Z deníčku soudního znalce: co je to vlastně „lege artis“?

Přestože se pojem „postup lege artis“ v komunikaci mezi zdravotníky zcela běžně používá, ve skutečnosti přímá zákonná definice tohoto pojmu neexistuje. Oficiálně se tomu totiž říká „poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni“. Tato povinnost je definovaná Zákonem 372/2011 Sb. […]