O stránce

Tato stránka je určena všem zájemcům o zdravotnickou záchrannou službu – odborníkům i veřejnosti. Již téměř 20 let přináší nejen aktuální komentované informace ze světa urgentní medicíny, ale i podrobný a nezkreslený pohled na to, jak záchranné služby u nás fungují – včetně toho, jak by fungovat měly a mohly.

Lidem z oboru bych chtěl dát možnost vyjádřit svoje názory bez obavy, že budou někým upraveny, zkresleny a překrouceny.

Lidem mimo obor – našim stávajícím nebo potenciálním klientům – chci nabídnout pohled „pod pokličku“, protože věřím, že právě tudy vede cesta k tomu, aby naše vzájemná očekávání byla v co největší míře naplněna.

Stránka vzniká bez finanční podpory jakékoliv oficiální instituce či firmy zabývající se zdravotnickým záchranářstvím a toto postavení si hodlá udržet i nadále.

Není-li výslovně uvedeno jinak, vyjadřují jednotlivé příspěvky osobní názory a postoje autorů, nikoliv jejich případných zaměstnavatelů nebo sdružení, jichž jsou členy.

Webové stránky jsou funkční od 11. 4. 2002.

O autorech

Ondřej Franěk se zabývá problematikou záchranných služeb od roku 1992 a v oboru přednemocniční péče působí doposud. Byl šéflékařem operačního střediska, lékařem a primářem pražské záchranné služby. Je původním povoláním anesteziolog, a erudici v tomto oboru si nadále udržuje v krátkém pracovním úvazku na ARO nemocnice Kladno.

Několik volebních období byl členem výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, je autorem nebo spoluautorem více než sta odborných článků a publikací, několika učebnic a doporučených postupů týkajících se práce záchranné služby.

Je členem Společnosti medicínského práva ČLS JEP.

Od roku 2016 je členem správní rady Aplikace Záchranka, z.ú.

Je soudním znalcem v oboru urgentní medicíny.

—————————————————————————–

Michal Ruda je jeden z mála lidí, kteří se živí počítači a přitom počítačům rozumí. Rozhýbává web po technické stránce a trpělivě s chápavým povzdechnutím opravuje to, co se mi podaří poničit. Jo – a nic za to nechce. Prostě divnej patron.

—————————————————————————-

O autorských právech

Primárním cílem existence webu ZACHRANNASLUZBA.CZ je předávání informací. Sdílení veškerých materiálů je tedy nejen možné, ale i vítané.

Při jakémkoliv využití materiálů z těchto stránek (sdílení, citování, využití pro vlastní tvorbu, tisk…) je ale nutné dodržovat zásady mezinárodní licence CREATIVE COMMONS. To v zásadě znamená:

  • Není-li u jednotlivých konkrétních textů, tabulek, obrázků a fotografií (dále materiálů) uvedeno jinak, svolují autoři k tomu, aby byly tyto materiály využity k jakýmkoliv NEKOMERČNÍM účelům podle potřeby uživatele. 
  • Využitím se má na mysli šíření jakéhokoliv celku (např. článku, fotografie), ale i jeho části, jakýmkoliv způsobem (sdílením v elektronických médiích, tiskem, hlasem…), na jakémkoliv médiu a v jakémkoliv formátu.
  • Při jakémkoliv využití musí být uveden původní autor a zdroj (např. „Autor textu Jan Novák, zachrannasluzba.cz“; „Foto: Josef Novák, zachrannasluzba.cz“ apod.).
  • Pokud je využita jenom část určitého celku (textu), musí být zřejmé, o jakou část jde a musí být opatřena příslušnou citací.
  • Při využití materiálů nebo jejich částí v elektronickém médiu (včetně sociálních sítí) musí citace přímo elektronicky odkazovat (obsahovat link) na příslušnou stránku serveru zachrannasluzba.cz.
  • Nesmí být využity žádné legální nebo technické prostředky, bránící dalšímu sdílení použitých materiálů.

Důležité upozornění: zde uvedené zásady se týkají pouze materiálů přímo publikovaných v doméně zachrannasluzba.cz. Řada informací, ke kterým se z tohoto serveru můžete „proklikat“, jsou ovšem odkazy na jiné servery! V případě pochybností si vyžádejte podrobnější informace. Děkuji za pochopení. 

—————————————————————————-

Náměty, dotazy a připomínky

Pro zaslání zprávy použijte prosím kontaktní formulář.

—————————————————————————-

Vydavatel:

Ondřej Franěk, Na Větrníku 65, 162 00 Praha 6

datová schránka: zkjvkft

—————————————————————————-

Přístupy

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz