Z deníčku soudního znalce: Ztracený případ

Chyby se stávaly, stávají a stávat budou v každé činnosti, která závisí na rozhodování člověka (což samozřejmě neznamená, že není nutné proti jejich vzniku bojovat všemi dostupnými prostředky), a zdravotnictví není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Základní zbraní zdravotníka je […]