S pacientem na palubě pokud možno bez majáků!

Občas není špatné zamyslet se nad „samozřejmostmi“ – jako je například houkání záchranky cestou do nemocnice s pacientem, na což upozorňuje ve svém článku dr. Seth z Bismarcku (pozn: článek není tč. dostupný z důvodu GDPR).  Jízda s majáky a sirénou se běžně […]