Telemedicína z pohledu bezpečnosti

„Telemedicína“ je v češtině poněkud nešťastně znějící pojem pro „lékařskou konzultaci a léčbu na dálku“. Nemusí jít přitom hned o náročné chirurgické výkony – z hlediska záchranných služeb je naopak zajímavá telemedicína ve vztahu k identifikování a bezpečnému léčení „drobností“, […]