Kolik stála záchranná služba v roce 2015?

Jak jsem slíbil, přináším trochu podrobnější pohled na ekonomická data o fungování záchranné služby v ČR, jak je publikovala Asociace ZZS, tentokrát v podobě několika českých záchrankově – ekonomických „nej“. Jak uvidíte sami, rozdíly mezi záchrankami jsou opravdu velké. Důležitou roli přitom samozřejmě hrají objektivní regionální specifika, ale… jestli jsou ty rozdíly přiměřené nebo ne, to si tvrdit netroufám. Samozřejmě zvláštním fenoménem je Praha – za bezkonkurenčně nejmenší relativní náklady ošetřuje bezkonkurenčně největší počet pacientů přepočteno na jednoho zaměstnance, ale tady můžeme říct „nojo Pražáci, ti mají vždycky něco extra“. Nicméně i rozdíly mezi „normálními“ kraji jsou relativně velké, ve většině ukazatelů se vzájemně lišící v desítkách procent a někde i v násobcích (např. v počtu výjezdů doktorů, přepočteno na počet obyvatel). Ví někdo, čím to je? A další moje „oblíbené“ číslo – tolik populární LZS obslouží asi 0,5% pacientů, ale náklady na ní „ukousnou“ přes 10% nákladů na záchranky… Zase – nepíšu, jestli je to málo nebo hodně, dobře nebo špatně (od toho jsou jiní manageři), ale je dobré to přinejmenším vědět.

Tabulka s vybranými daty

Kolik stála záchranná služba v roce 2015

Průměrné náklady na ošetření jednoho pacienta v ZZS v ČR byly v roce 2015 5.908 Kč (nejnižší v Praze – 3.423, nejvíce v PLK – 9.809);
Náklady na ZZS, přepočtené na jednoho obyvatele, byly za celou ČR 531 Kč (nejnižší v Praze – 335, nejvyšší v KVK – 835 Kč);
Náklady na ZZS přepočtené na průměrný počet kmenových zaměstnanců v odbornosti 709 byly za celou ČR 994 Kč (nejnižší v LBK – 862 Kč, nejvyšší v Praze – 1.255 Kč);
Podíl platby zdravotních pojišťoven na celkových nákladech byl  za celou ČR 41.5% (nejvíce v KVK – 46.4%, nejméně v MSK – 36.9%, Praha – 45.4%);
Průměrné náklady na ošetření jednoho pacienta v LVS byly v roce 2015 cca 120.000 Kč.

Zatížení záchranné služby v roce 2015

Počet pacientů ošetřených ZZS vztažený k počtu obyvatel:  v celé ČR bylo v průměru 90 ošetřených ZZS na  1.000 obyvatel (nejméně v KHK – 70, nejvíce v LBK – 145);
Počet výjezdů s lékařem (RV nebo RLP) vztažený k počtu obyvatel: v celé ČR bylo v průměru 28 výjezdů RLP/RV na 1.000 obyvatel (nejméně v Praze – 9, nejvíce v LBK – 43);
Počet pacientů vztažený k počtu kmenových zaměstnanců ZZS (709):  v celé ČR ošetřily ZZS v průměru 168 pacientů na 1 kmenového zaměstnance ZZS (nejvíce v Praze – 367, nejméně v PLK – 106).

Zdroje dat: www.azzs.czwww.urgmed.cz

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz