Supraglotické pomůcky před tvorbou aerosolů neochrání

V době COVIDové jsou všechny procedury generující aerosoly z pochopitelných důvodů považované za vysoce rizikové. V podmínkách přednemocniční péče je pak zřejmě tou nejrizikovější činností provádění resuscitace. Pochopitelně – během resuscitace dochází vlivem kompresí hrudníku k explozívnímu přetlaku v dýchacích cestách a tomu odpovídá i prudký výdech, který s sebou „vypláchne“ obsah dýchacích cest – tedy ten nejrizikovější materiál, který v pacientovi je.

To všechno se ještě vystupňuje v okamžiku zajištění dýchacích cest pokročilými technikami a zahájení řízené ventilace s nesynchronizovanou masáží – pokud se „potká“ inspirium přístroje s kompresí (což je každou chvíli), dochází ke vzniku obzvlášť velké tlakové špičky s největším potenciálem tvorby aerosolu.

Právě na tuto situaci se zaměřili autoři Somri a spol., kteří se pokusili vizualizovat případný únik aerosolu během resuscitace za použití různých supraglotických pomůcek a také klasické tracheální rourky s těsnícím balónkem.

Všechna měření a simulace proběhly v laboratorních podmínkách univerzity v izraelské Haifě na sofistikovaném resuscitačním modelu Air Man.

Trachea modelu byla naplněna speciálním práškem viditelným pod ultrafialovým světlem a následně bylo provedeno 5 kompresí, přičemž výdech byl snímán kamerou s UV lampou.

Jako „zlatý standard“ byla použita tracheální intubace, ze supraglotických pomůcek byly použity LMA Supreme, LMA Proseal, Ambu AuraGain, i-gel, Laryngeal Tube Suction Disposable a Combitube. Balonky byly naplněny na obvyklý tlak 80 cm H2O + evet. podle pokynů výrobce zvýšený o dalších 20 cm H2O pro zlepšení těsnosti.

Jako dobře těsnící se ukázala pouze tracheální rourka s balónkem, kde nebyl pozorovaný řádný únik. VŠECHNY supraglotické pomůcky naopak během resuscitace vykazovaly větší či menší únik aerosolů (viz obrázky v záhlaví článku) a při jejich zavedení je tedy použití co nejvyššího stupně ochrany nutností.

Zdroj: Somri M et al. Cardiopulmonary Resuscitation during the COVID-19 pandemic. Do supraglottic airways protect against aerosol-generation?Supraglottic airways in COVID-19 patients. Resuscitation 2020, https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.10.013

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz