Má smysl zákaz mobilů na JIPce?

Autoři Lapinski a spol. z Toronta se v časopise Journal of Critical Care zabývali vlivem elektromagnetické interference na funkci lékařských přístrojů, aby došli k závěru, že zejména používání mobilních telefonů je bezpečné a globální zákaz jejich nošení v celém zdravotnickém zařízení je z technického hlediska zbytečný. Rušivé vlivy se vyskytly jen výjimečně a jen tehdy, pokud byl mobil v bezprostřední blízkosti přístroje či kabelů. Ostatně, jak již jsem zde uváděl před časem, „nejměřitelněji“ ovlivňovaly funkci lékařských přístrojů poněkud paradoxně vysílačky záchranářů, pracující s podstatně větším výkonem, než mobily.

Zdroje: Lapinski et al. Electromagnetic interference in critical care. J.Crit.Care, 3, Sep.2006;267-270.