Záchranáři na motorkách – ano, ale…

Použití motocyklu ke zrychlení zásahu záchranné služby je občas využíváno zejména v městských aglomeracích, ale efekt takových opatření není příliš jasný, zejména tehdy, kdy motocykl vyjíždí – stejně jako ambulance – ze základny. Norští autoři Nakstad a spol. se pokusili zhodnotit časový přínos této služby v hlavním městě Oslu. Pozitivním výsledkem bylo především to, že během sledovaného období (1 rok), nedošlo k žádné nehodě „motomedika“ (motocykly byly ovšem v provozu pouze ve dne od jara do podzimu). Průměrné časy jízdy byly o 30 sekund kratší, než u běžných ambulancí (6:24 vs. 6:54), což je sice statisticky významně méně, ale reálně v podstatě bezvýznamné. Autoři ovšem oceňují, že náklady na provoz motocyklu jsou méně než poloviční proti sanitce (29 vs. 75 EUR na hodinu provozu) a také to, že tento „létající paramedik“ mohl být vysílán i k ověření některých nejasných hlášení a v mnoha případech zabránil zbytečnému výjezdu „opravdové“ sanitky.

Zdroj:  Nastad AR et al. Medical emergency motorcycle – is it useful in a Scandinavian Emergency Medical Service? Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2009 Feb 24;17(1):9