Nová doporučení MZd k použití ochranných pomůcek

V pátek (s platností od soboty (!)) vydalo MZd nové doporučení, týkající se použití ochranných pomůcek zdravotníky v souvislosti s epidemií COVID-19.

Plný text doporučení je ZDE, příloha č. 1 ZDE.

Celý doporučený postup v zásadě rozlišuje „obvyklé“ a „krizové“ podmínky, přičemž:

  • Obvyklé podmínky = podmínky pracoviště, které není určeno v době epidemie pro vyšetřování, léčení a hospitalizaci pacientů s potvrzenou nákazou.
  • Krizové podmínky = podmínky pracoviště, které je vyčleněno v době epidemie pro vyšetřování, léčení a hospitalizaci pacientů s potvrzenou nákazou.)

Všeobecně je použití ochranných pomůcek doporučeno v tomto rozsahu:

  • Obvyklé podmínky (např.non-Covid zóna): respirátor FFP2/chirurgická rouška, rukavice. Použití obličejového štítu a ochranného pláště není nutné.
  • Krizové podmínky (např. Covid zóna): respirátor FFP2/N95, brýle nebo obličejový štít, jednorázový ochranný plášť, rukavice, jednorázová čepice.
  • Krizové podmínky (např. Covid zóna) s rizikem vzniku aerosolu: respirátor FFP3, brýle nebo obličejový štít, jednorázový ochranný plášť, jednorázová čepice, rukavice.

Co se týče konkrétně zdravotnické záchranné služby, je doporučeno používat NEJMÉNĚ respirátory kategorie FFP2 (nebo srovnatelné), tj. chirurgické rouška zjevně představu doporučení nenaplňuje. Navíc, u činností generujících aerosol, by měl být použitý respirátor FFP3, jednorázový plášť a obličejový štít. Pokyn současně připouští použití jednoho respirátoru pro vyšetření/ošetření více pacientů.

Současně je explicitně uvedeno, že pokud zdravotník použije doporučené ochranné pomůcky, nebude ani v případě prokázaného kontaktu odeslán do karantény.

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz