Zástava oběhu a projevy vědomí

Na medicíně je krásné (a současně záludné), že (skoro) všechna pravidla jsou relativní a každé z nich má svoji výjimku, která ono pravidlo potvrzuje. Přes všechny normovače a standardizátory tak dobrá medicína nadále zůstává uměním, které standardně naprogramovaný robot jen […]