Rána z milosti pro prekordiální úder?

Další studie, dávající šanci dříve velmi populárnímu prekordiálnímu úderu, pochází z „dílny“ australských autorů Nahmeho a spol. Autoři sledovali pacienty s monitorovanou zástavou kardiálního původu a defibrilovatelným rytmem na EKG, tj. komorovou fibrilací (VF) resp. komorovou tachykardií bez pulsu (VT) […]