Informační a výukové materiály k první pomoci

Letáčky o první pomoci

První pomoc v kostce – základní verze (leták – 1 strana k tisku ve formátu A4 – A5)
První pomoc v kostce – rozšířená verze (leták – 4 strany k tisku ve formátu 2×2 A5)

Algoritmy pro resuscitaci a řešení souvisejících kritických stavů – aktualizace 2021 *)

Algoritmy pro laické zachránce

BLS – základní postup laické resuscitace
BLS dětí – laická resuscitace dětí

Algoritmy pro zdravotníky

ALS – rozšířená resuscitace dospělých
PALS – rozšířená resuscitace dětí
Bradykardie – univerzální algoritmus pro řešení bradykardie při prvním kontaktu
Tachykardie – univerzální algoritmus pro řešení tachykardie při prvním kontaktu
Trauma – algoritmus pro řešení zástavy oběhu v souvislosti s úrazem

*) Algoritmy vycházejí z Guidelines 2021 Evropské rady pro resuscitaci, jsou ale graficky a v některých případech i obsahově upraveny z důvodu zvýšení přehlednosti a přizpůsobení podmínkám v ČR. Nejde tedy o doslovný a autorizovaný překlad.

Ostatní výukové texty

Komplexní materiály pro výuku první pomoci ve školách – příručky, metodika, výuková videa a prezentace pro všechny typy základních a středních škol. Výstupy projektu EU ve spolupráci se ZZS JčK, recenzováno a garantováno předními odborníky v oboru (odkaz na server MIMONI, z.s.).

Skripta ke kurzu Neodkladná zdravotnická pomoc (odkaz na server ŠVZ HZS ČR) – velmi pěkně zpracovaná skripta, z velké části využitelná i pro zdravotnické záchranáře a další zájemce, kteří se (např. v rámci různých zájmových organizací) podílejí na záchranných pracích (205 str.).

První pomoc při úrazu elektrickým proudem – text pro profesní přípravu osob pracujících v elektrotechnice (9 str.)