MKN 10 – rozcestník

Seznam kódů diagnóz podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) ve verzi 10. UPOZORNĚNÍ – je uveden jen omezený seznam diagnóz (do úrovně třetí číslice).

Všechny diagnózy na jedné stránce

******

I.     Infekční a parazitární nemoci  A, B

II.    Novotvary   C, D

III.   Nemoci krve a imunity  D

IV. Nemoci endokrinní a metabolické  E

V.   Nemoci duševní a poruchy chování  F

VI. Nemoci nervové soustavy   G

VII., VIII.  Nemoci oka a očních adnex, nemoci ucha  H

IX. Nemoci oběhové soustavy   I

X. Nemoci dýchací soustavy  J

XI. Nemoci trávicí soustavy   K

XII. nemoci kůže a podkožního vaziva   L

XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy   M

XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy   N

XV. – XVII. Těhotenství, porod, šestinedělí, perinatální stavy, vrozené vady, deformace, malformace   O, P, Q

XVIII. Příznaky, znaky a nálezy nezařazené jinde   R

XIX. Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin   S, T

XX. Vnější příčiny nemocnosti  V, W, X, Y

XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav   Z