Legislativa o ZZS

Upozornění: níže uvedené zákony a vyhlášky představují jen nejzákladnější výběr legislativních norem relevantních pro činnost Záchranné služby v ČR.

Zákony

374/2011 Sb. O zdravotnické záchranné službě
372/2011 Sb. O zdravotních službách
239/2000 Sb. O Integrovaném záchranném systému

Vyhlášky

240/2012 Sb. kterou se provádí Zákon o zdravotnické záchranné službě
98/2012 Sb. O zdravotnické dokumentaci
99/2012 Sb. O požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
92/2012 Sb. O věcném a technickém vybavení zdravotnických zařízení
55/2011 Sb. O činnostech zdravotnických pracovníků

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz