Porovnání systémů PNP v České republice a Sasku

Píše se rok 2003, občané Česka se plnou parou řítí do Evropské unie (kam následující rok i vstoupí) a české záchranky se stávají partnery některých evropských projektů. Konkrétně ta pražská se účastní projektu HESCULAEP, jehož cílem je zlepšení meziregionální a přeshraniční spolupráce v přednemocniční péči. Hlavním výstupem projektu je nakonec pokus o poměrně podrobné porovnání přednemocničních systémů 17 regionů v 11 zúčastněných evropských zemí a současně zjištění, že právě zdravotnictví je, co se organizace týče, zřejmě nejroztříštěnější entita evropských zemí, které v podstatě podle jednotného vzoru porovnat nelze.

Uplynulo krásných 17 let, čas oponou trhnul, občané Česka nahlas hovoří o vystoupení z Evropské unie, nicméně některá téma zůstávají stále aktuální. Jedním z nich je, věřte nevěřte, i zlepšení meziregionální a přeshraniční spolupráce v přednemocniční péči.

Přestože se za tu dobu v praxi přeshraniční spolupráce mnohé změnilo k lepšímu (v případě ČR zejména ve vztahu k německy mluvícím sousedům) a přeshraniční zásahy jsou dnes běžnou rutinou, stále existují hrany, které je třeba ohlazovat. A právě to bylo cílem dalšího evropského projektu, tentokrát s poněkud kostrbatým názvem „ČESKO-SASKÁ SÍŤ VE ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ“. Projekt, kterého se účastnil Svobodný stát Sasko a Ústecký kraj, probíhal v letech 2016 – 2019 a jeho cílem byla podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb.

Výstupem projektu byla řada aktivit týkající se vzdělávání, společných cvičení atd., ale tím hlavním důvodem, proč sem tuto zprávu zařazuji, je zajímavá internetová publikace autorů Cmoreje a spol. s názvem ANALÝZA SYSTÉMU ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE (ÚSTECKÝ KRAJ) A V NĚMECKU (SASKU), která rovněž vznikla v rámci tohoto projektu. Přes 200 stránek česko-německého textu poskytuje poměrně podrobný popis fungování záchranné služby na obou stranách hranice a určitě stojí za přečtení každému, kdo se zajímá o systémové podmínky a řešení PNP. Přestože je text spíše popisný a neobsahuje přímé funkční srovnání, zcela jistě je v mnoha ohledech (oboustranně) inspirující. Namátkou vzpomeňme např. jednoduchou a jasnou funkční definici dostupnosti záchranky v Německu (95% dojezdů do 12 minut od zavolání).

Celý text je ke stažení ZDE (formát PDF).

PS: Komu se to nechce číst celé, doporučuji přinejmenším přímé srovnání vybraných aspektů na str. 198 a dále.

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz