Příliš vzdálený defibrilátor aneb 100 metrů a dost

AEDčka jsou stále populárnější způsob, jak utratit nějaké ty peníze ve prospěch lidstva. O tom, že mají obrovský význam hlavně tam, kam to má záchranka z jakéhokoliv důvodu příliš daleko, není sporu, stejně jako o tom že v ideálním systému AED nevisí někde na zdi, ale má ho v péči kvalifikovaný a mobilní „first responder“.

Jak je to ale s těmi „stabilními“ AED na veřejných místech? Jak daleko jsou zachránci ochotní pro ně utíkat?

Odpověď na tuto otázku publikovali dánští autoři Sondergaarodová a spol. v časopise Resuscitation. A výsledky jsou celkem zajímavé:

Na veřejných místech je pravděpodobnost použití AED umístěného na veřejném místě do 100 m od místa zástavy cca 36%, při vzdálenosti 100 – 200 metrů cca 21% a nad 200 metrů cca 14%.

Při zástavě oběhu v domácím prostředí jsou výsledky výrazně horší – pokud bylo AED do 100 od místa zástavy, požilo ho pouhých 7% zachránců, ve vzdálenosti do 200 metrů 1,5% a nad 200 metrů necelé jedno procento. To celkem odpovídá očekávání – domácí zástavy mají obecně daleko horší prognózu mimo jiné i proto, že k dispozici je obvykle daleko méně zachránců, resp. často jen jeden – partner oběti zástavy.

Autoři tedy uzavírají, že reálná naděje na použití stabilního AED je cca do 100 metrů od místa zástavy, a to ještě jen tehdy, pokud k zástavě dojde na veřejném místě.

I tyto výsledky potvrzují, že pokud by měl koncept veřejných pevně umístěných defibrilátorů v městském prostředí fungovat, muselo by jich být rozmístěno opravdu hodně. Jen pro představu – v Praze, kde je téměř 4.000 kilometrů komunikací, by to při rozmístění po 200 metrech znamenalo použít cca 20.000 defibrilátorů (v reálu samozřejmě méně, na okruhu by asi nebyly, ale i tak by prvotní investice obnášela řádově 1 miliardu Kč jen za vlastní nákup AED…), a to se stále bavíme o „aspoň nějakém použití“ a nikoliv o použití „významně dřívějším, než by se to podařilo záchrance“. Ale to je zase na další povídání.

Zdroj: Sondergaard KB et al. Out-of-hospital cardiac arrest: Probability of bystander defibrillation relative to distance to nearest automated external defibrillator. Resuscitation. 2018 Mar;124:138-144.