Kyslíková homeopatie

Představte si, že vám někdo nabídne 100 ml lahvičku vody s tím, že když náhodou někoho v horku uvidíte zkolabovat, tak mu ji dáte vypít a tím mu zachráníte život, a kromě žízně můžete vodou uhasit počínající požár, který ve svém důsledku může zabít stovky nevinných dětí. To vše za úžasných 5.000 Kč. Patrně byste si mysleli, že se dotyčný dočista zbláznil – přestože hypoteticky a za kombinace mnoha vysoce nepravděpodobných okolností opravdu mohou nastat obě zmiňované situace. Kupodivu, když někdo v podstatě totéž udělá s „kapesním vyvíječem kyslíku“ a doplní to několika stránkami „pseudoodbornou hatmatilkou“ psaných vět o houfně zmírajících mozkových buňkách, úspěch obchodu je skoro zaručený…

To je ve stručnosti příběh jednoho podvodníčka, který si – bohužel i za pomoci některých lidí z oboru – založil živnost na obchodu se strachem a balancování na hraně (a podle mého i za hrnou) zákona.

Podrobný popis celé záležitosti je ZDE.