Zemřel Pepík Baš

Foto: Petr Tomáš

Dnes v noci zemřel po dlouhé a těžké nemoci Pepík Baš, jeden z nejslušnějších a nejpracovitějších lidí, které jsem měl tu čest za 25 let na v záchrance potkat, krom jiného jako jednu z dobrých duší Rallye Rejvíz. Pepík byl selfmademan v nejčistším slova smyslu, který se zásadám poctivosti nezpronevěřil ani pod tlakem divokého českého kapitalismu, přestože na svůj postoj opakovaně doplatil jak sám osobně, tak i jeho firma. Přesto zůstal záchrankám věrný a vždycky byl tam, kde ho bylo potřeba – ne v záři reflektorů, ale v pozadí, nenápadně, ale vždycky připravený pomoci radou i skutkem. Pepíku díky, opatruj nás tam shora a jednou si tam zase spolu sedneme na kus řeči…

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz