Na návštěvě u Davidovy hvězdy aneb israelská záchranka Magen David Adom na vlastní oči

Záchrannou službu v Izraeli (7 mil. obyvatel, z toho cca 80% žije v relativně úzkém pobřežním pásu) zajišťuje dominantně organizace Magen David Adom (MDA, v hebrejštině čteno se zpočátku poněkud nesrozumitelným rytmem „MAGENDA – VIDA – DOM“). V češtině to znamená doslova […]