Informační a výukové materiály k první pomoci

Letáčky o první pomoci

První pomoc v kostce – základní verze (leták – 1 strana k tisku ve formátu A4 – A5)
První pomoc v kostce – rozšířená verze (leták – 4 strany k tisku ve formátu 2×2 A5)

Schémata pro laickou resuscitaci

BLS – základní postup pro laickou resuscitaci
BLS pro školené zachránce – základní postup pro vyškolené zachránce
BLS dětí – laická resuscitace dětí

Výukové texty

Komplexní materiály pro výuku první pomoci ve školách – příručky, metodika, výuková videa a prezentace pro všechny typy základních a středních škol. Výstupy projektu EU ve spolupráci se ZZS JčK, recenzováno a garantováno předními odborníky v oboru (odkaz na server MIMONI, z.s.).

Skripta ke kurzu Neodkladná zdravotnická pomoc (odkaz na server ŠVZ HZS ČR) – velmi pěkně zpracovaná skripta, z velké části využitelná i pro zdravotnické záchranáře a další zájemce, kteří se (např. v rámci různých zájmových organizací) podílejí na záchranných pracích (205 str.).

První pomoc při úrazu elektrickým proudem – text pro profesní přípravu osob pracujících v elektrotechnice (9 str.)