Laická resuscitace má význam hlavně u fibrilujících

Význam laické resuscitace je sice nezpochybnitelný, ale rozdíly v tom, jak moc vlastně pomáhá zvýšit naději u pacientů s rozdílným vstupním rytmem, jsou značné. A právě metaanalýza studií věnujících se tomuto tématu je předmětem publikace čínských autorů Songa a spol. […]