Vysavač jako pomůcka pro první pomoc

Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem (FBO) je sice relativně řídká, ale o to dramatičtější život bezprostředně ohrožující příhoda, která v některých případech nemusí mít v rámci předlékařské první pomoci naději na úspěšné řešení.

Ani u relativně příznivě zaklíněných cizích těles (nad úrovní hasivek) totiž nemusí být tradiční manévry, založené na manuálním vybavení tělesa případně na zvýšení nitrohrudního tlaku, dostatečně účinné a vhodná odsávačka samozřejmě nebývá po ruce.

Nebo ano?

Nezvyklou metodu k odstranění cizího předmětu z dýchacích cest pomocí domácího vysavače se rozhodli prozkoumat japonští autoři Norii a spol. Prozkoumali k tomu účelu japonský registr zaměřený právě na obstruktivní příhody a vybraly ty, kde šlo o obstrukci definovaným tělesem (tedy ne obsahem žaludku nebo sputem) a u kterých vlivem následného dušení došlo ke ztrátě vědomí nebo dokonce k zástavě oběhu.

Poznámka: Použití vysavače pro první pomoc při aspiraci není v Japonsku neznámá technika – do povědomí veřejnosti se dostala díky kazuistice, publikované v Japonsku v roce 2006 Ymazakim a spol. Navzdory nedostatku důkazů byly následně v Japonsku pro odstranění cizího tělesa z dýchacích cest navrženy dva typy sacích trysek kompatibilních s domácími vysavači a jedno z těchto zařízení bylo dokonce schváleno japonským ministerstvem zdravotnictví, práce a sociálních věcí jako „zdravotnický prostředek“. Není ale známo, zda byl některý z těchto nástavců použit v případech ze studie.

Z 368 pacientů v registru identifikovali autoři osm (2,1%), kterým se náhodný svědek pokusil odstranit cizí těleso pomocí vysavače. U všech pacientů došlo k aspiraci stravy (nejčastěji rýže, masa a chleba) a bezvědomí, u čtyř z nich i k zástavě oběhu. U všech kromě jednoho došlo před použitím vysavače k neúspěšnému pokusu o odstranění tělesa manuálně nebo některým z obvyklých vypuzovacích manévrů.

S jednou výjimkou byli všichni pacienti ve věku 69 – 89 let.

Vysavač byl nejčastěji použit členem rodiny, dále personálem pobytového zařízení pro seniory a 1x také náhodně přítomným lékařem.

Ve všech případech bylo umístění cizího tělesa hodnoceno v MOCHI klasifikaci stupněm 1, tj. mimo průdušnici (v dutině ústní, faryngu nebo laryngu).

Cizí těleso bylo pomocí vysavače úspěšně odstraněno u třech pacientů z vedených osmi (38%) ve věku 70, 70 a 89 let, z toho u jednoho už ve stavu zástavy oběhu. Všichni tito pacienti přežili příhodu bez závažného neurologického deficitu.

Autoři práce připouštějí i rizika, zejména poranění měkkých tkání dutiny ústní a následné krvácení. Na druhou stranu je ale potřeb dodat, že i příliš razantní „tradiční“ vypuzovací manévry mohou pacientovi ublížit (pozn. OF: i v ČR byl dokonce zaznamenán případ úmrtí na sepsi při perakutně probíhajícím zánětu mediastina, ke které došlo následkem poškození zadní stěny hrtanu při sice „úspěšném“, ale nešetrně provedeném vybavení cizího tělesa).

Metoda tedy jistě není samospasitelná a asi by nemělo jít o první volbu, ale pokud není zbytí, lze ji využít a naději na úspěch bezpochyby má. Navíc, vzhledem k tomu, že obětí FBO jsou převážně senioři v rodinném prostředí a o záchranu se pokouší rovněž senior, jehož fyzické možnosti jsou limitované, může být metoda odsátí výhodná i z toho hlediska, že k ní není zpravidla zapotřebí velké fyzické síly.

Pozn. OF: Z vlastní zkušenosti mohu příslušně vybaveným a erudovaným zdravotníkům, pokud se dostanou do situace kdy je nutné poskytnout improvizovanou první pomoc u aspirace jídlem, doporučit použití „vzhůru nohama“ otočené tracheální rourky zasunuté koncem s balónkem (poněkud přefouknutým) do koncovky vysavače. Manžeta zajistí jak pohyblivost, tak utěsnění, a po odstranění plastové přechodky z opačného konce rourky je „odsávačka“ připravená k použití. Uvedenou sestavu lze využít nejen pro vyčištění dutiny ústní, ale (samozřejmě za účelem nácviku…) i jakékoliv jiné obtížně přístupné štěrbiny v domácnosti nebo třeba v autě. Ale to už jsem, pravda, trochu odbočil.

Improvizovaný odsávací systém skládající se z tracheální rourky (zde velikost č. 7) a ručního bateriového vysavače. Autor obrázku: Ondřej Franěk

Zdroj: Norii T et al. Airway foreign body removal by a home vacuum cleaner: Findings of a multi-center registry in Japan. Resuscitation online 14.2.2021

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz