Závažné potápěčské nehody a jak se v nich neutopit

Úvod Potápění je jedním ze sportů, jimž se celosvětově věnuje stále více osob. Spolu s tím vzrůstá i počet potápěčských nehod, ke kterým dochází nejen v přímořských státech, ale bohužel relativně často i v našich vodách.  Přes specifický mechanizmus jejich vzniku […]