Soudní znalec

MUDr. Ondřej Franěk – soudní znalec v oboru Urgentní medicína / Záchranná služba jmenovaný Městským soudem v Praze a evidovaný v registru znalců Ministerstva spravedlnosti.

CO MOHU NABÍDNOUT

  • Vysokou odbornost: zpracování kvalitních znaleckých posudků a odborných stanovisek z oboru urgentní medicína (tj. zejména posudků vztahujících se k činnosti záchranné služby či urgentního příjmu nemocnice případně k problematice první pomoci). Posudky jsou zpracované v souladu s aktuálními doporučeními, se zahrnutím posledních dostupných výsledků odborných studií, ale i s detailní znalostí reálií fungování záchranných služeb a nemocnic. Všechny doposud zpracované posudky byly přijaty jako podklad pro pravomocné rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení resp. soudů se 100% úspěšností.
  • Rychlost, pružnost, operativnost; typický termín dodání posudku je 2 – 4 týdny (pokud jsou podklady kompletní); odborná stanoviska obvykle zpracovávám do 48 hodin.
  • Odborné konzultace, prvotní vyjádření a rychlou pomoc v případě aktuálně hrozícího odborného problému;
  • Zkušenosti s průběhem řešení případných sporů a stížností, včetně účasti u soudu;
  • Splnění všech podmínek pro výkon znalecké činnosti činnosti a zpracování posudků podle Zákona 254/2019 Sb. a vyhlášky 503/2020 Sb.

CO NEMOHU NABÍDNOUT

  • Zkreslené, tendenční a účelově zaměřené posudky.

Kontakt

dr. Ondřej Franěk, Na Větrníku 65, 162 00 Praha 6

telefon: 777 226 120

datová schránka: zkjvkft

mail: ondrej.franek ->> email.cz

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz