Zpráva o nehodě vrtulníku LZS u Horní Olešné

Nezvykle rychle byla na stránkách ÚZPLN publikovaná závěrečná zpráva o nehodě vrtulníku letecké záchranky letos v únoru u Horní Olešné. Podle očekávání shledala vyšetřovací komise, že vinen je pilot, který – s trochou nadsázky – „nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze počasí“. Tento závěr byl víc než pravděpodobný a je samozřejmě plně v souladu se zjištěnými skutečnostmi z pohledu leteckých předpisů. Přesto mi v té zprávě něco chybí – někdo přece musel rozhodnou, že dotyčný pacient se musí transportovat právě v daném čase, do daného kardiocentra a to právě letecky v počasí, které mělo daleko do ideálu. Finální odpovědnost samozřejmě nelze z pilota sejmout, ale – i v souladu s předpisy – zde nepochybně existuje i odpovědnost zdravotníků. Právě oni musí zvážit přínos a rizika, zvlášť když po nehodě uvedli, že následující cesta sanitkou pacienta nijak neohrozila. Vnucuje se samozřejmě otázka, proč pro něj tedy proboha v počasí, které bylo od počátku na hraně, vůbec letěli… Nezavírejme nad tím oči a hlavně – budiž to poučením, které tentokrát naštěstí stálo „jen“ pár (dost) miliónů peněz, ale jinak to všichni přežili ve zdraví. Moc nechybělo…