Nový vzdělávací program pro SIPky v přednemocniční péči: terén a ZOS 1:1!

Hned první zpráva roku je radostná – k poměrně průlomové změně dochází ve vzdělávání operátorů ZOS s kvalifikací jinou, než je zdravotnický záchranář. Novinka souvisí s tím, že před několika lety (kvůli rozšiřujícímu se obsahu kmenové odbornosti) ze vzdělávacího programu sestry pro intenzivní péči (SIP) „vypadla“ problematika přednemocniční péče a všeobecná sestra tak v té době ztratila možnost získat kompetence pro práci na ZZS. To je nyní napraveno díky novému kurzu přednemocniční péče*), který SIPkám dveře na záchranky opět otevírá.

Z hlediska ZOS mi připadá nezajímavější, že konečně existuje ministerstvem jasně definovaný a poměrně moderní (ano, mám v tom prsty :-)) rámcový výukový program, obsahující hodinovou dotaci výuky o práci v terénu a na dispečinku v poměru 1:1. Vzdělávací program obsahuje navíc kromě jiného výuku problematiky CRM anebo nácviky komplexních scénářů zaměřených na týmovou spolupráci na ZOS. S trochou dobré vůle by se program samozřejmě dal použít i pro vzdělávání zdravotnických záchranářů, kteří dnes mezi novými zaměstnanci ZZS s velkou převahou dominují.

Tím by došlo ke sjednocení „startovní čáry“ pro všechny a na krajských ZZS už by zůstal „jenom“ adaptační proces – pokračovací část výuky zaměřená na krajská specifika.

Skončila by tak doba, kdy z různých škol přicházejí na operační střediska naprosto rozdílně připravení zájemci – od téměř „hotových“ operátorů až po (bohužel podstatně častěji) záchranáře, kteří absolvovali pouze pár hodin informativních přednášek a o práci na ZOS nevědí prakticky nic. Ano, nic není dokonalé a tak i stávající program obsahuje nějaké chybky (např. vysvětlení některých zkratek pochází z dílny „co Google dal“), ale to se jistě brzy podaří dát do pořádku.

*) Pro úplnost – oficiální název kurzu zní „Ošetřovatelská péče o pacienta v přednemocniční neodkladné péči a operační řízení přednemocniční neodkladné péče“.

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz