ZZS v číslech

Z veřejných zdrojů jsou k dispozici zejména poměrně kvalitní data o ekonomice záchranných služeb a také data, vypovídající o kvantitativních parametrech činnosti záchranné služby (byť zde už s řadou omezení). Bohužel systematicky nejsou publikována žádná data vypovídající o kvalitativních parametrech.

Dále uvedené údaje vycházejí z čísel publikovaných Asociací ZZS, z výkazů Ústavu zdravotnických informací a statistiky a dalších zdrojů. Ne vždy jsou data pocházející z různých zdrojů konzistentní, navíc existují poměrně velké mezikrajské rozdíly. Níže uváděné údaje je tedy nutné brát jako orientační.

Kvantitativní údaje:

  • Každoročně přijmou operační střediska záchranných služeb cca 2 miliony volání na tísňové linky (tj. v průměru cca 5,5 tisíce denně).
  • Na základě těchto volání je ročně řešeno cca 992 500 událostí , což, díky využívání rendez-vous systému u některých z nich, představuje cca 1,1 milionu výjezdů (AZZS 2018).
  • Lékaři byli na místě cca ve 23% událostí, ostatní události řešili samostatně zdravotničtí záchranáři (AZZS 2018).
  • Náhlé onemocnění je příčinou zásahu záchranné služby v cca 67%, úraz cca ve 20% a jinou příčinu (otravy, porody…) má cca 13% událostí (ÚZIS 2017).
  • Letecká záchranná služba zasahovala v roce 2018 celkem v 6 275x (SUMMK 2018).

Ekonomické údaje:

  • Celkové náklady na zajištění záchranné služby v ČR byly v roce 2017 něco přes 7 miliard Kč. Cca 55% z této částky poskytly ze svých rozpočtů kraje, 45% tvořila úhrada od zdravotních pojišťoven (AZZS 2018). V této částce nejsou zahrnuty náklady na leteckou záchrannou službu, která stála v roce 2018 Ministerstvo zdravotnictví dalších něco přes půl miliardy Kč.
  • Řešení jedné události (bez účasti LZS) stojí tedy v průměru asi 7 000 Kč.
  • Jeden zásah letecké záchranné služby stojí v průměru asi 120 000 Kč.

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz