Resuscitace v emoji aneb TANR pro „Whazzup generaci“?

Obrázek: www.resuscitationjournal.com

To, že „klasická“ verbální komunikace představuje pro řadu příslušníků dorůstající generace stále větší oříšek, je známá věc. Navíc kosmopolitní svět staví před operátory i čím dál tím náročnější jazykové bariéry. Jak tedy na rodící se problém domluvy může reagovat tísňová linka?

Odpověď může představovat Letter to editor italských autorů Adamiho a spol. z italské Pisy, který vyjde v prosincové Resuscitation. Autoři v něm navrhují vyučovat resuscitaci pomocí „emoji“ – obrázkové komunikace typické pro nejrůznější mobiloidní „messengery“. Součástí nápadu je i design několika nových, zatím chybějících obrázků.

Článek se sice primárně zabývá výukou resuscitace, ale proč nápad tvůrčím způsobem nepoužít i pro reálný život? Pokud pohlédneme trochu dál do budoucnosti, právě toto by mohla být cesta, jak se vyrovnat nejen s výukou, ale i s instrukcemi poskytovanými operátory v kritické situaci. TANRování přes Whazzsup tak možná bude za pár let stejně samozřejmé, jako dnes za využití mobilů. Nechme se překvapit :-).

Zdroj: Adami F et al. May emoji improve CPR knowledge? Letter to editor, Resuscitation 145: 32–33, December 2019, https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.10.001