Když se zima zeptá… pánové, pozor na infarkt!

To, že chladová expozice obecně zvyšuje riziko ischemických příhod včetně infarktu myokardu (což se mimo jiné promítá i do vyššího počtu výjezdů záchranné služby k pacientům s tímto druhem potíží v zimním období) je dlouhodobě známo (viz např. ZDE), stejně jako to, že ICHS obecně postihuje častěji muže, než ženy.

Autoři Kienbacher a spol. z Vídeňské univerzity nyní v The American Journal of Emergency Medicine publikují práci, zaměřenou na rozdíly mezi tím, jaký vliv na riziko AIM u mužů a u žen má chladné počasí.

Autoři vyhodnotili data od celkem 1109 pacientů se STEMI retrospektivně za 65 měsíců. Průměrný věk pacientů byl 59 let u mužů a 68 let u žen. Z důvodu vyloučení selekčního bias byli do studie zařazeni pouze pacienti ošetřovaní o víkendových dnech (v jiných dnech byli pacienti léčeni i v jiných nemocnicích a tak nejsou k dispozici kompletní data pro celý region). Pacienti ošetřovaní ve dnech s pocitovou teplotou pod 0 stupňů byli zařazeni do „chladné“ skupiny, pacienti z dní s pocitovou teplotou nad 20 stupňů Celsia do „teplé“ skupiny.

Autoři zjistili významnou korelaci mezi pohlavím, chladnými dny a vznikem infarktu: zatímco dlouhodobě se pohybuje poměr mezi muži a ženami s AIM 72:18%, v chladných dnech bylo mužů 81% (IRR 2,3, p=0,02). To po přepočtu znamená, že v chladných dnech je riziko vzniku infarktu u mužů cca 2x vyšší. Naopak v teplých dnech nebyly zjištěny významné rozdíly proti základnímu poměru (72% vs. 71% mužů).

Jasná příčina tohoto jevu ale není známa – jde zřejmě o multifaktoriální vliv, přičemž jedním z důvodů může být i častější venkovní fyzické aktivity mužů vůči ženám, v diskuzi autoři zmiňují i vliv případné konzumace alkoholu a další faktory.

Autoři uzavírají, že existuje významná závislost mezi rizikem AIM a chladným počasím u mužů. To by se mělo promítnout jak do osvětových kampaní jak pro pacienty (ti by tak měli být opatrnější při hodnocení případných netypických příznaků a včas vyhledat lékařskou pomoc), tak i pro zdravotníky v první linii (kteří by měli být konzervativnější zejména v hodnocení nejasných a hraničních nálezů).

Zdroj: Kienbacher CL et al. Extreme weather conditions as a gender-specific risk factor for acute myocardial infarction. AmJEmMed Jan 2021

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz