Neotřelá diferenciální diagnostika bolestí na hrudi

Bolesti na hrudi“ jsou častou příčinou výjezdu záchranných služeb a jedním z nejčastějších důvodů návštěv oddělení Emergency (ED). U naprosté většiny pacientů sice mají tyto potíže nekardiální původ, ale jejich vyšetřování bývá zdlouhavé a také relativně drahé. Dr. Kogan a spol. z izraelské Haify proto navrhli jednoduchou, ale účinnou metodu, jak se s těmito pacienty „vypořádat“: v rámci prvotního vyšetření na ED provádí několikaminutové zátěžové vyšetření, a pokud nedojde ke zhoršení potíží, je riziko, že je bolest projevem ischemické choroby srdeční minimální. V rámci publikované studie vyšetřili autoři 175 pacientů, z nichž 113 bylo z ED propuštěno a 62 přijato. Pozitivní prediktivní hodnota testu byla 35,7%, senzitivita 95,2% a negativní prediktivní hodnota (a to je to, co nás zajímá z hlediska propuštění pacienta) > 99%.

Zdroj: Kogan A et al. The use of exercise stress testing for the management of low-risk patients with chest pain. Am J Em Med 27(7), Sept. 2009;889-892.