Resuscitace malých dětí: opět potvrzeno – dýchání má smysl

Další studie, zabývající se potřebou dýchání z plic do plic při resuscitaci dětí, vychází v aktuální Resuscitation. Autoři Zhang a spol. analyzovali pět velkých studií zahrnujících více než 14.000 pacientů se zástavou oběhu a uzavírají, že pokud u dítěte výjimečně […]