebo zdraví. Pokud například lékař doprovází pacienta, „jeho“ vozidlo RLP by mělo jet do nemocnicie bez použití výstažných zařízení. Zde si ale záchranka vymohla výjimku, protože lékařů je málo a občas je potřeba, aby „opustil“ pacienta a jel za jiným – takže nyní může sice RLP-RV auto použít výstražné zařízení,ale musí jet důsledně za sanitou RZP, ve které jede pacient. 

Operační středisko je společné pro hasiče a záchranku. Tísňové číslo je 112 (policie sídlí jinde a má číslo 110). Nachází se v moderní „velkohasičárně“ – hasičské stanici č. 1. Bylo otevřeno loni v prosinci. V „základní“ konfiguraci je zde 10 kompletně vybavených pracovišť. Každé pracoviště je „stavebně“ samostatný obloukový pult, se kterým lze pohybovat a sestavovat tak různé konfigurace celkového prostorového uspořádání operačního střediska. Desku každého pultu lze ve velkém rozsahu výškově nastavit tak, aby si každý našel tu „svoji“ polohu – zájemci mohou pracovat i vestoje.

Operační středisko Frankfurt - pracoviště dispečera
Operační středisko Frankfurt - celkový pohled

Zajímavý a dobrý nápad je dalších 10 „nouzových“ pracovišť, za běžné situace ukrytých ve „skříních“ na zadní stěně operačního střediska. Jde o jednoduchá příjmová pracoviště, která se aktivují tehdy, pokud lze očekávat extrémní nárůstu počtu tísňových volání.

Operační středisko Frankfurt - nouzové příjmové pracoviště

Aby byla zajištěna lepší spolupráce se záchrankou, bude na operačním středisku od 1.4.2005 fungovat také centrální řídící a koordinační pracoviště LSPP pro Frankfurt a Offenbach. Spolu s tím se do centrální hasičské stanice přemístí i výjezdové vozy lékařů LSPP.

Dispečeři operačního střediska jsou speciálně vyškolení „disponenti“, výjimečně mají kvalifikaci paramedika. Pouze u pultu, který má na starost LZS slouží paramedici, kteří se střídají se službou na LZS. Stručný indikační seznam pro nasazení lékaře (platný pro celé Hessensko) je ZDE (formát DOC, překlad Peter Stehlik). 

Po vytočení tísňového volání se ozývá krátká nahraná hláška „Tísňová linka hasičů a záchranné služby Frankfurt“, během které se již obrazuje poloha volajícího, pokud volá z pevné linky. Při volání z mobilních telefonů (cca 75% všech volání) se zobrazí alespoň jméno majitele účtu, pokud je mobil registrovaný. 

Největším problémem jsou telefonáty od četných příslušníků menšin z rozvojových zemí, kde je často silná jazyková bariéra.

Dispečink přijímá i tísňové faxy od neslyšících a jinak hendikepovaných.

Pro vyhodnocení hovorů, zejména pro indikaci výjezdu lékaře, je k dispozici „indikační katalog“ – stručný seznam stavů, situací a diagnóz, kdy je indikovaný výjezd lékaře. V ostatních případech vyjíždějí posádky RZP. 

Lékařů by bylo potřeba víc, ale pojišťovna nechce dalšího lékaře zaplatit. Často se proto stává, že by měl lékař vyjet, ale protože jsou všichni obsazení, jede samotná posádka RZP. 

Dojezdové doby v 95% případů nepřekračují 10 minut.

LZS sídlí v moderním hangáru, který byl postaven přímo na střeše úrazové nemocnice. Na stanovišti slouží „klasika“ – vrtulník Bo105, provozovatelem je „Bundesgrensschutz“ – Pohraniční policie. Na rozdíl od nás si Německo vymohlo výjimku z evropského předpisu JAR-OPS 3, takže i tento typ ještě zde může záchranku létat. Za rok mají asi 1500 vzletů, ale běžně létají do města na indikace např. „bezvědomí v průjezdu“ s tím, že vrtulník přistane na vhodném místě a odtud k pacientovi dopraví posádku policie, nebo hasičské auto, které tam dojíždí (osobní vůz, je na každé hasičárně). V okolí Frankfurtu jsou další 2 stanoviště LZS a další stanoviště specializované na sekundární transporty.

Vrtulník na samohybné plošině před hangárem na střeše úrazové nemocnicne
Vrtulník na samohybné plošině před hangárem na střeše úrazové nemocnicne
Bo105 Christoph 02

Spojení je zajištěné v analogové síti, která je technicky kompatibilní v celém Německu. Pokud je posádka na základně, dostává informace o výjezdu na akustický pager + tiskárna v garáži vytiskne podrobnosti. Jinak dispečer předává informace o případu vysílačkou do vozu. Ve voze je terminál umožňující odesílat stavová hlášení (statusy) bez nutnosti hlasové komunikace. Chystá se instalace GPS s přenosem polohy vozů na dispečink.

Ve městě také působí služba praktických lékařů,organizovaná zemskou lékařskou komorou. Tyto lékaře lze využít i jako zálohu skupin RLP.

Vozidlo lékaře "LSPP" Frankfurt

Letiště Frankfurt patří mezi největší letiště v Evropě. Má svoji vlastní zdravotní záchrannou službu, nezávislou na městské záchrance, která působí v areálu letiště a na přilehlých dálnicích. V areálu letiště je i „poliklinika“. Ve službě jsou 2 – 3 posádky RZP, podle potřeby doplněné lékařem z polikliniky. Zdravotní služba je nezávislá na letištních hasičích, má vlastní budovu a vlastní techniku. Specialitou je vysokozdvižná nástavba vybavená nosítky, ventilátorem, monitorem atd. pro převzetí ležících pacientů přímo z letadel, ale i speciální sanitka se „sníženým profilem“ pro zásahy ve vícepatrových garážích. V prostorách pro cestující je rozmístěno několik desítek automatizovaných defibrilátorů, se kterými jsou zatím výborné zkušenosti.

Letiště Frankfurt - vůz pro hromadné neštěstí
Letiště Frankfurt - speciální vozdlo pro transport ležících pacientů mezi letadly
Letiště Frankfurt - sanita letištní záchranné služby
Letiště Frankfurt - AED

Pro případ katastrofy a první odezvy na ni disponuje záchranná služba letiště Frankfurt automobilovou soupravou pro hromadné neštěstí – jde o specializovanou zástavbu v nákladním vozidle Mercedes s přívěsem. Pro práci s touto soupravou jsou školeni zaměstnanci letiště, kteří běžně obsluhují jiná technologická vozidla. V případě nehody a zastavení provozu letiště by někdo z nich přesedl do této soupravy.

Poděkování – panu Peteru Stehlikovi z Frankfurtu za pozvání a zejména za čas strávený důkladnou exkurzí všeho pozoruhodného a následnou nekonečnou trpělivost při vysvětlování toho, co mi uniklo nebo jsem napoprvé nepochopil :-).
ZZS HMP – ÚSZS za podporu při realizaci cesty do Frankfurtu

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz