O stránce

Tato stránka je určena všem zájemcům o zdravotnickou záchrannou službu – odborníkům i veřejnosti. Již téměř 20 let přináší nejen aktuální komentované informace ze světa urgentní medicíny, ale i podrobný a nezkreslený pohled na to, jak záchranné služby u nás fungují – včetně toho, jak by fungovat měly a mohly.

Lidem z oboru bych chtěl dát možnost vyjádřit svoje názory bez obavy, že budou někým upraveny, zkresleny a překrouceny.

Lidem mimo obor – našim stávajícím nebo potenciálním klientům – chci nabídnout pohled „pod pokličku“, protože věřím, že právě tudy vede cesta k tomu, aby naše vzájemná očekávání byla v co největší míře naplněna.

Stránka vzniká bez finanční podpory jakékoliv oficiální instituce či firmy zabývající se zdravotnickým záchranářstvím a toto postavení si hodlá udržet i nadále.

Není-li výslovně uvedeno jinak, vyjadřují jednotlivé příspěvky osobní názory a postoje autorů, nikoliv jejich případných zaměstnavatelů nebo sdružení, jichž jsou členy.

Webové stránky jsou funkční od 11. 4. 2002.

O autorech

Ondřej Franěk se zabývá problematikou záchranných služeb od roku 1992. Od roku 1998 do roku 2017 byl šéflékařem operačního střediska, nyní je primářem pražské záchranné služby. Je původním povoláním anesteziolog, a erudici v tomto oboru si nadále udržuje v krátkém pracovním úvazku na ARO nemocnice Kladno.
Několik volebních období byl členem výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.
Je soudním znalcem v oboru urgentní medicíny.

—————————————————————————–

Michal Ruda je jeden z mála lidí, kteří se živí počítači a přitom počítačům rozumí. Rozhýbává web po technické stránce a trpělivě s chápavým povzdechnutím opravuje to, co se mi podaří poničit. Jo – a nic za to nechce. Prostě divnej patron.

—————————————————————————-

O autorských právech

Primárním cílem existence webu ZACHRANNASLUZBA.CZ je předávání informací. Sdílení veškerých materiálů je tedy nejen možné, ale i vítané.

Při jakémkoliv využití materiálů z těchto stránek (sdílení, citování, využití pro vlastní tvorbu, tisk…) je ale nutné dodržovat zásady mezinárodní licence CREATIVE COMMONS. To v zásadě znamená:

  • Není-li u jednotlivých konkrétních textů, tabulek, obrázků a fotografií (dále materiálů) uvedeno jinak, svolují autoři k tomu, aby byly tyto materiály využity k jakýmkoliv NEKOMERČNÍM účelům podle potřeby uživatele. 
  • Využitím se má na mysli šíření jakéhokoliv celku (např. článku, fotografie), ale i jeho části, jakýmkoliv způsobem (sdílením v elektronických médiích, tiskem, hlasem…), na jakémkoliv médiu a v jakémkoliv formátu.
  • Při jakémkoliv využití musí být uveden původní autor a zdroj (např. „Foto: Josef Novák, zachrannasluzba.cz“).
  • Pokud je využita jenom část určitého celku (textu), musí být zřejmé, o jakou část jde a musí být opatřena příslušnou citací.
  • Nesmí být využity žádné legální nebo technické prostředky, bránící dalšímu sdílení použitých materiálů.

Důležité upozornění: zde uvedené zásady se týkají pouze materiálů přímo publikovaných v doméně zachrannasluzba.cz. Řada informací, ke kterým se z tohoto serveru můžete „proklikat“, jsou ovšem odkazy na jiné servery! V případě pochybností si vyžádejte podrobnější informace. Děkuji za pochopení. 

—————————————————————————-

Náměty, dotazy a připomínky

Pro zaslání zprávy použijte prosím kontaktní formulář.

—————————————————————————-

Vydavatel:

Ondřej Franěk, Na Větrníku 65, 162 00 Praha 6

—————————————————————————-

Přístupy

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz